Novo v CAMWorks 2024 – programiranje in vizualizacija CNC stroja v okolju CAMWorks

Namen nove funkcije je programiranje CNC strojev z upoštevanjem virtualnega CNC stroja, ki se uporablja kot natančen digitalni dvojček. Programer NC programov, bo lahko vizualiziral stroj CNC v CAMWorks. Prav tako bo lahko nastavil SOLIDWORKS kos glede na virtualni stroj, enako kot pri pravem stroju, kot bi strojnik nastavil kos na fizičnem stroju.

Slika 1: virtualen CNC stroj v CAMWorks-u
(more…)

Novo v CAMWorks 2024 – VoluTurn: visokozmogljivo grobo struženje

VoluTurn je visoko zmogljiva nova tehnologija poti orodja, ki lahko bistveno izboljša obdelavo vseh kosov za struženje. VoluTurn uporablja za struženje okrogle ploščice, znatno poveča produktivnost z zmanjšanjem časa cikla, hkrati pa zmanjšuje obrabo rezalnih orodij.

Prednosti:

  • Lažja obdelava – gibanje je tekoče in stroj se giblje gladko
  • Daljša življenjska doba orodja – nenehno gibanje orodja brez zastajanja na mestu
  • Predvidljiva življenjska doba orodja – enakomerna porazdelitev obrabe na ploščice
  • Manjše obremenitve pri strojni obdelavi – vstop in izstop materiala je vedno gladek, orodje potuje krožno in tangencialno – brez ostrih vogalov
  • Samodejno preprečevanje trkov
  • Enosmerne ali dvosmerne poti rezanja, s konstantnimi ali spremenljivimi globinami, ki v celoti izkoristijo ploščico, hkrati pa pomagajo preprečevati nastajanje zarez
  • Učinkovito gibanje med posameznimi rezi
Slika 1: Izbira obdelave za grobo struženje VoluTurn
(more…)

Novo v CAMWorks 2024 – fine večosne obdelave

Nova funkcija omogoča dva nova tipa večosnih obdelav: fina večosna obdelava in fina večosna obdelava žepov

V CAMWorks 2024 lahko sedaj v zavihku »Pattern« izberete nove funkcije za fino obdelavo:

  • V tem zavihku, ko je metoda nastavljena na večosno obdelavo in vrsta obdelave nastavljena na »Floor Finishing«, se ustvari pot orodja »Multiaxis Machining – Floor Finishing«. Ta obdelava je idealna za strojno obdelavo dna v  geometriji žepa.
  • V tem zavihku, ko je metoda nastavljena na večosno obdelavo in vrsta obdelave nastavljena na »Wall Finishing«, se ustvari pot orodja »Multiaxis Machining – Wall Finishing«. Ta pot orodij je idealna za strojno obdelavo stranske stene geometrij v obliki žepa.

Slika 1: fina večosna obdelava in fina večosna obdelava žepov

(more…)

Novo v CAMWorks 2024 – groba večosna obdelava

Nova verzija CAMWorks 2024 nam daje možnost programiranja nove vrste poti orodja za grobo obdelavo z večosno obdelavo.

Za operacije večosnega rezkanja lahko sedaj izberete novo vrsto večosne poti orodja, ki se ustvari z nastavitvami, ki so na voljo v zavihku »Pattern«. V tem zavihku je možnost sedaj izbrati »Roughing« v vrstici »Machining type« znotraj okna »Strategy«.

Slika 1: grobo večosno rezkanje

(more…)

Novo v CAMWorks 2024 – Nagib orodja po kontaktni točki za večosno rezkanje

Nova funkcija omogoča nagibanje orodja z določitvijo kontaktne točke za smer rezanja pri operacijah večosnega rezkanja.

