• SOLIDWORKS
 • SOLIDWORKS Manage

  Featured Video Play Icon

  SOLIDWORKS Manage je napredni sistem za upravljanje podatkov, ki se povezuje s sistemom SOLIDWORKS PDM Professional in nudi edinstven nabor orodij za upravljanje projektov, procesov, izdelkov ter omogoča izdelavo nadzornih plošč ter poročil.

  Prednosti uporabe

  • Krajši čas ustvarjanja popolnih kosovnic (BOMs). S pomočjo preproste funkcije za urejanje združuje podatke o datotekah in zapisih ter samodejno izmenjuje podatke o izdelkih z drugimi poslovnimi sistemi.
  • Zmanjšuje stroške vzdrževanja več sistemov (za upravljanje podatkov) s tem, da zagotavlja dostop do sinhronih podatkov v enem sistemu in odpravlja potrebo po zunanjih virih.
  • Izognite se zamudam in prekoračitvi stroškov tako, da so vsi časovni načrti, viri, naloge in rezultati povezani s skupnim projektnim objektom in posodobljeni v enem sistemu.
  • Vodjem projektov zagotavlja informacije za odločanje o ključnih izdelkih s pomočjo interaktivnih nadzornih plošč in splošnega pogleda na vire zmogljivosti.

  Glavne funkcionalnosti

  SOLIDWORKS Manage ponuja nadzorno ploščo in orodja za poročanje, ki med drugim prikazujejo napredek projekta, dodeljevanje sredstev in kakovost delovanja sistema. Nadzorna plošča in orodja za poročila predstavljajo celoten sisem na zelo enostaven način. Podpira štiri glavna funkcijska področja:

  • Vodenje projektov
   Faze, časovnice, mejniki, razpoložljivi viri, poročila napredka, dokumentacija.
  • Vodenje izdelkov 
   Ustvarjanje, urejanje, primerjanje kosovnic.
  • Upravljanje s procesi, delovnimi tokovi 
   Upravljanje poslovnih procesov s pomočjo delovnih tokov, dodajanje dokumentacije v posameznih fazah procesa, samodejna povezava z delovnimi tokovi v PDM.
  • Kontrolna plošča in poročila 
   Prilagodljiv pregled kritičnih in aktualnih informacij, urejevalnik za pripravo samodejnih poročil.
  Funkcionalnost
  SOLIDWORKS Manage
  Editor
  SOLIDWORKS Manage
  Contributor
  SOLIDWORKS Manage
  Viewer
  SOLIDWORKS Manage
  PSLs
  Iskanje, pregledovanje in iskanje dokumentov in zapisov Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Pregled CAD datotek Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Pregled ne-CAD datotek Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Pregled stanja projekta in časovnic Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Pregled nadzorne plošče, izdelava in izvoz poročila Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Pregled zgodovine in procesov Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Začetek in posodobitev procesov na kateremkoli objektu Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Začetek procesov preko opravil v PDM delovnem toku Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Pregled kosovnic Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Pregled opravil Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Sodelovanje v PDM delovnem toku Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
  Ustvarjanje in urejanje ne-CAD datotek Checkmark Checkmark Checkmark
  Posodobitev statusa projekta in časovnic Checkmark Checkmark Checkmark
  Ustvarjanje in urejanje kosovnic Checkmark Checkmark Checkmark
  Dodajanje in posodobitev opravil Checkmark Checkmark Checkmark
  Ustvarjanje in urejanje CAD datotek Checkmark Checkmark

  Delovno okolje

  Zahteve odjemalca in strežnika so enake kot pri SOLIDWORKS PDM Professional. SOLIDWORKS Manage deluje na istem SQL Serverju kot SOLIDWORKS PDM Professional in ima lastno bazo podatkov, ki se povezuje s podatkovnimi zbirkami SOLIDWORKS PDM Professional.

  SOLIDWORKS Manage ima svoj uporabniški vmesnik, uporabniki pa lahko dostopajo do informacij in funkcij tudi preko Windows Explorer-ja ali preko vtičnika v SOLIDWORKS CAD programu. Na voljo je tudi uporabniški vmesnik delujoč v brskalniku, ki ne zahteva namestitve. Ne glede na dostop, SOLIDWORKS Manage nudi enostaven uporabniški vmesnik s katerim lahko podjetja konfigurirajo in upravljajo sistem brez posebne zahteve za IT podporo.