CADDY4SW – Analyze References

Analyze References funkcija je namenjena analizi referenc projektnega sestava glede na izbrano delovno mapo (npr. PDM zalogovnik).

Osnovne možnosti funkcije Analyze References:

  • Izpis seznama vseh referenc v izbranem sestavu s predhodno analizo SOLIDWORKS dokumentov, ki se nahajajo znotraj delovne mape.
  • Informacije, če se katere izmed referenc nahajajo izven (“outside”) izbrane delovne mape.
  • Informacije o morebitnih podvojenih (“duplicate”) komponentah (iste komponente na več različnih lokacijah).
  • Informacije o manjkajočih (“missing”) referencah v sestavu (datoteka na tej lokaciji ne obstaja).
  • Informacije o prestavljenih (“moved”) referencah. Pravzaprav manjkajoča referenca, ki je bila najdena na drugi lokaciji.
  • Izvoz trenutne analize v CSV datoteko.

Osnovni koraki uporabe funkcije Analyze References:

1. S klikom na Analyze References se nam odpre novo okno, kjer moramo najprej nastaviti pot do delovne mape ter pot do dokumenta, ki ga želimo analizirati (privzeta je pot do trenutno aktivnega dokumenta).

2. S klikom na Scan, najprej pridobimo informacije o vseh SOLIDWORKS dokumentih v delovni mapi.

3. S klikom na Analyze zaženemo proces analize vseh referenc izbranega dokumenta. Ko je proces končan, se nam izpiše seznam vseh referenc z zgoraj omenjenimi informacijami.

 

4. Za boljši pregled lahko seznam referenc omejimo s pomočjo različnih filtrov.

5. Trenutno stanje referenc lahko izvozimo v CSV format za nadaljnjo obdelavo pridobljenih podatkov (npr. v Excel-u).