CADDY4SW – DXF To Body

Funkcija DXF To Body je namenjena pretvorbi 2D ploščatih kosov iz DXF ali DWG datotek v 3D model z nastavitvijo željene debeline kosa. 2D datoteke so lahko v DXF ali DWG formatu. Izvorne datoteke so na avtomatiziran način pretvorjene v SOLIDWORKS part datoteko z istim imenom ter definirano debelino in ravnino.

Osnovne možnosti funkcije DXF To Body:

  • Funkcija DXF To Body na avtomatiziran način uvozi skice iz DXF ali DWG datotek.
  • Za vsako DXF ali DWG datoteko se ustvari SOLIDWORKS Part datoteka z istim imenom.
  • Uvozimo lahko posamezno DXF ali DWG datoteko ali pa izberemo mapo z več datotekami.
  • Določimo debelino ter eno od osnovnih referenčnih ravnin, na kateri se izriše in ekstrudira skica.
  • DXF ali DWG datoteke morajo vsebovati poglede ploskovnih elementov brez dodatnih projeciranih pogledov.
  • Skice elementa morajo biti zaprte in ne smejo vsebovati odprtih entitet.
  • Skice ne smejo imeti podvojenih entitet.
  • V primeru navedenih opomb glede entitet ter podobnih napak, bo funkcija DXF To Body uvozila samo skice. Proces se ne zaključi temveč javi napako, datoteka pa bo ostala odprta v programu SOLIDWORKS.

Osnovni koraki uporabe funkcije DXF To Body:

  1. Kliknemo na funkcijo DXF To Body.

2. Izberemo mapo, ki vsebuje datoteke, ki jih želimo pretvoriti iz DXF v SOLIDWORKS kos.

3. Določimo debelino in referenčno ravnino ter kliknemo na Extrude DXF’s.

4. V mapi sedaj vidimo SOLIDWORKS datoteke, ki so imenovane enako kot DXF datoteke.