Logopress3: predstavnik zadnje generacije aplikacij za konstruiranje orodij za izsekovanje, krivljenje in vtiskovanje pločevine

Logopress3 je programski paket, primeren za konstruiranje orodij za izsekovanje, krivljenje in vtiskovanje pločevin. Program je popolnoma integriran v okolje SOLIDWORKS, in je tudi SOLIDWORKS-ov certificiran zlati partner. Logopress3 temelji na več kot 20-ih let izkušenj iz postopnega preoblikovanja pločevin. Z Logopress3 modulom, ki je popolnoma integriran v SOLIDWORKS okolje, lahko po hitrem in uporabniku prijaznem postopku izdelamo celotno orodje za oblikovanje pločevine. Programski paket vsebuje bogato knjižnico standardnih elementov, katere interaktivno vstavljamo v sestav s pomočjo 123GO modula. S pomočjo Logopress3 ”BLANK” in ”Progressive Blank Companion” modulov lahko razvijemo in analiziramo najkompleksnejše oblike. Omogočata tudi razvijanje jamborjev, bazenskih oblog, ortopedskih opornikov in celega nabora kompleksnih izdelkov.

Glede na potrebe uporabnika v okviru programa Logopress3 obstajajo štirje glavni paketi:

  • ”BLANK” paket
  • ”Flattening” paket
  • ”Strip layout” paket
  • ”Die Design” paket

DIE DESIGN

”Die Design” modul je paket, ki vsebuje vse razpoložljive module in funkcionalnosti. Module se lahko pridobi tudi posamezno, v okviru paketov, ki so omenjeni zgoraj.

”UNBENDING” FUNKCIONALNOST

S funkcionalnostjo ”Unbending” lahko razvijemo naš izdelek v pločevino oz. surovec s samo nekaj kliki. Nastavljamo in pripravimo lahko vse vmesne korake, da kos pripravimo od končnega kosa do razvite pločevine. To je moč storiti z samim SOLIDWORKS-ovim kosom, ali pa z uvoženimi kosi v obliki nevtralne datoteke (STEP, IGES, STL itd…).

Slika 1: Prikaz končnega kosa, delno razvite in popolnoma razvite pločevine kosa.

Za vsak posamezen upogib lahko Logopress3 samodejno izračuna koeficiente krivljenja, prav tako pa je možno spreminjati vse gradnike, ki smo jih razvili. Na takšen način lahko preklapljate med delno razvito ali popolnoma razvito konfiguracijo kosa. Spreminjate lahko kot razvoja pločevine, nadzorujete sprostitev pločevine, izvedete samodejno analizo krivljenja, upravljanje s strižnimi napetostmi itd.

Slika 2: Razvijamo lahko vse vrste gradnikov, kot so utori, prirobnice, izvlečene luknje itd.

”BLANK PREDICTION” FUNKCIONALNOST

Logopress3 ”BLANK” zagotavlja uporabniku hitro napoved, kako naj bi izgledal kompleksen 3D kos v njegovi razviti obliki. Modele se lahko uvozi v obliki teles ali površin, ki prihajajo iz kateregakoli CAD sistema. Funkcionalnost ”Flattening” pomaga pri razvoju pločevine v večini korakov procesa, od stroškovnega izračuna pa do konstrukcije samega orodja. Minimizira razvojni čas v stiskalnici. Mreža (”mesh”), ki predstavlja predogled razvoja pločevine, je popolnoma avtomatizirana – njena velikost se lahko seveda prilagaja, glede na želje uporabnika.

Slika 3: Napovedovanje, kako naj bi kos izgledal v razviti obliki s pomočjo mreže trikotnikov (”mesh”).

Za analizo končnega elementa ni potrebno biti izšolan strojni inžinir, saj je Logopress3 ”BLANK” modul izjemno prijazen uporabniku. Ta modul pride skupaj z paketom ”Die Design”, lahko pa se ga pridobi tudi posamezno, če nimate potrebe po definiciji traku ter konstruiranju končnih orodij. Možen je tudi izbor začetne pozicije/operacije, izbor smeri stiskanja materiala, nastavitev fiksnih/zaklenjenih območij, možen je nadzor nad informacijami o stranšanju in/ali odebelitvi materiala itd.

Slika 4: Razvijamo lahko kose najkompleksnejših oblik.

”STRIP LAYOUT” FUNKCIONALNOST

Ta modul je primeren tako za definicijo progresivnih orodij kakor tudi orodij za prenos. Zagotavlja hitro modeliranje 3D traku v obliki telesa na preprost in logičen način, kar je rezultat več kot 25 letnih izkušenj na področju konstruiranja orodij.

