• 3DExperience
 • SIMULIA Structural Simulation Engineer (SSE): Raziščite nov nabor naprednih prodij za virtualne simulacije – SOLIDWORKS

  Featured Video Play Icon

  Ste prišli do omejitev modula SOLIDWORKS Simulation Premium? Sedaj lahko uporabite napredne simulacije v SOLIDWORKS SIMULIA Structural Simulation Engineer (SSE) na 3DExperience platformi za reševanje zahtevnih nelinearnih problemov s kontakti in hiperelastičnimi materiali.
  Več na https://www.solidworks.com/product/simulia-structural-simulation-engineer

 • 3DExperience
 • Primerjava med SOLIDWORKS Simulation in SIMULIA Structural Simulation Engineer na primeru stranke HYDAC

  Featured Video Play Icon

  SOLIDWORKS je leta 2018 določenim strankam, ki so uporabljale SOLIDWORKS Simulation Premium, ponudil testiranje njihove najnovejše rešitve za simulacije – SIMULIA Structural Simulation Engineer. SIMULIA Structural Simulation Engineer oz. SSE je napredna simulacijska rešitev, ki temelji na Abaqus tehnologiji, najboljši tehnologiji za preračun po metodi končnih elementov na trgu. SSE, ki blesti predvsem pri preračunu nelinearnih sistemov, je komplementaren produkt SOLIDWORKS Simulation modulom, ki so osredotočeni na reševanje linearnih problemov.

  (more…)

 • Simulacije
 • SOLIDWORKS Flow Simulation: Free Surface

  SOLIDWORKS Flow Simulation se že vrsto let uporablja za preračun pretokov tekočin, plinov ter temperatur. Je pa bil SOLIDWORKS Flow dolgo časa omejen s tem, da si lahko v enem območju definiral le eno vrsto medija (npr. samo plin ali samo tekočina). To se je spremenilo s SOLIDWORKS 2018, ko je SOLIDWORKS v Flow Simulation dodal funkcionalnost Free Surface. Free Surface omogoča preračun pretoka tekočine v območju, kjer je definiran plin. Primer tega je prelivanje vode iz plastenke v kozarec.

  (more…)

 • Simulacije
 • Napetostne singularnosti v SOLIDWORKS Simulation

  SOLIDWORKS Simulation je program za testiranje vašega izdelka že v fazi razvoja. Je napredno orodje, ki vam pomaga dobiti odgovore na zahtevna vprašanja. Seveda pa je potrebno za pravilne odgovore pravilno interpretirati rezultate. Občasno imamo na modelu zelo visoke napetosti – na primer pri robu ali oglišču. Lahko tem preračunanim napetostim verjamemo? V tem prispevku bomo ogledali takšne primere.

  (more…)

 • Simulacije
 • Optimizacija topologije

  Uporabniki, ki imajo od simulacijskih modulov Simulation Professional ali Simulation Premium, so lahko pri nadgradnji na verzijo SOLIDWORKS 2018 lahko opazili novo vrsto strukturne analize. Ta se imenuje optimizacija topologije.

  Kaj, pravzaprav, pa je optimizacija topologije? Optimizacija topologije je analiza, ki uporabnikom omogoča neparametrično optimizacijo njihove geometrije. To pomeni, da uporabnik izdela neko začetno obliko, nato pa računalnik sam preračuna kje se lahko odstrani material. Do sedaj je bila v simulacijah omogočena le parametrična optimizacija, kjer smo spreminjali določene parametre, sedaj pa nam program oblikuje geometrijo sam.

  Oglejmo si optimizacijo topologije na primeru nosilca.

  Nosilec je obremenjen na vrhu, na spodnjih posnetih delih pa je vpet v prostor. Postopek definicije vpetja in zunanjih sil je identičen tistemu v navadni statični analizi. Za preračun pa moramo definirati še cilj. Trenutno so v programu 3 vrste ciljev (trenutna verzija programa je SOLIDWORKS 2018).

  • Best Stiffness to Weight ratio: Ta cilj nam da karseda togo strukturo, če odstranimo določen odstotek materiala.
  • Minimise Maximum Displacement: Ta cilj nam definira geometrijo na način, da minimiziramo premik iz nevtralne lege v določeni točki.
  • Minimize Mass with Displacement constraint: Pri tem cilju želimo zmanjšati maso izdelka ter dopustiti nek določen premik iz nevtralne lege.

  V našem primeru smo izbrali prvo možnost – Best Stiffness to Weight ratio. Nato lahko že poženemo preračun. Kos se zmreži in začne se iterativni postopek optimizacije topologije.

  Rezultat zgornjega preračuna je prikazan na spodnji sliki,

  Iz oblike je hitro razvidno, da take oblike z določenimi tehnikami izdelave (litje na primer) nebi mogli narediti. Zaradi tega si lahko pomagamo z ukazi »Manufacturing controls«, ki vodijo algoritem do oblik, ki jih lahko naredimo z različnimi proizvodnimi tehnikami. Ti ukazi so:

  • Preserved region: Doda se regija, ki se ne spreminja med optimizacijo.
  • De-mold Control: Doda se kontrola, ki oblikuje geometrijo na način, da se kos lahko vzame iz
  • Symmetry Control: Ta kontrola vsili simetrično obliko. Simetrija je lahko polovična, četrtinska ali osminska.
  • Thickness Control: Tukaj definiramo kontrolo, ki preprečuje izgradnjo zelo tankih ali zelo širokih struktur.

