Logopress ProgSim – simulacije progresivnega štancanja

Logopress® ProgSim je vtičnik, ki omogoča orodjarjem in oblikovalcem progresivnih orodij hitro in natančno izvajanje simulacij procesa progresivnega štancanja izdelkov vključno z globokim vlekom, upogibanjem, elastičnim izravnavanjem in ostalimi preoblikovalnimi procesi. Inženirjem je omogočeno enostavno simuliranje, spreminjanje in preverjanje optimalne razporeditve izrezov na traku s pomočjo inkrementalne simulacijske tehnologije AutoForm solverja.

(more…)

Logopress3: Predstavitev paketa ”Strip Layout” ter njegovih funkcionalnosti

V tem članku bo predstavljen paket ”Strip Layout” skupaj z njegovimi glavnimi funkcionalnostmi. V članku ”Logopress3: Predstavitev funkcionalnosti ”Unbending” za razvoj pločevine” smo pripravili kos za vnos na trak. Pred branjem tega članka priporočamo, da si ga preberete. Sedaj pa bomo kos še dodatno pripravili za na trak ter vnesli oz. skonstruirali orodja za dejansko obdelavo izdelka.

 1. ODPREMO REFERENČNI KOS

V prvem koraku se bo uporabil že razvit kos, ki je bil pripravljen in prikazan v članku z imenom ”Logopress3: Predstavitev funkcionalnosti ”Unbending” za razvoj pločevine”. Viden je na sliki 1.

Slika 1: Kos, pripravljen za vnos na trak.

V naslednjem koraku moramo zagnati funkcionalnost za pripravo kosa za na trak. Iz Logopress3 orodne vrstice si izberemo možnost ”Part preparation beore strip starting” (slika 2).

Slika 2: Lokacija 

Logopress3 bo sedaj opravil ustrezne kalkulacije. Če se nam pojavi sporočilo ”Do you want to rebuild the reference part? (Update the imported bodies)” si izberemo možnost ”NO”.

2. IZBOR USTREZNE REFERENČNE RAVNINE

Na levi strani se nam bo prikazalo pogovorno okno, vidno na sliki 3. Preverimo, ali imamo izbrano ustrezno konfiguracijo: ”070 STATION MARK”, ki se nam avtomatsko generira, če smo poprej kos pravilno razvili.

Slika 3: Pogovorno okno za izbor pravilne referenčne ravnine.

Kos moramo nato pravilno orientirati, saj mora biti referenčna ravnina izbrana na spodnji površini razvite pločevine. Izberemo si ravnino, kot je vidno na sliki 4. Glej koordinatni sistem. Nadalje si je potrebno v pogovornem oknu na levi izbrati možnost ”Center of gravity” – koordinatno izhodišče ravnine bo tako v težišču razvite pločevine izdelka.

Slika 4: Izbor referenčne ravnine.

Izbor potrdimo s klikom na ”OK”.

OPOMBE:

-Ko si izberemo možnost ”Part preparation before strip starting”, ime kosa dobi pripono _for_strip kar nakazuje, da se kos pripravlja za vnos na trak. Nadalje, vsaka konfiguracija je povezana z vsakim ”Station Mark”-om, ki je bil poprej vnešen na kos

-V drevesni strukturi na levi se pojavi nova mapa imenovana ”Strip Starting”, vključno z vsemi gradniki, ki so potrebni za pripravo za trak

-Če se je referenčni kos na kakršenkoli način spreminjal, je potrebno klikniti na možnost ”Update the stations of the annex part used in the strip”  (slika 5), da se kos ustrezno posodobi. Če se pojavi pogovorno okno ”Do you want to rebuild the reference part? (Update the imported bodies)”, si izberemo ”YES”.

Slika 5: Lokacija možnosti ”Update the stations of the Annex part used in the strip”.

Na tej točki je kos potrebno shraniti.

V naslednjem koraku pa bomo naredili sam trak, na katerega bomo vnesli izdelek.

3. IZDELAVA SESTAVA TRAKU IN ORODIJ ZA REFERENČNI KOS

V tem koraku pa moramo najprej zagnati možnost ”Create/Edit a strip layout”. Možnost se nahaja v Logopress3 orodni vrstici (slika 6).

Slika 6: Lokacija možnosti ”Create/Edit a strip layout”.

Pojavi se nam pogovorno okno, vidno na sliki 7.

Slika 7: Pogovorno okno, ki se nam pojavi, ko izberemo možnost ”Create/Edit a strip layout”.

S pomočjo nastavitev v tem pogovornem oknu moramo kos shraniti na trak v obliki sestava. V oknu ”Blank configuration preview” je prikazan predogled razvitega kosa. Pod tem okencem je dodatno okence imenovano ”Selection of the blank configuration”, ki nam ponazarja obdelovalno postajo (”Station Mark”) trenutnega kosa, vidnega v okencu. Izberemo si zadnjo obdelovalno postajo ”070 STATION MARK”.

