CADDY4SW – Bounding Box

Bounding Box funkcija nam omogoča hiter prikaz in izračun prostorskega obsega enega ali več teles kosa ali sestava, glede na koordinatni sistem v SOLIDWORKS-u.

Osnovne možnosti funkcije Bounding Box:

 • Možnost izračuna prostorskega obsega na nivoju kosa ali sestava.
 • Možnost izračuna prostorskega obsega posameznega telesa (tudi znotraj kosov z več telesi).
 • Vrednosti prostorskega obsega se zapišejo v Custom Properties, katere lahko prikažemo v kosovnici, glavi risbe ali opombah.
 • Za grafični prikaz sem nam v drevesni strukturi ustvari 3D skica.

Osnovni koraki uporabe funkcije Bounding Box:

Na nivoju kosa lahko izračunamo prostorski obseg za:

 • Eno ali več teles.
 • Proste površine.
 • Družino podobnih kosov (konfiguracije). V tem primeru se za vsako konfiguracijo vrednosti zapišejo pod Configuration Specific zavihek.
 • Uvožena telesa.

 • Na nivoju sestava lahko izračunamo prostorski obseg za:
  • Sestav kot celoto.
  • Družino podobnih kosov (konfiguracije). V tem primeru se za vsako konfiguracijo vrednosti zapišejo pod Configuration Specific zavihek.

Glede na nivo (kos ali sestav) in število konfiguracij, funkcija Bounding Box v Custom Properties ali Configuration Specific vedno samodejno doda štiri parametre in vrednosti:
– 3D Bounding Box X length
– 3D Bounding Box Y length
– 3D Bounding Box Z length
– 3D Bounding Box XxYxZ length
V drevesni strukturi se ustvari nova 3D skica (3DBoundingBox(ime telesa)), ki nam vizualno prikaže prostorski obseg.

V primeru, da imamo kos z več telesi, se nam poleg imen zgoraj navedenih parametrov doda še ime posameznega telesa ter 3D skica za vsako telo posebej.

Če se nam kos ali sestav spremeni, posodobimo novo stanje prostorskega obsega tako, da enostavno kliknemo na funkcijo Bounding Box in s tem popravimo vrednosti.