Logopress3 modul za definicijo traku se lahko uporablja s pomočjo traku, ki je bil pripravljen z uporabo Logopress3 ”Unbending” in ”Flattening” funkcionalnosti, kakor tudi s pomočjo uvožene CAD datoteke, ki jih uporabniku priskrbijo stranke ali partnerji.

Upravljate lahko s kakršnimikoli kosi, vključno s tistimi, ki so iz pločevine iz nekonstantih debelin ali pa tiste, ki jih je potrebno prešati. Pravk tako je moč upravljati z večimi različnimi kosi na enem traku, najsibodo indentični, zrcaljeni ali pa popolnoma drugačni. Prav tako je možna optimizacija gnezdenja kosov, na voljo je ”drag and drop” funkcionalnost, dodajanje in odstranjevanje posameznih obdelovalnih postaj, upravljanje s podatko o uporabi materiala, izračun središča sil na globalnem in lokalnem nivoju, samodejna izdelava notranjih vlečenih pestičev in še več.

”ROUND DRAW” FUNKCIONALNOST

Ta modul je namenjen predvsem za konstrukcijo okroglo vlečenih kosov. Za uporabnike, ki se morajo ukvarjati s takšnimi oblikami kosov, lahko ”Round Draw” modul prihrani več ur in celo dni dela! Oglejte si spodnje slike in videli boste, da je priprava kosa lahko zaključena že v 5 minutah. Prav tako je potrebno omeniti, da modul deluje na podlagi parametričnih teles, zato se lahko kakršnekoli spremembe hitro in učinkovito izvede. Modul vsebuje mnogo funkcij, kot so samodejni izračun stanja vmesnih korakov procesa, samodejni izračun redukcijskega faktorja, po meri uporabnika nastavljiva baza podatkov o parametrih, ki vsebuje znanje in izkušnje uporabnika, samodejno posodabljanje, ko pride do spremembe parametrov kot so polmeri in premeri, izračun tlakov pločevinskega držala, samodejni in po meri uporabnika nastavljiva mreža izdelkov ter grafično prekrivanje prejšnjih in nadaljnih obdelovalnih postaj.

Potrebujemo samo 10 sekund za korak 1:

Dodate 2 minute za korak 2:

Ter dodatnih 30 sekund za korak 3:

”NESTING” FUNKCIONALNOST

Gnezdenje kosov v okviru Logopress3 ”Nesting” funkcionalnosti se lahko začne s kakršnimkoli ”multibody” modelom, narejenim ali v SOLIDWORKS-u ali v katerem drugem CAD programu. Prav tako se lahko uvozi posamezne datoteke kosov oz. komponent, ki so del večjega sestava. Po nastavitvi nekaj logičnih parametrov, ”Nesting” zagotavlja ekstremno fleksibilnost, saj bo hitro ugnezdil kose z uporabo parametrov, ki so bili nastavljeni poprej. Za konstrukterja orodij je ta funkcionalnost v pomoč predvsem takrat, ko se izdeluje bloke orodij, ki morajo biti izdelani s postopkom elektrožične erozije, ali pa za gnezdenje pločevinastih kosov vseh oblik. Funkcionalnost zagotavlja številne prednastavljene strategije, možen je nadzor nad merami plošče, nadzor nad orientacijo kosov, možnost gnezdenja manjših kosov znotraj večjih, možnost nastavljanja kvanitete posameznih kosov, samodejna priprava poročil itd.

”TOOL STRUCTURE ASSISTANT” TER ”STANDARD COMPONENT LIBRARY” FUNKCIONALNOST

Logopress3 ”Die Design” paket vsebuje močno orodje imenovano ”Tool Structure Assistant”. Ta funkcionalnost vam zagotavlja hitro modeliranje glavnih komponent orodja. Prav tako je izjemno uporaben skozi celoten proces oblikovanja orodja, predvsem takrat, ko je potrebno v orodje vstavljati dodatne plošče ali podsestave. Na hiter in preprost način lahko vstavljamo omenjene komponente v orodje, ter jim nato tudi prilagajamo ter spreminjamo dimenzije ter vse ostale parametre. Možno je poimenovanje posameznih komponent, določitev materiala ter načina toplotne obdelave. Prav tako vsebuje t.i. ”Mate Manager”, ki je močno orodje za samodejno vstavljanje relacij med komponentami sestava.