V okencu ”Finished part configuration preview” pa je prikazan predogled končanega kosa. V spodnjem okvirju ”Selection of the finished part configuration” pa si moramo izbrati prvo postajo, imenovano ”010 STATION MARK”.

Možnost ”Configuration at station…” nam omogoča pripravo traku s tem, da si sami izberemo željeno konfiguracijo za pripravo traku. Preko te možnosti lahko dodajate ali odstranjujete postaje.

Možnost ”Strip feeding direction from right to left” pa ponazarja, iz katere proti kateri smeri se bo trak pomika v sam stroj. V tem primeru je priporočljivo to možnost aktivirati.

Možnost ”Do not cut the slug at the punch station” pa nam omogoča pogled na dejansko obliko in izgled odpadnega materiala, ki se ustvari pri obdelovalnih operacijah stroja oz. stiskalnice. Material je prikazan v transparentnem načinu. To omogoča, da so kasnejše 2D risbe natančnejše ter lepšega izgleda.

V polje ”Prefix” vnesemo predpono našega projekta, v polje ”Suffix” pa pripono imena projekta, ki se ga vpiše v polje ”File name”. V polja vnesemo željena imena ter nazive, ter kliknemo na gumb ”Save”. Program nam bo sam nastavil trak z nekaj postajami ter samim izdellkom (slika 8). To je sicer le začetna oblika sestava, potrebnih bo še kar nekaj dodatnih nastavitev.

Slika 8: Začetni trak s vnešenimi kosi.

Na levi strani se nam bo prikazalo pogovorno okno ”Strip Layout” (slika 9). Izberemo si zavihek ”Strip”. Pod poljem ”Part to insert in the strip” kliknemo na gumb ”Blank nesting optimization” (slika 10).

Slika 9: Pogovorno okno ”Strip layout”.

Slika 10: Gumb ”Blank nesting optimization”.

Odpre se nam pogovorno okno ”Part Nesting”. Spremenimo dimenzijo ”Space between parts” iz 2mm na 6mm. Kliknemo ”OK”. Program nas samodejno vrne nazaj na pogovorno okno ”Strip Layout”.

Slika 11: Pogovorno okno ”Part nesting”.

Logopress3: Namen paketa ”Flattening”

KOMU JE NAMENJEN PAKET ”FLATTENING” V PROGRAMSKEM PAKETU LOGOPRESS3?

Ta modul je v prvi vrsti namenjen orodjarjem, operaterjem na stiskalnicah ter konstrukterjem matric in pestičev.

Prav tako se lahko uporablja za delo z pločevinami, skupaj z vsemi funkcijami za pločevino v programskem paketu SOLIDWORKS.

Znotraj paketa ”Flattening” uporabniki dobijo tudi paket ”BLANK”, ki je namenjen vsakemu uporabniku, ki potrebuje napoved, kako naj bi izgledala razvita pločevina tudi najkompleksnejših kosov.

Poleg napovedi oblike razvite pločevine, funkcionalnosti znotraj ”BLANK” paketa zajemajo tudi dodatne informacije o pločevini ter o analizi oblikovanja te pločevine v končni izdelek (informacije o stanjševanju ter odebelitvi materiala, informacije o mehanskih napetostih ter deformacijah itd…).

Industrije, za katere je primeren dotični paket zajemajo seveda industrijo konstruiranja orodij, industrijo proizvodnje pločevin ter ostale industrije, kot so:

 • avtomobilska industrija
 • ladjedelništvo
 • tekstil (predvsem za avtomobilske sedeže, splošna tekstilna industrija)
 • proizvodnja plastike in adhezivov
 • pakiranje
 • zdravstvena industrija (predvsem ortopedske namene)
 • gradbena industrija
 • mnoge druge

Glavni namen paketa ”BLANK” je torej izravnava 3D kosov iz pločevine. Paket pomage napovedovati teoretičen izgled razvite pločevine posameznega izdelka (predvsem njegovo zunanjo konturo). To se lahko uporabi za pospešitev procesa proizvodnje (npr. z laserjem ali elektrožično erozijo), saj se lahko hitro napravi prototip za testiranje in oceno samega procesa izdelave kosov.

Nato se lahko kos iz pločevine dejansko sproducira z ustreznimi orodji in stroji, kot so npr. progresivne matrice(s pomočjo gnezdenja), kombinirane matrice, pestiči različnih oblik in dimenzij, preproste stiskalne stroje itd.

