SOLIDWORKS Manage: Vodenje projektov

Featured Video Play Icon

Vodenje projektov, ki povezuje Vaše CAD podatke z delovnimi nalogami in časovnico, Vam omogoča, da so Vaši projekti realizirani pred rokom.

Z uporabo SOLIDWORKS Manage imate popolno preglednost v vseh projektih, kar organizacijam omogoča načrtovanje, upravljanje virov, povezovanje rezultatov projekta in spremljanje stanja naloge. Sredstva se lahko dodelijo v vsaki fazi projekta, naloge pa se lahko opredelijo in dodelijo ustreznim osebam, ki sodelujejo na projektu.