SOLIDWORKS – Samostojna ali mrežna licenca?

Samostojna licenca (angl. standalone license) je namenjena enemu uporabniku SOLIDWORKS-a ali produktov kot so Simulation, Composer in Electrical. Uporablja mehanizem “Activate/Deactivate”, ki omogoča aktivacijo programa po opravljeni namestitvi in morebiten kasnejši prenos na drugo napravo, npr. na prenosnik, domač računalnik ali delovno postajo drugega uporabnika. Aktivacija je enkraten postopek, za katerega potrebujemo internetno povezavo ali dostop do elektronske pošte, nato pa lahko s programom delamo tudi v nepovezanem načinu.

V primeru, da si licence deli več uporabnikov in jih moramo pogosto prenašati med računalniki (Activate/Deactivate), je morda bolj smiselno uporabiti mrežno licenco (angl. network license). Znotraj omrežja podjetja se namesti licenčni strežnik, na katerem aktiviramo eno ali več mrežnih licenc in lahko tako do nje nato dostopajo vsi uporabniki. Ob zagonu SOLIDWORKS-a, ali katerega od povezanih produktov, se na strežniku preveri ali je na voljo ustrezna prosta licenca. Enako velja za vklop posameznega SOLIDWORKS vtičnika (angl. Add-In), ki zahteva ločeno licenco. Ko le-tega izklopimo, se licenca ponovno sprosti oz. vrne na strežnik in je na voljo ostalim uporabnikom. Enako se zgodi tudi, če zapremo celoten program. Takrat se na strežnik vrnejo vse licence, ki so bile v uporabi. Trenutno stanje licenc na strežniku lahko spremljamo z vsake od delovnih postaj. Za posamezen produkt imamo na razpolago informacijo o število vseh licenc, ki so na voljo, ter kdo jih trenutno uporablja (slika spodaj).

Samostojne in mrežne licence je možno tudi kombinirati. Primer: Lahko imamo nekaj samostojnih SOLIDWORKS Standard licenc za uporabnike, ki SOLIDWORKS uporabljajo dnevno, na licenčnem strežniku pa imamo poleg tega na voljo še nabor licenc za Simulation, Composer in Electrical, ter tudi nekaj SOLIDWORKS Premium licenc, ki se uporabijo po potrebi.

Od verzije SOLIDWORKS 2018 lahko v primeru samostojne licence preko portala MySolidWorks omogočimo tudi t.i. spletno licenciranje (angl. online licensing). S tem licenco vežemo na uporabiški račun, s katerim se prijavimo ob zagonu programa na kateremkoli računalniku. Več o tem si lahko preberete v prispevku SOLIDWORKS Online Licensing.