Noben programski paket za oblikovanje orodij pa ni popoln brez knjižnice standardnih komponent (”Standard Component Library”). Ta funkcionalnost ne samo da vstavlja izbrane komponente v sestav, temveč tudi samodejno ustvari luknje in utore za omenjene komponente ter samodejno nadzoruje ter vstavlja vse ”mate” relacije. Knjižnico lahko uporabnik poljubno spreminja ter jo prilagodi svojim potrebam, saj lahko vstavlja vanjo svoje komponente. Funkcionalnost zagotavlja možnost vstavljanja komponent ter podsestavov za potrebe konstrukcije orodja, samodejno filtriranje komponent, prilagajanje komponent, predogled v načinu ”OpenGL”, nadzor nad luknjami pri procesih elektrožične erozije, obsežen nabor večstopenjskih lukenj nastavljivih po meri itd.

”PUNCH MOUNTING” FUNKCIONALNOST

Logopress3 prav tako vsebuje močna orodja za pritrjevanje različnih pestičev na samo orodje. Samodejno ustvari ustrezne utore za vstavitev teh orodij. Funkcionalnost nam prihrani veliko dela, saj je nabor pestičev izjemno širok ter se spreminja glede na potrebo in posamezen primer. Vsak pestič potrebuje tudi svoje parametre, kot so odmiki. Logopress3 reši ta problem sa samo nekaj kliki ter nastavitvami v pogovornem ooknu programa. Potem ko ste definirali en pestič, si Logopress3 vašo odločitev zapomni, kar olajša delo v prihodnje z enakimi ali podobnimi orodji. Funkcionalnost zagotavlja rezanje, krivljenje ter oblikovanje pestičev, samodejno prepoznavo plošč, izdelavo lukenj na večnivojskih ploščah, nadzor nad odmiki med posameznimi komponentami matrice itd.

”DIE SIMULATION/INTERFERENCE DETECTION” FUNKCIONALNOST

Logopress3 vsebuje tudi možnost simulacije orodja ter simulacijo dinamične zaznave interferenc. Ta funkcionalnost zagotavlja več kot samo vizualno animacijo, saj lahko s pomočjo te funkcije ugotovimo kakršnekoli probleme ter napake, ki smo jih storili tekom oblikovanja orodja. S tem prihranimo veliko stroškov, saj vse napake ujamemo v zgodnjem ciklu razvoja orodij. Možno je simulirate ne samo progresivna orodja, temveč tudi prenosna orodja na več različnih strojih. Možna je simulacija matric z ali brez uporabe Logopress3 in SOLIDWORKS-a, izbiranje tipa matrice brez dodatnih prednastavitev, prepoznavanje kolizije med delovnimi cikli stiskalnice, vizualni ter natančni prikaz poteka procesov v stiskalnici ter zaznava napak pri odmikih, preden namestimo matrico v stiskalnico.

2D RISBE, TABELA LUKENJ, KOSOVNICA KOMPONENT

Logopress3 ima več orodij za avtomatsko generiranje 2D risb za obravnavani 3D model, vključno z avtomatsko populacijo imen komponent. Ta orodja izboljšajo že obstoječa v okviru programskega paketa SOLIDWORKS; vsebuje tudi avtomatski prikaz lukenj, kosovnic, kakor tudi pametno dimenzioniranje komponent in sestavov. SOLIDWORKS skupaj z Logopress3 naredi kreacijo detajlnih risb zelo lahko ter hitro, z zagotavljanjem velike fleksibilnosti za nastavitev parametrov po meri uporabnika. Zagotavlja izpis tabele sprednjih in zadnjih lukenj, kakor tudi samodejen, kompleten ter natančen opis vseh lukenj, skupaj z podatki o poziciji ter informacijami o komponentah.

”PROGRESSIVE BLANK COMPANION” FUNKCIONALNOST

Ta modul lahko uporabnik pridobi posebej – ni potreben nakup drugih paketov. Zagotavlja oblikovalcem orodij modeliranje kompleksnih vmesnih korakov progresivno oblikovanega kosa v minutah, namesto v urah ali dnevih. Za uporabniku prijaznim uporabniškim vmesnikom stoji močna tehnologija, osnovana na podlagi kompleksnih matematičnih algoritmov, kar je rezultat večletnega dela pri Logopress-u. Poleg poenostavljenega ter pohitrenega nadzora nad vmesnimi koraki procesa, ”Progressive Blank Companion” prav tako zagotavlja lokalizirane informacije o stanjšanju ali odebelitivi materiala, kakor tudi informacije o napetostih in obremenitvah, ki nastanejo znotraj kosa. Funkcionalnost zagotavlja uporabniku prehod od surovca do končnega izdelka najkompleksnejših oblik.