Caddy4SW – Force Rebuild

Novost pri novi izdaji vmesnika Caddy4SW je funkcija Force Rebuild.

  • Funkcija Force Rebuild nam omogoča osveževanje vseh komponent v sestavu ne glede na hierarhijo.
  • Klasični Force Rebuild (Ctrl+Q) osvežuje stanje samo na nivoju aktivnega sestava.
  • Nova funkcija nam osveži stanje vsake posamezne pod komponente v sestavu. Ko aktivni sestav shranimo bo shranjeno tudi stanje vseh pod komponent.
  • Namen funkcije ni da nadomestimo klasični način osveževanja (Ctrl+Q), ampak da preverimo ali so vse komponente osvežene na zadnje stanje. Tako da je priporočeno da se funkcija uporablja po potrebi ko opazimo da v sestavu nimamo pravilnega stanja pod komponent.
  • Ker se osvežujejo vse komponente sestava pričakujte da bo proces trajal tudi do nekaj minut v primeru velikih sestavov v odvisnosti od števila komponent v sestavu.