Webinar: SOLIDWORKS PCB (by Altium) in SOLIDWORKS PCB Connector

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS PCB (powered by Altium) in SOLIDWORKS PCB Connector (powered by Altium) poenostavita načrtovanje elektronike ter sistemov s posebnimi orodji, ki to inženirsko načrtovanje dvignejo na povsem drug nivo.
Polna integracija s 3D CAD programom SOLIDWORKS 3D CAD zagotavlja neposredno sodelovanje in izmenjavo podatkov med različnimi profili uporabnikov (elektroniki, elektrotehniki, strojniki, mehatroniki, …) in na tak način zmanjšajo število napak, pohitrijo komunikacijo in tako zagotovijo nižje stroške in večjo učinkovitost razvojne ekipe. (more…)

SOLIDWORKS PDM na 1001 način: SOLIDWORKS PDM in SOLIDWORKS PCB

Featured Video Play Icon

Veliko izdelkov ni zgolj mehanske narave temveč vsebujejo tudi električne dele – pa najsi bodo le-ti večji elektrotehniški sistemi in/ali tiskano vezje elektronike. Zaradi tega morajo strojni in elektrotehniški inženirji sodelovati na istem projektu in si izmenjevati informacije. SOLIDWORKS 3D CAD uporabniki pogosto za shranjevanje podatkov uporabljajo SOLIDWORKS PDM sistem, ki jim omogoča varen dostop do vseh podatkov, upravljanje z metapodatki, pravicami, delotoki itd. Pogosto pa imajo elektroniki svoje projektne podatke shranjene lokalno ali pa na strežniku.

(more…)