  Če ponovimo preračun in uporabimo simetrijo ter De-mold ukaz, dobimo sledeči rezultat.

  V sledeči analizi smo povečali odstotek odstranjenega materiala iz 70% na 80%.

  V primeru, da naredimo bolj fino mrežo, pa ima algoritem več možnosti pri temu kaj odstrani in kaj ohrani. Z izboljšano mrežo dobimo sledeči rezultat.

  Takšno preračunano geometrijo lahko izvozimo v novo datoteko ali v novo konfiguracijo. Izvoz je primeren za 3d tiskanje, saj lahko izvozimo STL. datoteko. Lahko pa nam nova geometrija služi kot opora pri izdelavi novega parametričnega modela.

 • Simulacije
 • SOLIDWORKS SimulationXpress

  SOLIDWORKS SimulationXpress je simulacijski modul, ki deluje na principu metode končnih elementov. Omogoča vam preračun preproste analize kosa z enim telesom. SOLIDWORKS SimulationXpress je vključen v vsaki verziji SOLIDWORKS-a (tudi v SOLIDWORKS Standard in SOLIDWORKS Professional).

  SOLIDWORKS SimulationXpress lahko najdete pod “Tools“:

  Klub temu, da je SOLIDWORKS SimulationXpress vključen v vseh verzijah SOLIDWORKS-a, ga je za uporabo potrebno še aktivirati. Postopek aktivacije je prikazan na našem forumu na sledeči povezavi: https://forum.ib-caddy.com/viewtopic.php?f=4&t=297&p=476

  Uporaba SOLIDWORKS SimulationXpress-a

  Ko je SOLIDWORKS SimulationXpress aktiviran in zagnan, se pojavi SimulationXpress čarovnik v Task Pane panelu na desni strani ekrana. Čarovnik vas vodi skozi nastavitve in pogon analize. Na ta način lahko tudi uporabniki, ki niso domači v simulacijah, pripravijo analizo po korakih v čarovniku.

  SOLIDWORKS SimulationXpress čarovnik

  Fixtures – vpetja

  Prvi korak pri pripravi analize je določitev kje bo vaš kos vpet v prostor. To je potreben korak, saj bi brez vpetij kos “plaval” v zraku. Vsaj ena izbira mora biti določena. Na sledeči sliki lahko vidimo, da je izbrana ena površina, kjer se pojavijo zelene puščice, ki nakazujejo, da smo na tej površini omejili vseh 6 prostorskih stopenj.

  Fixtures – vpetja

  Loads – obremenitve

  Drugi korak vključuje definicijo obremenitev. V SOLIDWORKS SimulationXpress lahko definiramo dve vrsti obremenitev – sila in pritisk. Obremenitve definiramo na površine, kjer se pojavijo puščice, ki nakazujejo obremenitev.

  Loads – obremenitve

  Material

  Za preračun premikov in napetosti, moramo definirati materialne lastnosti. To pomeni, da moramo definirati material. SOLIDWORKS SimulationXpress preračunava samo linearne statične analize – nelinearnih pojavov, kot je plastična deformacija, se ne preračuna.

  Material

  Run – pogon simulacije

  Pred pogonom analize, je potrebno določiti mrežo. To vpliva na natančnost rezultatov. Bolj fina mreža pomeni bolj natančne rezultate a bo preračunski čas zato daljši. Mrežo se spremeni pod “Run”→”Change settings”.

  Mreženje

  Results – rezultati

  Ko se analiza preračuna, vidimo deformacijo geometrije. Ta deformacija je ponavadi skalirana, da se rezultati vidijo čim bolj nazorno. Skaliranost deformacije se vidi v zgornjem levem kotu grafičnega okna.

  Tukaj imamo dve možnosti: lahko nadaljujemo ali pa se vrnemo nazaj in spremenimo nastavitev analize. Če nadaljujemo lahko vidimo rezultate deformacije, napetosti in faktorja varnosti.

  Napetost v materialu
  Premik iz nevtralne lege

  Po pregledu rezultatov, lahko generirate poročilo v Microsoft Word formatu. Model lahko izvozite tudi v eDrawings formatu, da lahko ostali uporabniki, ki nimajo dostop do SOLIDWORKS-a, pregledajo model in rezultate analize.

  SOLIDWORKS SimulationXpress je izredno uporabno orodje s katerim lahko htro in preprosto preračunamo vpliv obremenitev na naš kos. S temi podatki lahko izdelamo boljšo verzijo kosa, zmanjšamo število prototipov,… Če moramo pripraviti analizo na bolj kompleksni geometriji, ima SOLIDWORKS v svoji ponudbi bolj napredne simulacijske produkte. Analize v SOLIDWORKS Premium paketu nam na primer že omogočajo preračun obremenitev na sestavih.

  Pri simulacijah se je potrebno zavedati, da so rezultati ocene poenostvljenih robnih pogojev in modelov ter jih je potrebno preveriti v realnosti.

  Več informacij o Simulacijskih produktih SOLIDWORKS-u lahko najdete na https://solidworks.ib-caddy.com/products/simulation.php