Sodelovanje med SOLIDWORKS in Altium uporabniki

Featured Video Play Icon

V veliko podjetjih elektroniki in konstruktorji delajo v svojem kotičku »peskovnika« skoraj do konca projekta, ko hitro združijo svoje delo v celoto in se čudijo, ko se tiskano vezje ne prilega ohišju. Sledijo ure in dnevi stresa ter hitrega spreminjanja projektnih podatkov na eni in drugi strani.

Elektroniki in konstruktorji imajo lahko najboljše programe na trgu (Altium Designer na strani elektronikov in SOLIDWORKS na strojni strani), vendar, če med razvojem ne sodelujejo, se v proces vstavljajo ovire, ki jih moramo premostiti s trudom, časom in denarjem.  Sodelovanje med elektroniki in konstruktorji mora zatorej biti vzpostavljeno prej – čim prej, tem bolje.

Seveda Altium omogoča izvoz STEP modelov, ki jih lahko uvozimo v SOLIDWORKS, a to je enosmerna komunikacija, ki se zaradi postopka dela ponovno skoraj vedno vrši na koncu projekta. Za bolj temeljito in enostavnejše sodelovanje med programoma Altium in SOLIDWORKS je zato na voljo produkt SOLIDWORKS PCB Connector, ki poveže Altium projekt in SOLIDWORKS sestav s pametno, inteligentno in dvosmerno povezavo.

SOLIDWORKS PCB Connector s Push/Pull funkcionalnostjo omogoča pošiljanje sprememb iz enega programa v drugega. S tem lahko zagotovimo, da imata obe ekipi vedno dostop do najnovejše verzije tiskanine. Edina zahteva pri SOLIDWORKS PCB Connector-ju je ta, da mora biti Altium projekt, na katerem delamo, vstavljen v Altium Vault ali SOLIDWORKS PCB Services.

Enako zmožnost povezovanja kot Altium in SOLIDWORKS, imata tudi SOLIDWORKS PCB in SOLIDWORKS. SOLIDWORKS PCB je podoben Altium Designer-ju in je namenjen načrtovanju tiskanin. Razvit je bil s sodelovanjem Altium-a in SOLIDWORKS-a. Prednost SOLIDWORKS PCB-ja je ta, da za sodelovanje ne potrebuje dodatne licence za konektor, saj je le-ta že vključen v samem programu.