GLAVNE PREDNOSTI PAKETA

 • zagotavlja hitro in natančno napoved oblike in izgleda razvitega 3D kose iz pločevine, narejenega v okolju SOLIDWORKS
 • zagotavlja hitro in natančno napoved oblike in izgleda razvitega 3D kose iz pločevine, uvoženega v okolje SOLIDWORKS iz drugih CAD formatov, kot so IGES, STEP, VDAFS, Parasolid, Acis itd. brez potrebe po prestrukturiranju samega kosa
 • obravnava vse vrste 3D kosov, ne glede na to ali je polno telo ali površinsko telo
 • upravlja z originalnimi kosi: ni potrebe po rotiranju in premikanju kosa, ni potrebe po posebnem koordinatnem sistemu
 • preprost za uporabo, hiter, natančen
 • ohranja tudi najbolj podrobne in majhne gradnike, vključno z posnetji, zaokrožitvami ter linijami
 • možnost za zaklep točk, robov ter površin vzdolž različnih smeri – potrebno za optimizacijo izravnave najkompleksnejših 3D kosov iz pločevine
 • za kose iz pločevine: prikaz mehanskih napetosti, deformacij ter variacij v debelini z upoštevanjem uporabljenega materiala
 • Logopress3 ”BLANK”: kos se da samodejno izravnati z funkcionalnostjo ”Blank for formed part”
 • Logopress3 ”Unbending”: če imamo opravka s končnim kosom (popolnoma neizravnan) ga lahko samodejno izravnamo z funkcionalnostjo ”Blank for formed part” ali pa z funkcionalnostjo ”Unbending by steps”, kjer imamo popoln nadzor nad postopkom razvoja pločevine

ORGANIZACIJA PAKETOV: VSE OMENJENE FUNKCIJE SE DA PRIDOBITI V OBLIKI TREH RAZLIČNIH PAKETOV

 1. Logopress3F: zajema tako Logopress3 ”BLANK” paket kakor tudi Logopress3 ”UNBENDING” paket v enem, nadrejenem paketu
  • za vse uporabnike, ki ne delajo s kovinami, to je predvsem za tekstilno industrijo ter za zdravstveno industrijo (predvsem ortopedske opornice) je primeren predvsem paket ”BLANK”
  • za vse uporabnike, ki se ukvarjajo z iztiskovanjem pločevin, konstruiranjem matric ter pestičev ter orodij ipd. pa bo bolj primeren paket Logopress3F, ki poleg ”BLANK” paketa zajema tudi paket ”UNBENDING”.
  • paketi Logopress3 ”STRIP LAYOUT” ter ”DIE DESIGN” že avtomatično vsebujejo paket Logopress3F 

2. Logopress3 BLANK (paket ”BLANK” – lahko se pridobi individualno):

 • Ko želite izravnati kose kompleksnih oblik, je seveda izravnan, ko postopek izravnave končamo. S tem paketom je možno izravnavati kompleksno oblikovane kose (večkrat zakrivljene kose). Logopress3 ”BLANK” je pravi FEA program (”Finite Element Analysis” – analiza končnih elementov). Programska oprema, ki zagotavlja FEA, razdeli vsako površino v majhne, individualne poligonske elemente. Program nato analizira vsak posamezen poligonski element – na tak način nato program določi mehanske napetosti, deformacije ter debelino pločevine oz. kosa. Te informacije nam program javi potem ko zaključi analizo.
 • Ko programska oprema, ki deluje po metodi FEA izravna kos, kos lahko potencialno malenkost odstopa od dimenzij in oblike originalnega kosa. Odstopek se pojavi zato, ker program oceni vse elemente poligonov, ter jih želi združiti skupaj v mrežo teh poligonov na ravno površino (saj izravnavamo kos) skupaj z upoštevanjem zaokrožitev, posnetij itd.
 • Za uporabo Logopress3 ”BLANK” paketa znotraj programske opreme Logopress3 si moramo izbrati možnost ”Blank for formed part”, ki se nahaja na skrajni levi strani Logopress3 orodne vrstice

3. Logopress3 UNBENDING (paket ”UNBENDING” – lahko se pridobi individualno):

 • Ko izravnate kos z uporabo linearnih zakrivljenj, ali približno linearnih zakrviljenj, je kos seveda izravnan, ko končamo s postopkom izravnave. Linearno zakrivljene kose ali približno linearno zakrviljene kose zlahka izravnamo s pomočjo Logopress3 ”UNBENDING” paketa. Ta paket ne uporablja analize poligonskih elementov (tako kot ”BLANK”) za analizo kosa, zato do odstopkov oblike in dimenzij tu ne pride. Zato je priporočjivo v glavnem uporabljanti apekt ”UNBENDING” kjerkoli se le da, ”BLANK” pa pa le takrat, ko je to resnično potrebno.ž
 • V primeru, ko kos vsebuje gradnike, ki sestojijo iz kompleksnejših zakrviljenih pločevin kakor tudi linearno zakrivljenih pločevin, je najbolje, da se linearno zakrivljene površine izravna najprej z uporabo Logopress3 ”UBNENDING”-a, izravnavo pa zaključimo z uporabo ”BLANK”-a
 • Za uporabo Logopress3 ”UNBENDING” paketa znotraj programske opreme Logopress3 si moramo izbrati možnost ”Unbending by steps” iz Logopress3 orodne vrstice (glej spodnjo sliko)

 

Logopress3: Predstavitev funkcionalnosti ”Unbending” za razvoj pločevine

V tem članku bo na kratko predstavljena funkcionalnost ”Unbending” programskega paketa Logopress3 na primeru. Ta funkcionalnost je na voljo v Logpress3 paketih ”Flattening”, ”Strip layout” ter ”Die Design”.

