CADDY4SW – Mesh Export

Mesh Export nam omogoča izvoz 3D modelov v različne mrežne 3D formate.

Osnovne možnosti funkcije Mesh Export:

 • Izvozimo lahko telesa, kose ali sestave.
 • Možni izvozni formati so:
  • OBJ
  • 3DS
  • FBX
  • 1.5 DAE
  • 1.4.x DAE
  • IV
  • OSGT
  • OSGB
 • Ob izvozu nam funkcija ponudi nekaj različnih nastavitev za izbran format.

Osnovni koraki uporabe funkcije Mesh Export:

1. S klikom na Mesh Export sem nam prikaže seznam možnih izvoznih formatov.

2.  Po izbranem izvoznem formatu določimo lokacijo shranjevanja in ime datoteke (v tem primeru je bil izbran format .obj).

3. Po potrditvi lokacije shranjevanja sem nam prikažejo možne nastavitve izvoza.

4. Izvožene datoteke so shranjene skupaj z morebitnimi dodatnimi datotekami za npr. materiale in/ali teksture (v tem primeru *.mtl).