Kako natančen je SOLIDWORKS Simulation?

Featured Video Play Icon

Vas zanima kako natančen je SOLIDWORKS Simulation? Kaj pravite na natančnost v mejah 1% do referenčne rešitve?!

To je zaključek po testu na 101 MKE primerih (primeri metode končnih elementov – v tuji literaturi znano kot FEA – finite element analysis), ki so dokumentirani v »Structural Analysis Software Validation« vodiču in poročilu. Ta dokument so izdali na AFNOR (Association Française de NORmalisation oz. Francosko združenje za standardizacijo), napisali pa so ga na SFM (Société Française des Mécaniciens oz. Francosko združenje za strojništvo).

V poročilu se je primerjalo 101 rezultatov, ki so bili preračunani v SOLIDWORKS Simulation 2019, s primeri, ki jih je navedel AFNOR. Teh 101 primerov pokriva širok spekter MKE domen: linearna in nelinearna statika, linearna dinamika, linearno in nelinearno termalne analize, mehansko-termalne analize. Za dostop do polnega poročila validacije SOLIDWORKS Simulation 2019 na AFNOR kliknite tukaj.

Strojne simulacije, kot poslovna dejavnost, so vredne več milijard dolarjev. Simulacijska orodja kot so SOLIDWORKS Simulation in Simulia so kritična za podjetja, da s produkti zagotovijo inženirske cilje, izboljšajo kvaliteto, zmanjšajo število prototipov in z izdelkom pridejo na trg hitreje.

Z zgodnjim razumevanjem svojega izdelka, lahko inženirji več časa namenijo inovacijam in se izognejo dragi izdelavi preveč »konservativnih« izdelkov.

Več informacij o SOLIDWORKS Simulation lahko najdete na spletni strani IB-CADDY ali preko telefona na 01 566 12 55.