• 3DExperience
 • Kompleksne simulacije v oblaku za SOLIDWORKS uporabnike

  Featured Video Play Icon

  V 5. stoletju pred našim štetjem so Grki iznašli demokracijo, kjer so lahko vsi odločali o tem kdo bo vodil državo. V začetku 20. stoletja je Henry Ford naredil avtomobile dostopne več ljudem, v osemdesetih prejšnjega stoletja letih sta Paul Allen in Bill Gates isto storila z računalniki, Steve Jobs pa je v prvem desetletju novega stoletja množicam približal pametni telefon.

  V zgodovini industrije so bile simulacije pogosto rezervirane za višje inženirje, pogosto za doktorje znanosti, ki so delali na specializiranih analizah v posebnih oddelkih. SOLIDWORKS in Dassault Systemes sta demokratizirala CAD in simulacije v svojih programih od devetdesetih, ko sta omogočila preprosto uporabo in enostaven dostop, s čimer sta spodbujala inovacije pri vsakem uporabniku.

  (more…)

 • 3DExperience
 • SIMULIA Structural Simulation Engineer (SSE): Raziščite nov nabor naprednih prodij za virtualne simulacije – SOLIDWORKS

  Featured Video Play Icon

  Ste prišli do omejitev modula SOLIDWORKS Simulation Premium? Sedaj lahko uporabite napredne simulacije v SOLIDWORKS SIMULIA Structural Simulation Engineer (SSE) na 3DExperience platformi za reševanje zahtevnih nelinearnih problemov s kontakti in hiperelastičnimi materiali.
  Več na https://www.solidworks.com/product/simulia-structural-simulation-engineer

 • 3DExperience
 • Primerjava med SOLIDWORKS Simulation in SIMULIA Structural Simulation Engineer na primeru stranke HYDAC

  Featured Video Play Icon

  SOLIDWORKS je leta 2018 določenim strankam, ki so uporabljale SOLIDWORKS Simulation Premium, ponudil testiranje njihove najnovejše rešitve za simulacije – SIMULIA Structural Simulation Engineer. SIMULIA Structural Simulation Engineer oz. SSE je napredna simulacijska rešitev, ki temelji na Abaqus tehnologiji, najboljši tehnologiji za preračun po metodi končnih elementov na trgu. SSE, ki blesti predvsem pri preračunu nelinearnih sistemov, je komplementaren produkt SOLIDWORKS Simulation modulom, ki so osredotočeni na reševanje linearnih problemov.

  (more…)

 • Simulacije
 • SOLIDWORKS Flow Simulation: Free Surface

  SOLIDWORKS Flow Simulation se že vrsto let uporablja za preračun pretokov tekočin, plinov ter temperatur. Je pa bil SOLIDWORKS Flow dolgo časa omejen s tem, da si lahko v enem območju definiral le eno vrsto medija (npr. samo plin ali samo tekočina). To se je spremenilo s SOLIDWORKS 2018, ko je SOLIDWORKS v Flow Simulation dodal funkcionalnost Free Surface. Free Surface omogoča preračun pretoka tekočine v območju, kjer je definiran plin. Primer tega je prelivanje vode iz plastenke v kozarec.

  (more…)

 • Simulacije
 • Napetostne singularnosti v SOLIDWORKS Simulation

  SOLIDWORKS Simulation je program za testiranje vašega izdelka že v fazi razvoja. Je napredno orodje, ki vam pomaga dobiti odgovore na zahtevna vprašanja. Seveda pa je potrebno za pravilne odgovore pravilno interpretirati rezultate. Občasno imamo na modelu zelo visoke napetosti – na primer pri robu ali oglišču. Lahko tem preračunanim napetostim verjamemo? V tem prispevku bomo ogledali takšne primere.

  (more…)

 • Simulacije
 • Optimizacija topologije

  Uporabniki, ki imajo od simulacijskih modulov Simulation Professional ali Simulation Premium, so lahko pri nadgradnji na verzijo SOLIDWORKS 2018 lahko opazili novo vrsto strukturne analize. Ta se imenuje optimizacija topologije.

  Kaj, pravzaprav, pa je optimizacija topologije? Optimizacija topologije je analiza, ki uporabnikom omogoča neparametrično optimizacijo njihove geometrije. To pomeni, da uporabnik izdela neko začetno obliko, nato pa računalnik sam preračuna kje se lahko odstrani material. Do sedaj je bila v simulacijah omogočena le parametrična optimizacija, kjer smo spreminjali določene parametre, sedaj pa nam program oblikuje geometrijo sam.

  Oglejmo si optimizacijo topologije na primeru nosilca.

  Nosilec je obremenjen na vrhu, na spodnjih posnetih delih pa je vpet v prostor. Postopek definicije vpetja in zunanjih sil je identičen tistemu v navadni statični analizi. Za preračun pa moramo definirati še cilj. Trenutno so v programu 3 vrste ciljev (trenutna verzija programa je SOLIDWORKS 2018).

  • Best Stiffness to Weight ratio: Ta cilj nam da karseda togo strukturo, če odstranimo določen odstotek materiala.
  • Minimise Maximum Displacement: Ta cilj nam definira geometrijo na način, da minimiziramo premik iz nevtralne lege v določeni točki.
  • Minimize Mass with Displacement constraint: Pri tem cilju želimo zmanjšati maso izdelka ter dopustiti nek določen premik iz nevtralne lege.

  V našem primeru smo izbrali prvo možnost – Best Stiffness to Weight ratio. Nato lahko že poženemo preračun. Kos se zmreži in začne se iterativni postopek optimizacije topologije.

  Rezultat zgornjega preračuna je prikazan na spodnji sliki,

  Iz oblike je hitro razvidno, da take oblike z določenimi tehnikami izdelave (litje na primer) nebi mogli narediti. Zaradi tega si lahko pomagamo z ukazi »Manufacturing controls«, ki vodijo algoritem do oblik, ki jih lahko naredimo z različnimi proizvodnimi tehnikami. Ti ukazi so:

  • Preserved region: Doda se regija, ki se ne spreminja med optimizacijo.
  • De-mold Control: Doda se kontrola, ki oblikuje geometrijo na način, da se kos lahko vzame iz
  • Symmetry Control: Ta kontrola vsili simetrično obliko. Simetrija je lahko polovična, četrtinska ali osminska.
  • Thickness Control: Tukaj definiramo kontrolo, ki preprečuje izgradnjo zelo tankih ali zelo širokih struktur.

  Če ponovimo preračun in uporabimo simetrijo ter De-mold ukaz, dobimo sledeči rezultat.

  V sledeči analizi smo povečali odstotek odstranjenega materiala iz 70% na 80%.

  V primeru, da naredimo bolj fino mrežo, pa ima algoritem več možnosti pri temu kaj odstrani in kaj ohrani. Z izboljšano mrežo dobimo sledeči rezultat.

  Takšno preračunano geometrijo lahko izvozimo v novo datoteko ali v novo konfiguracijo. Izvoz je primeren za 3d tiskanje, saj lahko izvozimo STL. datoteko. Lahko pa nam nova geometrija služi kot opora pri izdelavi novega parametričnega modela.