Optimizacija topologije s programom SOLIDWORKS

Featured Video Play Icon

Če želijo biti uspešni, morajo inženirji dandanes poleg vseh ostalih znanj uporabljati najsodobnejša orodja za načrtovanje izdelkov z upoštevanjem učinkovite izdelave in kasnejše uporabe.
Med te spada tudi optimizacija topologije, kar je v program SOLIDWORKS vključeno zadnjih nekaj let. Ideja pri tem principu je, da se sledijo določene zahteve kot npr zmanjšanje teže pri enaki oz. celo večji togosti posameznega kosa in posledično izdelka. V SOLIDWORKS so tako vključene funkcije, ki omogočajo uporabniku, da nastavi robne pogoje, SOLIDWORKS pa potem sam optimira dizajn in ponudi eno ali več možnih rešitev. Ponujene rešitve so običajno take, da jih uporabnik sam niti ne more izdelati. Take rešitve lahko zahtevajo tudi posebne pristope pri sami izdelavi. Tako je dostikrat to možno izdelati samo z dodajalnimi tehnologijami (t.j. 3D tisk).

Video: https://lnkd.in/gZkvcYr