Pri operacijah z večosnim rezkanjem je na zavihku za nadzor osi v pogovornem oknu parametrov operacije mogoče določiti orientacijo orodja glede na normalo površine. V prejšnjih različicah CAMWorks je bilo v polju »Cutting direction tilt options« (možnosti nagiba smeri rezanja) v zavihku »Axis Control«, ko je bil parameter »Tool axis will be« nastavljen na možnost »Tiltted Relative to Cutting Direction« (nagnjen glede na smer rezanja), je bila uporabljena strategija »Tilt tool By Angle«. Kot, določen v polju »Side Tilt Angle«, je določal  vrednost stranskega nagiba osi orodja od normalne smeri površine na podlagi rezalne poti.

Od različice CAMWorks 2024 naprej bo na voljo dodatna strategija nagibanja orodja. Za prilagoditev te nove funkcije se bo pod parametrom za os orodja prikazal spustni seznam z oznako »Side Tilt Type« (vrsta stranskega nagiba). Ta spustni seznam bo prikazan samo, če je parameter »Tool axis will be« nastavljen na »Tilted Relative to Cutting Direction«.

Slika 1: nova funkcija “Tilted Relative to Cutting Direction”

(more…)

Novo v CAMWorks 2024 – PROGRAMIRANJE KOSA NA POMOŽNEM VRETENU

Namen nove funkcije v CAMWorks 2024 je da lahko začnemo z programiranjem kosa v pomožnem vretenu stružnice ali stružnice z  gnanimi orodji.

V prejšnjih različicah programa CAMWorks se je programiranje vedno predpostavljalo da se začne na glavnem vretenu stružnice in je za delo na pomožnem vretenu bilo potrebno narediti prenos na pomožno vreteno. Včasih pa se zgodi da uporabniki želijo začeti z obdelavo na pomožnem vretenu.

Od CAMWorks 2024 dalje je na voljo funkcionalnost za začetek programiranja kosov v pomožnem vretenu. Če je kateri koli kos pridržan v pomožnem vretenu in je to vizualno označeno v drevesni strukturi operacij, se predpostavlja, da je pomožno vreteno v svojem začetnem položaju. Poti orodij in NC koda se ustvarita v skladu s tem. Na voljo bo tudi prenos kosa iz pomožnega na glavno vreteno.

Slika 1: obdelovanec v pomožnem vretenu

Novo v CAMWorks 2024 – KNJIŽNICA ZA DRŽALA ORODIJ V TECH DB

Nova funkcija zagotavlja možnost izdelave centralizirane knjižnice blokov orodij za CNC stružnice in stružnice z gnanimi orodji v tehnološki bazi podatkov. Z novo funkcijo lahko avtomatiziramo postopek opredeljevanja orodij v tehnološki bazi podatkov.

Za simulacijo CNC strojev za struženje in struženje z gnanimi orodji z uporabo aplikacije »CAMWorks Virtual Machine« lahko uporabniki dodelijo blok orodja za orodja za struženje.
V prejšnjih različicah programa CAMWorks je bilo mogoče blok orodja za katero koli orodje za struženje dodeliti samo v pogovornem oknu za nastavitve orodja znotraj operacije. Sedaj so lahko vsi bloki orodij za struženje, ki so povezani z določenim CNC strojem, ustvarjeni in shranjeni v mapi.

Če je bilo treba bloke orodij ponovno uporabiti za druge CNC stroje, so morali uporabniki ročno razmnoževati zahtevane datoteke blokov orodij v drugih mapah, povezanih s temi stroji. Od različice CAMWorks 2024 naprej je na voljo možnost ustvarjanja centralizirane knjižnice orodnih blokov v tehnološki bazi podatkov. Ti bloki orodij, shranjeni v podatkovni bazi, lahko
nato dodelite orodjem v knjižnici orodij, ki so izbrani za določen CNC stroj. To bo pomagalo pri
avtomatizaciji postopka izbire blokov orodij pri definiranju orodij v tehnološki bazi podatkov.
Ta nova funkcionalnost bo nadomestila dosedanjo okorno metodo opredeljevanja blokov orodij za
za vsak CNC stroj.

Slika 1: Knjižnica izbire blokov orodij za struženje

(more…)