SOLIDWORKS PDM na 1001 način: SOLIDWORKS PDM in SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection je rešitev za kontrolo kakovosti, ki je enostavna za uporabo in poenostavlja izdelavo dokumentacije o kontroli. Z neposrednim dostopom do SOLIDWORKS PDM zalogovnika v podjetju, lahko vaša ekipa za kontrolo kakovosti zlahka poišče in pregleda vse relevantne podatke o projektu skupaj s pripadajočimi informacijami o kontroli. Integracija SOLIDWORKS PDM s SOLIDWORKS Inspection zagotavlja zmogljivo rešitev za upravljanje kontrole kakovosti, izdelavo dokumentacijo o pregledu, skozi delovne tokove, ki so hkrati tudi popolnoma sledljivi.

(more…)

GD&T za začetnike

Koncepte geometrijskega dimenzioniranja in toleriranja je sprva pogosto težko doumeti, sploh za začetnike, ki imajo težave z razumevanjem osnovnih principov. Eden od glavnih razlogov za to je težava z vizualnim predstavljanjem 3D konceptov v 2D dokumentaciji.

Cilj te objave je na razumljiv način predstaviti princip največje količine materiala (maksimalni materialni pogoj, v nadaljevanju MMP) na čepu (gredi) s 3D kontekstom na preprostem primeru. Uporabili smo zelo povečane dimenzije toleranc z namenom lažje predstave koncepta. (more…)

DimXpert novosti v SOLIDWORKS 2017 verziji

SOLIDWORKS z vsako verzijo nadgradi zmožnosti vseh delov programa. V tem prispevku si bomo ogledali izboljšave v orodju DimXpert v verziji SOLIDWORKS 2017.

3D PMI (product and manufacturing information) podatki so osnova na kateri temelji MBD oz. model based definition. To je proces, kjer vse podatke za izdelavo definiramo na nivoju modela in ne več na nivoju  risbe. Zajem 3D PMI podatkov je v SOLIDWORKS-u omogočen z DimXpert orodji. V prejšnjih verzijah so se morali uporabniki, ki so vajeni na delo z risbami, privaditi na delo z DimXpert, saj ni bilo, za razliko od risb, možno določiti kot oz. dimenzij med robovi. V verziji SOLIDWORKS 2017 pa sedaj lahko preprosto izberete robove in prikazala se bo dimenzija med njimi. Na spodnji sliki se vidi izdelano dimenzijo med dvema robovoma.

Veliko uporabnikov je do sedaj motilo dejstvo, da z DimXpert orodji ni bilo mogoče narediti osnovnih mer oz. »Basic Size Dimension«. Glavna pritožba je bila ta, da se to na risbi da narediti, v 3D pa ne. V verziji SOLIDWORKS 2017 bomo kot odgovor na te pritožbe našli ukaz »Basic Size Dimension«. Primer uporabe tega programa lahko vidimo na spodnji sliki.

Zelo uporabna novost je tudi izbiranje datum označb (Datum Feature) pri izbiranju kritičnih površin. V predhodnih verzijah smo morali označevati površine, sedaj pa lahko izberemo kar označbe. S tem zagotovimo, da so izbrane pravilne površine.

Zanimiva novost je tudi zmožnost definiranja polarnih kot pri geometričnih tolerancah v ukazu »Auto Dimension Scheme«.

In zadnja novost, ki si jo bomo ogledali, se navezuje na konične površine. Sedaj imamo možnost na te površine dodati datum označbe (Datum Feature). To nam pride zelo prav na primer pri površinah, kjer imamo vstavljene konične ležaje.

Nobena od naštetih izboljšav ni revolucija a skupaj omogočijo veliko lažjo uporabo orodij DimXpert. Je pa sedaj verzija SOLIDWORKS 2018 že za ovinkom in tudi tam bomo videli nekaj zanimivih novosti. Za radovedne je trenutno na voljo že SOLIDWORKS 2018 beta 2, ki si jo lahko uporabniki z aktivnim vzdrževanjem prenesejo iz Customer Portal-a. Izdelava uporabniškega računa za Customer Portal je opisana na povezavi.