Topološka optimizacija s Function Driven Generative Designer vlogo

Topološka optimizacija je v osnovi matematična metoda, ki prostorsko optimira razporeditev materiala v definirani domeni tako, da iterativno išče ekstrem ciljne funkcije in zadosti vnaprej določenim omejitvam. Z racionalno dodelitvijo materiala lahko topološka optimizacija pomaga inženirjem zasnovati zmogljive in lahke strukture, kar vodi do boljšega delovanja in zmanjšanja stroškov. Zaradi potrebe po vedno večjem razmerju med trdnostjo in težo, se ta tehnika eksponentno vpeljuje v letalsko, avtomobilsko in biomedicinsko industrijo.

(more…)

Zmanjšajte težo svojih izdelkov za preko 50% z Optimizacijo Topologije v SOLIDWORKS Simulation

Featured Video Play Icon

Simulacije v CAD-u poganjajo inovacije

Orodja za simulacijo, vgrajena v CAD, kot je SOLIDWORKS Simulacija, omogočajo oblikovalcem in inženirjem, da uporabljajo navidezno prototipiranje že zgodaj v postopku oblikovanja. Z izvajanjem navideznih testov ali ‘simulacij’ na svojem modelu, ko je le-ta še v fazi razvoja, lahko oblikovalske skupine vplivajo in izboljšajo končno obliko, preden “stroški spremembe dizajna” postanejo pretirani. SOLIDWORKS Simulacija omogoča oblikovalcem, da samozavestno in z nižjimi stroški zagotavljajo močne novosti za svoj dizajn, saj jim ni treba čakati do konca razvojnega cikla izdelka, da bodo lahko izvajali preizkuse virtualnih in fizičnih prototipov.

(more…)

Optimizacija topologije s programom SOLIDWORKS

Featured Video Play Icon

Če želijo biti uspešni, morajo inženirji dandanes poleg vseh ostalih znanj uporabljati najsodobnejša orodja za načrtovanje izdelkov z upoštevanjem učinkovite izdelave in kasnejše uporabe.
Med te spada tudi optimizacija topologije, kar je v program SOLIDWORKS vključeno zadnjih nekaj let. Ideja pri tem principu je, da se sledijo določene zahteve kot npr zmanjšanje teže pri enaki oz. celo večji togosti posameznega kosa in posledično izdelka. V SOLIDWORKS so tako vključene funkcije, ki omogočajo uporabniku, da nastavi robne pogoje, SOLIDWORKS pa potem sam optimira dizajn in ponudi eno ali več možnih rešitev. Ponujene rešitve so običajno take, da jih uporabnik sam niti ne more izdelati. Take rešitve lahko zahtevajo tudi posebne pristope pri sami izdelavi. Tako je dostikrat to možno izdelati samo z dodajalnimi tehnologijami (t.j. 3D tisk).

Video: https://lnkd.in/gZkvcYr

Zahtevane omejitve pri optimizaciji topologije

Optimizacija topologije oz. Topology study (vključeno v SOLIDWORKS Simulation Professional in SOLIDWORKS Simulation Premium) vam pomaga določiti najboljšo obliko za določene robne pogoje. Novost v SOLIDWORKS 2019 verziji so »zahtevane omejitve«, ki vam olajšajo pot do končnega rezultata. V optimizacijo topologije sta sedaj dodani dve zahtevani omejitvi: frekvenčna zahteva in zahteva po napetosti oz. faktorju varnosti.

(more…)