S samo nekaj kliki lahko razvijemo kos iz končne oblike v razvito pločevino, ter jo pripravimo za na trak. To lahko storimo ali z uporabo SOLIDWORKS-ove datoteke ali pa katerekoli druge datoteke v nevtralnih CAD formatih.

Pogledali si bomo, kako s pomočjo ”Unbending” funkcionalnosti  razvijemo komponento sklopke, vidne na spodnji sliki (slika 1).

Slika 1: Obravnavani izdelek, ki ga bomo do konca razvili.

Kos bomo razvili po korakih, od končne oblike do popolnoma razvite pločevine, ki je pripravljena za vnos na trak oz. ploščo, ki je pripravljena za obdelavo na stroju.

Vsako postajo na traku bomo morali označiti s t.i. oznako za postajo oz. ”Station Mark”. Le-ta nam pove, katere operacije se bodo izvedle na posamezni postaji tekom procesa obdelave kosa.

 1. USTVARIMO PRVI ”STATION MARK”

Navadno prva oznaka za postajo predstavlja končno obliko obravnavanega izdelka. V našem primeru bo prva postaja na desni ”nogi”, kjer je luknja, vidna na sliki 2.

Slika 2: Lokacija prve postaje oz. ”Station Mark”-a.

 

 

V tem koraku ni kaj dosti za postoriti, razen tega, da vstavimo prvi ”Station Mark” na kos. To opcijo lahko aktiviramo ali z izborom možnosti Logopress3>Insert a station mark ali pa s klikom na ustrezno možnost direktno iz orodne vrstice (slika 3). Kliknimo na ”Insert a station mark”.

Slika 3: Lokacija možnosti za vnos lokacije prve postaje.

V drevesu gradnikov na levi se nam pojavi prvi ”Station Mark” (slika 4) – privzeto je poimenovan kot ”010 STATION MARK”. Gradnik lahko poljubno preimenujete.

Slika 4: Novi gradnik za postajo v drevesni strukturi gradnikov.

 2. VNOS DRUGEGA ”STATION MARK”-A

Na tej drugi postaji bomo morali odstraniti luknjo, vidno na sliki 5. To storimo z SOLIDWORKS funkcijo ”Delete Face”.

Slika 5: Luknja, ki jo je potrebno odstraniti.

Izberemo si torej možnost ”Delete Face”. Izberemo si možnost ”Delete and Patch” (slika 6), kliknemo na luknjo ter potrdimo naš izbor. Luknja je sedaj odstranjena.

Slika 6: Izbor funkcije ”Delete and Patch” za odstranjevanje luknje.

Še enkrat kliknemo na možnost ”Insert a station mark”. V drevesu gradnikov se nam pojavi druga obdelovalna postaja (slika 7).

Slika 7: Vnešena nova obdelovalna postaja (”020 STATION MARK”).

3. VNOS TRETJEGA ”STATION MARK-A”

V naslednjem koraku pri tretjem ”Station Mark”-u bo potrebno razviti oz. izravnati pločevino, vidno na sliki 8 (označeno z modro barvo).

Slika 8: Pločevina, ki jo bo potrebno izravnati.

Za to bomo uporabili Logopress3 funkcionalnost ”Unbending by steps”, kar je močno orodje za ravnanje pločevin. Kliknemo na možnost ”Unbending by steps” iz Logopress3 orodne vrstice (slika 9).

Slika 9: Lokacija možnosti ”Unbending by steps”.

Odpre se nam pogovorno okno, vidno na sliki 10. Pod možnostjo ”Select faces to unbend near the fixed face side” si izberemo površine pločevine, katere želimo izravnati.

Slika 10: Pogovorno okno funkcionalnosti ”Unbending by steps”.

Ko si izbiramo površine, je zelo pomembno, da z miškinim gumbom kliknemo na površino, v bližino bližnjega roba, kakor je vidno na sliki 11. Rob, kateri bo ostal fiksiran, se obarva z vijoličasto barvo. Ta izbor je zelo pomemben, saj bo imel vpliv na orientacijo kosa ter bo vplival na nadaljne operacije na obdelovalnih postajah. Vedeti moramo, kateri rob bo fiksen, ko si izbiramo površine za razvoj pločevine. Priporočljivo je, da si izberemo notranjo površino.

Slika 11: Pravilen izbor roba za razvoj pločevine.

