Namestitev SOLIDWORKS licenčnega strežnika

Namestitev SOLIDWORKS licenčnega strežnika izvedemo po naslednjem postopku:

  1. Z namestitvenega DVD-ja ali s spleta prenešenih namestitvenih datotek poženemo namestitev
  2. Izberemo Server products in odkljukamo možnost Install SolidNetWork License Manager.
  3. V naslednjem koraku vnesemo vse mrežne serijske številke, ki jih želimo aktivirati na strežniku. Ločimo jih z vejicami. 
  4. Potrdimo licenčne pogoje in s klikom na Install Now poženemo namestitev ter sledimo postopku do konca.
  5. Ko po namestivi prvič poženemo SolidNetWork License Manager Server, izberemo možnost za aktivacijo licence. V oknu, ki se pojavi, vpišemo ime strežnika (običajno je že vpisano) in nadaljujemo s postopkom aktivacije do konca.
  6. Zdaj lahko na klientih vzpostavimo povezavo s strežnikom tako, da vpišemo številko porta ter ime strežnika (npr. 25734@SERVER-NAME).