Odklepanje potenciala vaše proizvodnje z DELMIAWorks

V poslovnem svetu, kjer je preglednost in učinkovitost ključnega pomena, se proizvodna podjetja vse bolj obračajo k celovitim rešitvam, kot je Enterprise Resource Planning (ERP) ali Manufacturing Execution System (MES). V tej blog objavi bomo raziskali štiri ključne prednosti, ki jih prinaša vpeljava enotnega sistema, kot je DELMIAWorks, z osrednjim poudarkom na optimizaciji proizvodnih procesov.

(more…)

3DEXPERIENCE platforma – varnost v oblaku

Vedno večje zanimanje za programsko opremo kot storitev (SaaS – Software as a Service) je zahtevalo novo paradigmo varnostnih zahtev. Ker se podatki o strankah prenašajo, obdelujejo in shranjujejo zunaj običajnega okolja strank, je treba posebej poudariti zaščito razvojnih podatkov na 3DEXPERIENCE platformi.

Dassault Systèmes je varnost postavil v središče razvoja in uvajanja svoje platforme za spletno poslovno izkušnjo, da bi zagotovil več dobro nadzorovanih ravni varnosti, s posebnim poudarkom na poglobljeni varnosti. Naslednji pregled je namenjen predstavitvi metodologije, ki jo uporabljajo za zaščito njihovega najdragocenejšega premoženja: podatkov njihovih strank. To je dokument na visoki ravni, ki opisuje metodologije in tehnike, ki se uporabljajo za zmanjšanje varnostnih tveganj.

(more…)

Digitalna transformacija podjetja IB-CADDY

Vsaka digitalna preobrazba bo tako dobra kot so miselnost, ljudje in procesi, ki jo poganjajo!

V podjetju IB-CADDY d.o.o. smo pripravljeni na digitalno preobrazbo, saj se zavedamo, da bo digitalna preobrazba uspešna le, če jo bomo vsi zaposleni 100% podpirali in uresničevali njene cilje. Z veseljem smo pozdravili podpis pogodbe z Javnim skladom RS za podjetništvo o sofinanciranju operacije Digitalna transformacija podjetja IB-CADDY d.o.o.

Vsi zaposleni si bomo prizadevali, da bomo v okviru operacije izboljšali uporabniško izkušnjo kupca s skupno digitalno platformo za integracijo procesov med podjetjem in kupci, nadgradili in optimizirali spletno stran ter vzpostavili nove kanale komuniciranja, vzpostavili digitalno platformo za agregacijo in vizualizacijo podatkov, centralizirano podatkovno shrambo v oblaku in napredno poslovno analitiko, optimirali in digitalizirali poslovne procese ter uvedli novo inovativno digitalno storitev»3D modeliranje po naročilu« v okviru novega digitalnega poslovnega modela, pomembno izboljšali digitalne kompetence vseh zaposlenih v podjetju, izvedli ukrepe za okrepitev kibernetske varnosti in odpravili pomanjkljivosti, ugotovljene na podlagi že izvedenega varnostnega testa, implementirali digitalni dvojček proizvodnega procesa, uvedli senzoriko ter avtomatizirali in robotizirali proizvodnjo.

Pred nami je veliko dela in izzivov, da bomo z operacijo dosegli zastavljene cilje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
VEČ: https://www.eu-skladi.si/