Postopek ponovimo za vse tri površine poprej označene površine (slika 12).

Slika 12: Izbor treh površin za razvoj gradnikov.

Izbor potrdimo s klikom na ”OK”. Rezultat razvoja pločevine je viden na sliki 13.

Slika 13: Prvi koraki za razvoj pločevine na obravnavanem izdelku.

V naslednjem koraku vendar še vedno pod isto obdelovalno postajo moramo odstraniti še površine, ki so vidne na sliki 14 in 15. Podobno kot prej tudi tu uporabimo SOLIDWORKS funkcijo ”Delete Face” ter poklikamo ustrezne površine na obeh straneh gradnika. Izbor potrdimo s klikom na ”OK”.

Slika 14: Izbor površin na zadnji strani izdelka.

Slika 15: Izbor površin na notranji strani izdelka.

 V naslednjem koraku bomo razvili še zadnji zavoj. Zaženemo funkcijo ”Unbending by steps”. Podobno kot prej upoštevamo in zagotovimo, da imamo izbran ustrezen fiksen rob (kliknemo v bližino roba, vendar še vedno na površino), da se nam obarva z vijolično barvo (slika 16). Potrdimo s klikom na ”OK”, rezultat pa je vidne na sliki 17.

Slika 16: Izbor ustrezne površine ter roba.

Slika 17: Rezultat razvoja pločevine.

Ko smo to postorili je sedaj primerno, da končno vnesemo še tretjo obdelovalno postajo s klikom na ”Insert a station mark”. Trenuten nabor gradnikov mora v drevesni strukturi izgledati tako, kot na sliki 18.

Slika 18: Trenuten izgled drevesa gradnikov.

4. VNOS ČETRTEGA ”STATION MARK”-A

Na dotični postaji bomo morali razviti še preostanek pločevine. Zopet zaženemo ”Unbending by steps” funkcionalnost ter si izberemo ustrezno površino (slika 19). Rezultat je viden na sliki 20.

Slika 19: Izbor ustrezne površine (pazimo, da se robovi ustrezno obarvajo).

Slika 20: Trenutni izgled izdelka.

Sedaj zopet kliknemo na možnost ”Insert a station mark”, da dodamo še četrto obdelovalno postajo. Drevo gradnikov mora sedaj izgledati kot na sliki 21.

Slika 21: Trenutni izgled gradnikov v drevesni strukturi.

 5. VNOS PETEGA ”STATION MARK”-A

Na tej postaji se bodo ustvarile vse luknje. V tem primeru moramo izravnati in pripraviti gradnik, viden na spodnjih slikah. Zopet zaženemo ”Unbending by steps” ter si za začetek izberemo površino, vidno na sliki 22 (obarvano zeleno). Zagotovimo, da je ta izbor v okencu ”Select the round faces to unbend near the fixed face side”. Z vijolično pa je obarvan rob, ki si ga moramo izbrati – aktivno mora biti okence ”Select the edges of bend starting near the fixed face side”.

Slika 22: Pravilen izbor za poravnavo prikazanega gradnika.

Rezultat je viden na sliki 23. Vnesemo še peto postajo z izborom možnosti na ”Insert a station mark”. Vnese se nam peta obdelovalna postaja ali ”Station Mark”. Drevo gradnikov sedaj izgleda tako, kot je prikazano na sliki 24.

Slika 23: Rezultat funkcionalnosti ”Unbending” za obravavani gradnik.

Slika 24: Trenuten izgled nabora gradnikov v drevesni strukturi.

6. VNOS ŠESTEGA ”STATION MARK”-A

Na tej postaji bo potrebno zapreti utor, viden na sliki 25. Podobno kot prej bomo morali uporabiti SOLIDWORKS funkcijo ”Delete Face”.

Slika 25: Utor, ki ga bo potrebno zapreti.

Izberemo si torej možnost ”Delete Face” ter z desnim miškinim gumbom kliknemo na eno izmed stranskih površin utora – izberemo si možnost ”Select Tangency”, da se nam aktivirajo vsi robovi, nakar izbor potrdimo s klikom na ”OK” (slika 26).

Slika 26: Izbor možnosti ”Select Tangency”.

Nato zopet vstavimo novo postajo z klikom na ”Insert a station mark” (pojavi se nam postaja ”060 STATION MARK”). Drevo gradnikov mora izgledati tako, kot je vidno na sliki 27.

Slika 27: Trenutni izgled drevesa gradnikov skupaj z ustreznimi postajami.

7. VNOS SEDMEGA ”STATION MARK”-A

Na zadnji postaji moramo izbrisati oz. odstraniti še zadnje površine iz gradnika oz. utora, vidnega na sliki 28. Zopet uporabimo funkcijo ”Delete Face”. Poskrbimo, da označimo površine na obeh straneh modela.

Slika 28: Odstraniti je potrebno še gradnik, viden na tej sliki.

