Optimizacija učinkovitosti v nabavnih procesih s pomoččjo umetne inteligence

Featured Video Play Icon

Nabavniki so danes soočeni z motnjami dobavne verige, vse večjo kompleksnostjo izdelkov ter množičnimi deli in dvojniki izdelkov. Z uporabo moči umetne inteligence in funkcionalnosti 3D-Similarity lahko nova tehnologija pomaga optimizirati nabavo komponent, jo standardizirati ter tako omogočiti znatne prihranke časa in stroškov.

V tem weboinarju je predstavljeno kako umetna inteligenca pripomore nabavni službi pri odločitvah ali naj posamezen kos naredijo sami ali naj ga kupijo in kako optimizirati nabavno verigo. Ustvarite svoj katalog lastnih komponent ali komponent želenega prodajalca in dobite prave dele po pravi ceni. Brezhibno uveljavite uporabo standardiziranih delov v celotni organizaciji, da skrajšate čas načrtovanja in inženiringa.

  • Poenostavite odločitve o ponovni uporabi, nakupu ali oblikovanju delov
  • Poiščite najboljši del pri kvalificiranih dobaviteljih na enem centraliziranem mestu
  • Skrajšajte cikle oblikovanja za 70% s standardizacijo delov in povečanjem njihove ponovne uporabe
  • Odstranite dvojnike s pomočjo 3D podobnosti