Obogatena in mešana realnost v metrologiji

V tem vznemirljivem spletnem seminarju – https://lnkd.in/eMzjMnKm, Faro Technologies in InnovMetric združujeta moči, da raziščeta neverjeten potencial obogatene resničnosti (AR) in mešane resničnosti (MR) na področju nadzora kakovosti.

V sodelovanju z najsodobnejšim Microsoft HoloLens ti vodilni v panogi prikazujejo moč RR pri revoluciji 3D-meroslovja in laserskega nadzora.

Več informacij: https://faro.ib-caddy.com/

Virtualni model strojnih in elektro instalacij

Tehnologi in vzdrževalci na področju strojnih in elektro instalacij lahko z uporabo sodobnih 3D skenerjev in programske opreme za obdelavo tako zajetih skeniranih podatkov v 3D pregledajo obstoječe stanje v obstoječem pogonu in ga uporabijo kot osnovo za nadalnje modifikacije na objektu.

S FARO velikoformatni 3D skenerji kot je FARO Focus in ustrezno programsko opremo kot je FARO Scene, FARO As-Build ali FARO BuildIT lahko posnetek objekta vizualizirajo virtualno do najmanjšega detalja.

Primer uporabe te tehnologije si lahko pogledate na https://youtu.be/Kx-kHRUV1io

Webinar: FARO Tracer – Laserski projekcijski sistem

Featured Video Play Icon

V webinarju je predstavljen FARO Tracer Laser Projector. FARO Tracer je sistem ki v prostoru prepozna varjenec ali sestav ki ga montirate in vam preko uporabe CAD modelov projicira točno pozicijo in orientacijo naslednjega kosa za varjenje, vrtanje ali montažo. S pozicijsko točnostjo FARO Tracer Laser Projector-ja 0,25mm, tako na ravnih, ali organskih oblikah, lahko deloma ali v popolnosti nadomestimo šablone in vpetja. Na takšen način pohitrimo in pocenimo našo proizvodnjo, saj ne potrebujemo časa za izdelavo in kasnejše vzdrževanje in hrambo šablon in priprav. (more…)