Kos je sedaj pripravljen za vnos na trak. Izgledati mora tako, kot je vidno na sliki 29. Drevo gradnikov mora izgledati tako, kot je vidno na sliki 30.

Slika 29: Izgled kosa, pripravljenega na vnos na trak.

Slika 30: Končni izgled drevesa gradnikov.

DODATNE OPOMBE:

-Odstranjevanje vseh lukenj ni nujno potrebno. Alternativno lahko pri sami pripravi orodja za izstiskavanje na traku v luknje vstavimo ustrezna orodja (pestiče)

-Sedmi ”Station Mark” oz. obdelovalna postaja se bo v drevo gradnikov vnesla sama, potem ko pripravimo kos za na trak (”Part preparation before strip starting”, obdelano v nadaljnih objavah na našem blogu)

-Če je potrebno, posodobimo izgled kosa z klikom na ”Rebuild” oz. z uporabmo tipk Ctrl+Q

Logopress3: predstavnik zadnje generacije aplikacij za konstruiranje orodij za izsekovanje, krivljenje in vtiskovanje pločevine

Logopress3 je programski paket, primeren za konstruiranje orodij za izsekovanje, krivljenje in vtiskovanje pločevin. Program je popolnoma integriran v okolje SOLIDWORKS, in je tudi SOLIDWORKS-ov certificiran zlati partner. Logopress3 temelji na več kot 20-ih let izkušenj iz postopnega preoblikovanja pločevin. Z Logopress3 modulom, ki je popolnoma integriran v SOLIDWORKS okolje, lahko po hitrem in uporabniku prijaznem postopku izdelamo celotno orodje za oblikovanje pločevine. Programski paket vsebuje bogato knjižnico standardnih elementov, katere interaktivno vstavljamo v sestav s pomočjo 123GO modula. S pomočjo Logopress3 ”BLANK” in ”Progressive Blank Companion” modulov lahko razvijemo in analiziramo najkompleksnejše oblike. Omogočata tudi razvijanje jamborjev, bazenskih oblog, ortopedskih opornikov in celega nabora kompleksnih izdelkov.

Glede na potrebe uporabnika v okviru programa Logopress3 obstajajo štirje glavni paketi:

 • ”BLANK” paket
 • ”Flattening” paket
 • ”Strip layout” paket
 • ”Die Design” paket

DIE DESIGN

”Die Design” modul je paket, ki vsebuje vse razpoložljive module in funkcionalnosti. Module se lahko pridobi tudi posamezno, v okviru paketov, ki so omenjeni zgoraj.

”UNBENDING” FUNKCIONALNOST

S funkcionalnostjo ”Unbending” lahko razvijemo naš izdelek v pločevino oz. surovec s samo nekaj kliki. Nastavljamo in pripravimo lahko vse vmesne korake, da kos pripravimo od končnega kosa do razvite pločevine. To je moč storiti z samim SOLIDWORKS-ovim kosom, ali pa z uvoženimi kosi v obliki nevtralne datoteke (STEP, IGES, STL itd…).

Slika 1: Prikaz končnega kosa, delno razvite in popolnoma razvite pločevine kosa.

Za vsak posamezen upogib lahko Logopress3 samodejno izračuna koeficiente krivljenja, prav tako pa je možno spreminjati vse gradnike, ki smo jih razvili. Na takšen način lahko preklapljate med delno razvito ali popolnoma razvito konfiguracijo kosa. Spreminjate lahko kot razvoja pločevine, nadzorujete sprostitev pločevine, izvedete samodejno analizo krivljenja, upravljanje s strižnimi napetostmi itd.

Slika 2: Razvijamo lahko vse vrste gradnikov, kot so utori, prirobnice, izvlečene luknje itd.

”BLANK PREDICTION” FUNKCIONALNOST

Logopress3 ”BLANK” zagotavlja uporabniku hitro napoved, kako naj bi izgledal kompleksen 3D kos v njegovi razviti obliki. Modele se lahko uvozi v obliki teles ali površin, ki prihajajo iz kateregakoli CAD sistema. Funkcionalnost ”Flattening” pomaga pri razvoju pločevine v večini korakov procesa, od stroškovnega izračuna pa do konstrukcije samega orodja. Minimizira razvojni čas v stiskalnici. Mreža (”mesh”), ki predstavlja predogled razvoja pločevine, je popolnoma avtomatizirana – njena velikost se lahko seveda prilagaja, glede na želje uporabnika.

Slika 3: Napovedovanje, kako naj bi kos izgledal v razviti obliki s pomočjo mreže trikotnikov (”mesh”).

Za analizo končnega elementa ni potrebno biti izšolan strojni inžinir, saj je Logopress3 ”BLANK” modul izjemno prijazen uporabniku. Ta modul pride skupaj z paketom ”Die Design”, lahko pa se ga pridobi tudi posamezno, če nimate potrebe po definiciji traku ter konstruiranju končnih orodij. Možen je tudi izbor začetne pozicije/operacije, izbor smeri stiskanja materiala, nastavitev fiksnih/zaklenjenih območij, možen je nadzor nad informacijami o stranšanju in/ali odebelitvi materiala itd.

Slika 4: Razvijamo lahko kose najkompleksnejših oblik.

”STRIP LAYOUT” FUNKCIONALNOST

Ta modul je primeren tako za definicijo progresivnih orodij kakor tudi orodij za prenos. Zagotavlja hitro modeliranje 3D traku v obliki telesa na preprost in logičen način, kar je rezultat več kot 25 letnih izkušenj na področju konstruiranja orodij.

Logopress3 modul za definicijo traku se lahko uporablja s pomočjo traku, ki je bil pripravljen z uporabo Logopress3 ”Unbending” in ”Flattening” funkcionalnosti, kakor tudi s pomočjo uvožene CAD datoteke, ki jih uporabniku priskrbijo stranke ali partnerji.

Upravljate lahko s kakršnimikoli kosi, vključno s tistimi, ki so iz pločevine iz nekonstantih debelin ali pa tiste, ki jih je potrebno prešati. Pravk tako je moč upravljati z večimi različnimi kosi na enem traku, najsibodo indentični, zrcaljeni ali pa popolnoma drugačni. Prav tako je možna optimizacija gnezdenja kosov, na voljo je ”drag and drop” funkcionalnost, dodajanje in odstranjevanje posameznih obdelovalnih postaj, upravljanje s podatko o uporabi materiala, izračun središča sil na globalnem in lokalnem nivoju, samodejna izdelava notranjih vlečenih pestičev in še več.

”ROUND DRAW” FUNKCIONALNOST

Ta modul je namenjen predvsem za konstrukcijo okroglo vlečenih kosov. Za uporabnike, ki se morajo ukvarjati s takšnimi oblikami kosov, lahko ”Round Draw” modul prihrani več ur in celo dni dela! Oglejte si spodnje slike in videli boste, da je priprava kosa lahko zaključena že v 5 minutah. Prav tako je potrebno omeniti, da modul deluje na podlagi parametričnih teles, zato se lahko kakršnekoli spremembe hitro in učinkovito izvede. Modul vsebuje mnogo funkcij, kot so samodejni izračun stanja vmesnih korakov procesa, samodejni izračun redukcijskega faktorja, po meri uporabnika nastavljiva baza podatkov o parametrih, ki vsebuje znanje in izkušnje uporabnika, samodejno posodabljanje, ko pride do spremembe parametrov kot so polmeri in premeri, izračun tlakov pločevinskega držala, samodejni in po meri uporabnika nastavljiva mreža izdelkov ter grafično prekrivanje prejšnjih in nadaljnih obdelovalnih postaj.

Potrebujemo samo 10 sekund za korak 1:

Dodate 2 minute za korak 2:

Ter dodatnih 30 sekund za korak 3:

”NESTING” FUNKCIONALNOST

Gnezdenje kosov v okviru Logopress3 ”Nesting” funkcionalnosti se lahko začne s kakršnimkoli ”multibody” modelom, narejenim ali v SOLIDWORKS-u ali v katerem drugem CAD programu. Prav tako se lahko uvozi posamezne datoteke kosov oz. komponent, ki so del večjega sestava. Po nastavitvi nekaj logičnih parametrov, ”Nesting” zagotavlja ekstremno fleksibilnost, saj bo hitro ugnezdil kose z uporabo parametrov, ki so bili nastavljeni poprej. Za konstrukterja orodij je ta funkcionalnost v pomoč predvsem takrat, ko se izdeluje bloke orodij, ki morajo biti izdelani s postopkom elektrožične erozije, ali pa za gnezdenje pločevinastih kosov vseh oblik. Funkcionalnost zagotavlja številne prednastavljene strategije, možen je nadzor nad merami plošče, nadzor nad orientacijo kosov, možnost gnezdenja manjših kosov znotraj večjih, možnost nastavljanja kvanitete posameznih kosov, samodejna priprava poročil itd.

”TOOL STRUCTURE ASSISTANT” TER ”STANDARD COMPONENT LIBRARY” FUNKCIONALNOST

Logopress3 ”Die Design” paket vsebuje močno orodje imenovano ”Tool Structure Assistant”. Ta funkcionalnost vam zagotavlja hitro modeliranje glavnih komponent orodja. Prav tako je izjemno uporaben skozi celoten proces oblikovanja orodja, predvsem takrat, ko je potrebno v orodje vstavljati dodatne plošče ali podsestave. Na hiter in preprost način lahko vstavljamo omenjene komponente v orodje, ter jim nato tudi prilagajamo ter spreminjamo dimenzije ter vse ostale parametre. Možno je poimenovanje posameznih komponent, določitev materiala ter načina toplotne obdelave. Prav tako vsebuje t.i. ”Mate Manager”, ki je močno orodje za samodejno vstavljanje relacij med komponentami sestava.

