3DSearch – iskanje po 3DExperience platformi

Featured Video Play Icon

3DSearch je aplikacija, ki se izvaja na 3DExperience platformi. 3DSearch omogoča iskanje po metapodatkih in datotekah shranjenih na 3DExperience platformi.

3DSearch je del Social Collaborative Services aplikacij, ki so bile naznanjene na SOLIDWORKS World 2019. Le-te so na voljo z vsako licenco SOLIDWORKS, ki je pod vzdrževanjem.

3DSearch omogoča:

  • Iskanje s ključnimi besedami.
  • Iskanje v trenutni nadzorni plošči (dashboard) in aplikaciji.
  • Iskanje s 6WTags označbami (Who, What, Where, When, Why, How).
  • Upravljanje pogleda rezultatov iskanja.

Iskanje ločuje med velikimi in malimi črkami. Če ste iskanje izvajali že v preteklosti, vam 3DSearch ponuja pretekle iskalne korake. Iščemo lahko tudi z nadomestnim znakom – zvezdico (*), ki omogoča iskanje z nepopolnimi besedami. Primer takšnega iskanja je iskanje »kle*«, ki najde »klešče«. Iščemo lahko tudi z narekovaji (“). Katerekoli fraze, ki se nahajajo znotraj narekovajev se bodo iskale točno tako kot so napisane.