Digitalizacija proizvodnega procesa z Eureka Virtual Machine

Kadar govorimo o digitalizaciji v proizvodnji se ne moremo izogniti ključnim besedam: Industrija 4.0, IoT (Internet of Things) in digitalni dvojček.
Da ostanemo konkurenčni na mednarodnem trgu morajo proizvodnja podjetja uvesti sodobne digitalne procesne verige. Običajno je takšen postopek tehnično zaplete in dolgotrajen. Potrebno je upoštevati internetno varnost, shranjevanje podatkov in procesne verige (CAD -> CAM -> CNC).
Dobro za prihodnost proizvodnih podjetij je, da bi obvladovali te procese. Da bi obvladovali te procese pa je potrebno obstoječe zaposlene usposobiti za nove izzive oziroma bodoči zaposleni morajo poznati orodja digitalizacije in imeti potrebna tehnična znanja.

Eureka Virtual Machine programska oprema, sodeluje s številnimi podjetji in šolami po vsem svetu, kjer uvajajo programsko opremo in načrte industrijskega razreda.
V današnjem času vse več podjetij programira CNC stroje s pomočjo računalniško podprto proizvodnjo (CAM). S tem zmanjšajo zastoje in izboljšajo produktivnost. Vse več pa se takšna podjetja zatekajo k CNC simulaciji in uporabi digitalnih dvojčkov, kjer lahko testirajo programirano NC kodo na enak način kot na pravem stroju. 

(more…)

Kako se naučiti uporabljati 3DEXPERIENCE simulacijska orodja?

SOLIDWORKS® uporabniki imajo dostop do zmogljivih produktov SIMULIA/ABAQUS. Ta oblačno podprta orodja omogočajo ekipam inženirjev razumevanje njihovih produktov že v zgodnjih fazah razvoja. Vendar, ko se prvič srečajo s številom možnosti in orodij, ki jih omogočajo te aplikacije na 3DEXPERIENCE® platformi, se pojavi vprašanje: “Kako naj se naučim uporabljati simulacijska orodja, da bom lahko z njihovo pomočjo izvedel kar največ o svojem izdelku?”

(more…)

Novo – CAMWorks WireEDM PRO

 

Najenostavnejše programiranje žičnega EDM stroja

Imate CNC EDM žične erozije? Če je tako, veste, da je programiranje teh strojev pogosto zahtevna in dolgotrajna naloga, ki zahteva pozornost do vseh podrobnosti programa. Najmanjša programska napaka ali napačen izračun lahko povzroči, da končen rezultat ni pravilen. Na srečo je bila razvita nova tehnologija in novi dodatek CAMWorks WireEDM Pro za SOLIDWORKS, ki omogoča hitro in enostavno programiranje žičnih EDM strojev. Z uporabo novega sistema je programiranje zapletenih 2 in 4 osnih kosov zelo enostavno. Z enim klikom na gumb »Solid to G-code« postane programiranje 2 in 4 osnih žičnih EDM erozij enostavno kot še nikoli.

(more…)

CAMWorks 2021 – NOVO – 3D Obdelave

Featured Video Play Icon

Novo – Kontakt orodja pri 3D obdelavi čez rob   (Waterfall Ends)

Nova funkcija omogoča izbiro, da lahko orodju dovolite pot če mejo obdelave pri tem pa orodje še vedno ostane v kontaktu (Slika 1: Waterfall Ends opcija).

Možnost potrditvenega polja Waterfall Ends vam omogoča, da določite, ali se bo pot orodja prevrnila po robovih površin ali bo prirezana na kontaktno točko orodja. Omogočena bo samo za operacije Constant Stepover in Pattern Project, če je metoda generiranja poti 3 osi nastavljena na Advanced Method v nastavitvah CAMWorks.

Slika 1: Waterfall Ends opcija

CAMWorks 2021 – NOVO – Vnos kota pri merjenju

Featured Video Play Icon

Izboljšava – Dodatne metode pri tri točkovnemu merjenju

V prejšnji verziji je pri tri točkovnem merjenju bil kot merjenja vedno konsistenten 120° (stopinj) glede na točko merjenja.

V novi verziji lahko sedaj sami določimo pod kakšnim kotom želimo, da je določna točka merjena (Slika 1: Uporabniško določeni koti merjenja).

Slika 1: Uporabniško določeni koti merjenja

CAMWorks 2021 – NOVO – vnos v globine v odstotkih

Featured Video Play Icon

Novo – Nov način vnosa vrednosti parametrov pri točkovnih ciklih

Globino vrtanja pri točkovnih ciklih, kjer funkcija omogoča večkratne ponovitve, lahko sedaj določimo na več načinov (Slika 1: Načini za nastavitev globine vrtanja):

  • Vrednost v mm : globina vrtanja je absolutna.
  • V odstotkih premera orodja : globina se izračuna v odvisnosti glede na premer orodja in odstotka, ki je vpisan.
  • Glede na odstotek dolžine rezilnega dela orodja : globina se izračuna v odvisnosti glede na dolžino rezilnega dela orodja in odstotka ki je vpisan.

Slika 1: Načini za nastavitev globine vrtanja

 

 

CAMWorks 2021 – NOVO – Dodatni parametri pri merjenju

Featured Video Play Icon

Izboljšava – dodatni parametri v ciklih za merjenje

Dodatni parametri uporabnikom omogočajo večji in bolj natančen nadzor pri uporabi funkcij za merjenje v CAMWorks-u (Slika 1: Dodatni parametri pri merjenju).

Slika 1: Dodatni parametri pri merjenju

Dodatne parametre lahko vključimo s klikom na »More Parameters« v oknu »Probe Parameters« v zavihku »Probe« (Slika 2: Dodatni parametri pri merjenju).

Slika 2: Dodatni parametri pri merjenju