Termalne analize v SOLIDWORKS-u

Toplota in tok toplote med telesi je eden najbolj vplivnih pojavov v naravi. Za inženirje je zato pogosto zelo pomembno, da upoštevajo ta pojav pri načrtovanju svojih izdelkov. Seveda pri upoštevanju takega pojava pridejo v pomoč izkušnje, a še bolj pa nam lahko pomaga preračun oz. simulacija.

SOLIDWORKS ima več simulacijskih modulov. Preračun termalnih analiz se lahko preračunava v dveh – v SOLIDWORKS Flow modulu in v Simulation Professional modulu. Skoraj v vseh primerih je preračun v SOLIDWORKS Flow modulu boljši. Za termalne analize bi se Simulation Professional modul uporabil le v dveh primerih:

  • V primeru, da konvekcija ne vpliva na rezultat – ali je konvekcija zanemarljiva ali pa je ni, ker je objekt v vakuumu,
  • V primeru, ko velika natančnost ni pomembna – zelo zgodnji preračun in primerjava med različnimi oblikami.

Bolj natančne razlike med moduloma na temo termalnih simulacij si lahko pogledate v spodnjem videu: