Simuliranje toka tekočin z vlogo Fluid Dynamics Engineer

Vloga Fluid Dynamics Engineer je vloga na 3DEXPERIENCE® platformi namenjena simulacijam toka tekočin (ang. Fluid flow) in prenosa toplote. Uporabnikom programa SOLIDWORKS® pomaga analizirati in izboljšati njihove produkte pri iskanju optimalne porazdelitve hitrosti fluida, učinkovitemu upravljanju s toploto, zmanjšanju tlačnih izgub v cevovodih in ostalih parametrov za učinkovitejše procese v sistemih.

(more…)