SOLIDWORKS Simulacije – sedaj ugodneje

Featured Video Play Icon

Pri načrtovanju izdelka je potrebno razumeti kako deluje.

S SOLIDWORKS Simulation moduli lahko analiziramo in simuliramo različne dejavnike, ki vplivajo na izdelek, lahko virtualno preizkusimo kako se bo le-ta odzival na obremenitve, trke, padce, ali pa kako bo z najmanj uporaba potoval skozi zrak ali vodo. Virtualna simulacija nam lahko vnaprej prezentira obnašanje v različnih pogojih, ne da bi bilo potrebno produkt fizično izdelati in ga delansko preizkušati v dejanskih pogojih.  Integrirane rešitve znotraj SOLIDWORKS okolja so vam sedaj dostopne po ugodnimi pogoji.

Več na https://bit.ly/3u7lInO

SOLIDWORKS Motion – animacije in video prikazi v okolju SOLIDWORKS

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS vključuje tri različne nivoje za opisovanje in predstavitev gibanja (motion solvers), katere lahko uporabimo za kreiranje video prikazov in animacij v sestavih.  Že osnovna licenca programa SOLIDWORKS vključuje animacije in osnovna gibanja. Za tiste, ki bi želeli analize gibanj (t.j. Motion Analysis), pa le-to dobijo z nivojem SOLIDWORKS Premium oz. v kateri kolih modulih SOLIDWORKS Simulation. (more…)