SOLIDWORKS Motion – animacije in video prikazi v okolju SOLIDWORKS

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS vključuje tri različne nivoje za opisovanje in predstavitev gibanja (motion solvers), katere lahko uporabimo za kreiranje video prikazov in animacij v sestavih.  Že osnovna licenca programa SOLIDWORKS vključuje animacije in osnovna gibanja. Za tiste, ki bi želeli analize gibanj (t.j. Motion Analysis), pa le-to dobijo z nivojem SOLIDWORKS Premium oz. v kateri kolih modulih SOLIDWORKS Simulation.

Priloženi video je prvi v seriji izbobraževanj za področje gibanja in je primeren tudi za tiste, ki še nikoli niso naredili animacije v okolju SOLIDWORKS.

Študije gibanja (t.j. SOLIDWORKS Motion Studies) temeljijo na časovnici na kateri so stanja v odvisnosti od časai in točke prehodov. Tako lahko vizuelno določimo celotno študijo gibanja.