Samodejno prepoznavanje gradnikov – AFR

Tako SolidWorks CAM kot CAMWorks uporabljata gradnike za izdelavo CNC programa. Oba programa pa ponujata tudi funkcijo samodejnega prepoznavanja gradnikov (Automatic Feature Recognition).
Ta funkcija nam omogoča, da program sam prepozna vse gradnike, ki sestavljajo naš kos. To pa ne glede na to za kakšen gradnik gre, lahko so to žepi pravilnih in nepravilnih oblik, izvrtine, čepi, utori prepozna tudi posnetja in večstopenjske izvrtine… Deluje pa tako pri rezkanju kot pri struženju.

Seveda pa ne glede na to, da je prepoznavanje samodejno lahko mi s pomočjo nastavitev programu povemo katere gradnike želimo, da prepozna samodejno.

Do teh nastavitev lahko dostopamo na dva načina:

  1. Preko vrstice z ikonami
  • V orodni vrstici File -> Tools -> Options -> CAMWorks -> Options…

Po kliku na »options« se nam odpre okno »options« kjer imamo v zavihku »Mill Features« nastavitve vezane na samodejno prepoznavanje gradnikov.

Pomembnejša nastavitve so:

  1. Metoda: izbiramo med AFR (Automatic Feature Recognition) in MfgView (Manufacturing View)
  • »Feature Types« Izberemo katere vrste gradnikov želimo, da CAMWorks prepozna.
  • »Hole recognition options« določimo do katerega premera oz. kota CAMWorks gradnik definira kot luknjo in kdaj kot okrogel žep. Razlika je tudi v strategiji obdelave za luknji določi strategijo središčenja in vrtanja. Za žep pa izbere grobo in fino rezkanje.
  • »Create feature groups«, če označimo to možnost bo CAMWorks podobne gradnike združil v skupino kar nam bo olajšalo urejanje le teh, ter naredilo našo drevesno strukturo preglednejšo.
    »Check accessibility for through features«

Ko smo zadovoljni z izbranimi nastavitvami jih potrdimo s klikom na gumb »OK«.

S prepoznavanjem gradnikov začnemo s klikom na gumb »Extract machinable Features«

Gradnike, ki jih je CAMWorks prepoznal najdemo v drevesni strukturi na levi. Poleg imena gradnika pimamo tudi strategijo katero je CAMWorks določil za posamezen gradnik. To strategijo pa seveda lahko spremenimo, to naredimo z dvoklikom na željen gradnik in v novem oknu pod »Strategy« izberemo strategijo katero želimo spremeniti.

Pazljivi moramo biti še, če katerega od gradnikov izbrišemo in želimo gradnik prepoznati na novo. Dokler ne bo gradnik izbrisan iz koša (»Recycle Bin«) ga CAMWorks ne bo na novo prepoznal. Če ga želimo, da ga program ponovno samodejno prepozna ga moramo čisto izbrisati.