• Caddy4SW
 • SheetMetal2DXF – Verzija 1.0.20.0

  Vmesnik SheetMetal2DXF omogoča uporabnikom preprost način izvoza pločevinastih kosov narejenih s Sheet Metal modulom v SOLIDWORKS-u.

  Nova verzija caddy4SW prinaša posodobljeno in nadgrajeno funkcionalnost SheetMetal2DXF.
  Nove funkcionalnosti so:

  • Možnost izvoza pločevin na nivoju kosa in sestava
  • Izvažanje posameznih teles večtelesnih kosov pločevin
  • Podprte konfiguracije pločevin, z možnostjo izbire:
   • Nivo kosa: možnost izbire ene ali več konfiguracij
   • Nivo sestava: izvoz aktivne konfuracije sestava z predhodno določenimi konfiguracijami pločevinastih kosov
  • Ime DXF datoteke je sestavljeno iz naslednjih segmentov – »SheetMetal-Ime kosa-Ime konfiguracije-Ime gradnika »Flat-Pattern«-debelina pločevine(število kosov v sestavu).dxf«
  • Dodano statusno okno z seznamom uspešno izvoženih pločevinFunkcionalnosti:
   • Nivo kosa
    • Možnost risanja večtelesnih pločevinastih kosov
    • Izdeleva različnih konfiguracij pločevinastih kosov
    • Izvoz v DXF:
     • Izvoz vseh aktivnih teles pločevinastega kosa
     • Izbira ene ali več konfiguracij za izvoz v enem koraku
     • Za posamezno telo se ustvari samostojna DXF datoteka

  • Nivo sestava
  • Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov predhodno določene konfiguracije v sestavu
  • Izvoz aktivne konfiguracije sestava
  • Izvoz v DXF:
   • Za posamezni kos in posamezno telo kosa se ustvari samostojna DXF datoteka

  Novo verzijo SOLIDWORKS vmesnika si lahko prenesete na naslednji povezavi na IB-CADDY Forumu viewtopic.php?f=23&t=832 .