Topološka optimizacija s Function Driven Generative Designer vlogo

Topološka optimizacija je v osnovi matematična metoda, ki prostorsko optimira razporeditev materiala v definirani domeni tako, da iterativno išče ekstrem ciljne funkcije in zadosti vnaprej določenim omejitvam. Z racionalno dodelitvijo materiala lahko topološka optimizacija pomaga inženirjem zasnovati zmogljive in lahke strukture, kar vodi do boljšega delovanja in zmanjšanja stroškov. Zaradi potrebe po vedno večjem razmerju med trdnostjo in težo, se ta tehnika eksponentno vpeljuje v letalsko, avtomobilsko in biomedicinsko industrijo.

(more…)