SOLIDWORKS PDM na 1001 način: SOLIDWORKS PDM in SOLIDWORKS Electrical

Featured Video Play Icon

Upravljanje 3D CAD podatkov ni trivialen problem. Velike datoteke morajo biti dostopne več uporabnikom naenkrat, potrebno je upravljati pravice, metapodatke itd. SOLIDWORKS ima za upravljanje podatkov namenjen produkt SOLIDWORKS PDM, ki je nedvomno znan že večini bralcev. Je pa SOLIDWORKS PDM večini znan kot program, ki kontrolira 3D CAD podatke – torej podatke, ki jih pripravi ekipa konstruktorjev / dizajnerjev v podjetju. Kaj pa druge ekipe? Lahko le-te uporabijo prednosti SOLIDWORKS PDM-a v svojem delovnem procesu?

Poglejmo si za primer ekipo elektrotehnikov, ki za svoje delo uporablja SOLIDWORKS Electrical. SOLIDWORKS Electrical je orodje za načrtovanje elektrotehniških izdelkov/sistemov. SOLIDWORKS Electrical uporabniki ne uporabljajo enakih datotek kot uporabniki 3D CAD SOLIDWORKS-a. Prav tako imajo lahko drugačne delotoke v svojem delu. Kako lahko nadgradimo njihov delovni proces s SOLIDWORKS PDM?

SOLIDWORKS PDM ni namenjen upravljanju le s SOLIDWORKS 3D CAD podatki temveč je namenjen delu s katerimikoli podatki. Delamo lahko torej z Microsoft Office podatki, Adobe Photoshop podatki in seveda tudi s SOLIDWORKS Electrical podatki. Razlika med Adobe Photoshop in SOLIDWORKS Electrical je v tem, da obstaja vtičnik za SOLIDWORKS Electrical, ki omogoča upravljanje s podatki direktno v programu. Poleg tega SOLIDWORKS PDM vtičnik za SOLIDWORKS Electrical pomaga pri upravljanju knjižnic in kosovnic. Vsi udeleženci imajo lahko takojšen dostop do najnovejših projektnih podatkov kot so posamezne sheme, celoten sistem v PDF obliki, natančne kosovnice itd. Seveda pa imajo lahko vsi projektni podatki dodane tudi metapodatke kot so številka projekta, stranka in katerekoli ostale zahtevane informacije.

Velika prednost SOLIDWORKS PDM sistema so delotoki. Tudi projektne podatke iz SOLIDWORKS Electrical lahko vključimo v delovne tokove. Le ti omogočajo kontrolo celotnega poteka razvoja in zagotavljajo, da je projekt točen in preverjen pred zaključkom. Primer delotoka bi bil, da elektrotehniški inženirji naredijo projekt in o tem obvestijo odgovorno osebo, ki mora projekt pregledati, da preveri, če je projekt pripravljen na naslednjo fazo. Seveda lahko odgovorna oseba projekt potrdi ali pa pošlje nazaj ekipi v popravljanje. Ko je projekt pregledan se lahko še potrdi in s tem zaključi delotok. Odgovorni osebi za pregled in potrditev ni potrebno pošiljati projekta, saj imata tudi dostop do SOLIDWORKS PDM-a, zardi česar lahko preprosto pogledata vse potrebne podatke v projektni mapi.

Z uporabo SOLIDWORKS PDM-a za upravljanje SOLIDWORKS Electrical podatkov imajo lahko vsi udeleženci takojšen dostop do vseh potrebnih podatkov.