Bolj učinkovito z različnimi orodji v SOLIDWORKS okolju

Featured Video Play Icon

Ali so vaša CAM orodja združljiva in jih lahko uporabljate brez nepotrebnega pretvarjanja podatkov?
Spoznajte na kakšen način naj sodeluje razvoj in konstrukcija ter tehnologija in proizvodnja.
V tem webinarju je simuliran proces učinkovite uporabe več produktov predstavljen skozi pogled iz oddelka za načrtovanje in tehnološkega oddelka.

Povezava SOLIDWORKS DimXpert-a s CAMWorks in SOLIDWORKS CAM TBM-om

V tem članku si bomo ogledali SOLIDWORKS-ovo funkcionalnost DimXpert in njegovo povezavo s CAMWorks ter SOLIDWORKS CAM TBM funkcionalnostjo (”Tolerance Based Machining” – obdelave na osnovi toleranc). Ogledali si bomo, kako uporabljamo DimXpert funkcionalnost ter kako jo lahko izkoristimo za programiranje obdelave modelov oz. kosov z upoštevanjem vseh toleranc v CAM programu (CAMWorks in SOLIDWORKS CAM).

DimXpert funkcionalnost je del samega SOLIDWORKS-a, zato je DimXpert na voljo v vseh verzijah SOLIDWORKS-a. Ni potrebe po posebnem prenosu in namestitvi te funkcionalnosti.

ZAKAJ UPORABITI DIMXPERT?

Moramo se zavedati, da informacije o obliki kosa velikokrat niso dovolj za samo obdelavo oz. proizvodnjo kosa. Te informacije niso enake informacijam, ki jih potrebuje npr. operater na CNC stroju, da lahko uspešno obdela kos. Katere mere smo uporabili pri samem modeliranju kosa velikokrat niso enake meram, ki morajo biti označene, ko želimo kos dati na stroj na obdelavo. Pri takšnih situacijah pride v poštev SOLIDWORKS DimXpert.

Najbolje je, da zgornji odstavek ponazorimo s primerom. Na spodnji sliki je prikazan preprost kos z merami, ki smo jih uporabili za potrebe samega modeliranja. (more…)

DimXpert novosti v SOLIDWORKS 2017 verziji

SOLIDWORKS z vsako verzijo nadgradi zmožnosti vseh delov programa. V tem prispevku si bomo ogledali izboljšave v orodju DimXpert v verziji SOLIDWORKS 2017.

3D PMI (product and manufacturing information) podatki so osnova na kateri temelji MBD oz. model based definition. To je proces, kjer vse podatke za izdelavo definiramo na nivoju modela in ne več na nivoju  risbe. Zajem 3D PMI podatkov je v SOLIDWORKS-u omogočen z DimXpert orodji. V prejšnjih verzijah so se morali uporabniki, ki so vajeni na delo z risbami, privaditi na delo z DimXpert, saj ni bilo, za razliko od risb, možno določiti kot oz. dimenzij med robovi. V verziji SOLIDWORKS 2017 pa sedaj lahko preprosto izberete robove in prikazala se bo dimenzija med njimi. Na spodnji sliki se vidi izdelano dimenzijo med dvema robovoma.

Veliko uporabnikov je do sedaj motilo dejstvo, da z DimXpert orodji ni bilo mogoče narediti osnovnih mer oz. »Basic Size Dimension«. Glavna pritožba je bila ta, da se to na risbi da narediti, v 3D pa ne. V verziji SOLIDWORKS 2017 bomo kot odgovor na te pritožbe našli ukaz »Basic Size Dimension«. Primer uporabe tega programa lahko vidimo na spodnji sliki.

Zelo uporabna novost je tudi izbiranje datum označb (Datum Feature) pri izbiranju kritičnih površin. V predhodnih verzijah smo morali označevati površine, sedaj pa lahko izberemo kar označbe. S tem zagotovimo, da so izbrane pravilne površine.

Zanimiva novost je tudi zmožnost definiranja polarnih kot pri geometričnih tolerancah v ukazu »Auto Dimension Scheme«.

In zadnja novost, ki si jo bomo ogledali, se navezuje na konične površine. Sedaj imamo možnost na te površine dodati datum označbe (Datum Feature). To nam pride zelo prav na primer pri površinah, kjer imamo vstavljene konične ležaje.

Nobena od naštetih izboljšav ni revolucija a skupaj omogočijo veliko lažjo uporabo orodij DimXpert. Je pa sedaj verzija SOLIDWORKS 2018 že za ovinkom in tudi tam bomo videli nekaj zanimivih novosti. Za radovedne je trenutno na voljo že SOLIDWORKS 2018 beta 2, ki si jo lahko uporabniki z aktivnim vzdrževanjem prenesejo iz Customer Portal-a. Izdelava uporabniškega računa za Customer Portal je opisana na povezavi.