Social Collaboration Services za SOLIDWORKS

Featured Video Play Icon

Glavni namen 3DExperience platforme je vzpostavitev okolja za enostavno sodelovanje med člani vaših ekip. Tako lahko izmenjujemo katerekoli izbrane informacije z vsemi izbranimi člani, ki imajo dosto do te platforme. Na tak način imajo vsi člani dostop do vseh informacij za projekt na katerem delajo.

Aplikacije znotraj okolja Social Collaboration Services za SOLIDWORKS:

 • 3D Dashboard
  • Osnovni gradnik 3DXperience platforme
  • Na enem mestu omogočena selektivna izbira in prikaz relevantne informacije, ki je pomembna za vaše podjetje
  • Tako informacijo lahko generiramo in prikažemo z enostavnim Povleci&Spusti (t.j.Drag&Drop) pozicioniranjem app-ov iz kompasa (t.j. Compass) na dashboard s čimer naredimo unikatno prirejen pogled
 • 3DSwym
  • Omogoča vzpostavitev okolja za katerokoli opravilo in kjer lahko med člani izmenjujejo ideje in ostale informacije
  • Na tak način lahko vključeni člani izmenjujejo informacije kot bi na kateremkoli drugem socialnem omrežju
 • 3DDrive
  • Shranite vse svoje dokumente na eno mesto
  • Pregledujte celotno 3D vsebino in jo delite s sodelavci in partnerji v varnem okolju
  • Sinhronizacija in deljenje take vsebine je povsem povezana s 3DExperience platformo
  • Znotraj te aplikacije lahko enostavno dodajate, dostopate in izmenjujete vaše inženirsko vsebino kot želite
  • To okolje je tudi inteligentno in razume povezave med različnimi SOLIDWORKS datotekami, katere ste generirali
 • 3DPlay
  • Omogoča vizualizacijo vaših modelov
  • Obenem omogoča sodelovanje z drugimi vključenimi člani
  • 3DPlay je dinamičen in se osveži ko se spremeni dizajn
 • 3DSearch
  • iskalnik po 3DEXperience platformi
 • SOLIDWORKS
  • Povezovanje SOLIDWORKS okolja s 3DExperience platformo
  • V SOLIDWORKS je tako integriran vtičnik 3DExperience Platform Addin, kateri nam omogoča dostop do vse 3D informacije na 3DExperience platforme neposredno iz SOLIDWORKS-a
  • Na tak način lahko izkoristimo moč modeliranja v okolju SOLIDWORKS z funkcionalnostjo sodelovanja med člani 3DEXperience platforme
  • Informacijo na projektu lahko izmenjujemo s člani projektne skupine preko 3DSwym platforme praktično brez časovnega zamika
  • Člani okolja lahko spremljajo vaša sporočila v realnem času in se na to ustrezno odzovejo s čimer lahko vzpostavimo resnično okolje za sodelovanja med člani projektne skupine
  • Vse vmesne spremembe na 3D dizajnu se shranjujejo v 3DDrive, člani pa si spremembe oz. aktualno stanje vedno lahko ogledajo preko integriranega pogleda v 3DPlay

ENOVIA SOLIDWORKS Connector na 3DEXPERIENCE platformi

Featured Video Play Icon

S pomočjo SOLIDWORKS Connector-ja lahko povežemo SOLIDWORKS okolje s ENOVIA PLM okolje na 3DExperience platformi.

Tako lahko:

 • dostopamo, upravljamo in delimo SOLIDWORKS podatke znotraj okolja SOLIDWORKS
 • sodelujemo na delokrogih celotnega podjetja
 • se povezujemo s člani projektne skupine
 • izboljšamo in optimiramo poslovne procese v podjetju