Noben programski paket za oblikovanje orodij pa ni popoln brez knjižnice standardnih komponent (”Standard Component Library”). Ta funkcionalnost ne samo da vstavlja izbrane komponente v sestav, temveč tudi samodejno ustvari luknje in utore za omenjene komponente ter samodejno nadzoruje ter vstavlja vse ”mate” relacije. Knjižnico lahko uporabnik poljubno spreminja ter jo prilagodi svojim potrebam, saj lahko vstavlja vanjo svoje komponente. Funkcionalnost zagotavlja možnost vstavljanja komponent ter podsestavov za potrebe konstrukcije orodja, samodejno filtriranje komponent, prilagajanje komponent, predogled v načinu ”OpenGL”, nadzor nad luknjami pri procesih elektrožične erozije, obsežen nabor večstopenjskih lukenj nastavljivih po meri itd.

”PUNCH MOUNTING” FUNKCIONALNOST

Logopress3 prav tako vsebuje močna orodja za pritrjevanje različnih pestičev na samo orodje. Samodejno ustvari ustrezne utore za vstavitev teh orodij. Funkcionalnost nam prihrani veliko dela, saj je nabor pestičev izjemno širok ter se spreminja glede na potrebo in posamezen primer. Vsak pestič potrebuje tudi svoje parametre, kot so odmiki. Logopress3 reši ta problem sa samo nekaj kliki ter nastavitvami v pogovornem ooknu programa. Potem ko ste definirali en pestič, si Logopress3 vašo odločitev zapomni, kar olajša delo v prihodnje z enakimi ali podobnimi orodji. Funkcionalnost zagotavlja rezanje, krivljenje ter oblikovanje pestičev, samodejno prepoznavo plošč, izdelavo lukenj na večnivojskih ploščah, nadzor nad odmiki med posameznimi komponentami matrice itd.

”DIE SIMULATION/INTERFERENCE DETECTION” FUNKCIONALNOST

Logopress3 vsebuje tudi možnost simulacije orodja ter simulacijo dinamične zaznave interferenc. Ta funkcionalnost zagotavlja več kot samo vizualno animacijo, saj lahko s pomočjo te funkcije ugotovimo kakršnekoli probleme ter napake, ki smo jih storili tekom oblikovanja orodja. S tem prihranimo veliko stroškov, saj vse napake ujamemo v zgodnjem ciklu razvoja orodij. Možno je simulirate ne samo progresivna orodja, temveč tudi prenosna orodja na več različnih strojih. Možna je simulacija matric z ali brez uporabe Logopress3 in SOLIDWORKS-a, izbiranje tipa matrice brez dodatnih prednastavitev, prepoznavanje kolizije med delovnimi cikli stiskalnice, vizualni ter natančni prikaz poteka procesov v stiskalnici ter zaznava napak pri odmikih, preden namestimo matrico v stiskalnico.

2D RISBE, TABELA LUKENJ, KOSOVNICA KOMPONENT

Logopress3 ima več orodij za avtomatsko generiranje 2D risb za obravnavani 3D model, vključno z avtomatsko populacijo imen komponent. Ta orodja izboljšajo že obstoječa v okviru programskega paketa SOLIDWORKS; vsebuje tudi avtomatski prikaz lukenj, kosovnic, kakor tudi pametno dimenzioniranje komponent in sestavov. SOLIDWORKS skupaj z Logopress3 naredi kreacijo detajlnih risb zelo lahko ter hitro, z zagotavljanjem velike fleksibilnosti za nastavitev parametrov po meri uporabnika. Zagotavlja izpis tabele sprednjih in zadnjih lukenj, kakor tudi samodejen, kompleten ter natančen opis vseh lukenj, skupaj z podatki o poziciji ter informacijami o komponentah.

”PROGRESSIVE BLANK COMPANION” FUNKCIONALNOST

Ta modul lahko uporabnik pridobi posebej – ni potreben nakup drugih paketov. Zagotavlja oblikovalcem orodij modeliranje kompleksnih vmesnih korakov progresivno oblikovanega kosa v minutah, namesto v urah ali dnevih. Za uporabniku prijaznim uporabniškim vmesnikom stoji močna tehnologija, osnovana na podlagi kompleksnih matematičnih algoritmov, kar je rezultat večletnega dela pri Logopress-u. Poleg poenostavljenega ter pohitrenega nadzora nad vmesnimi koraki procesa, ”Progressive Blank Companion” prav tako zagotavlja lokalizirane informacije o stanjšanju ali odebelitivi materiala, kakor tudi informacije o napetostih in obremenitvah, ki nastanejo znotraj kosa. Funkcionalnost zagotavlja uporabniku prehod od surovca do končnega izdelka najkompleksnejših oblik.