CADDY4SW – Weldment Export

Weldment Export funkcija nam omogoča izvoz sestavnih profilov varjene konstrukcije ustvarjene s SOLIDWORKS Weldment modulom.

Varjene konstrukcije ustvarjene s SOLIDWORKS Weldment modulom so definirane kot več telesni kosi. Za programiranje razreza profilov pa moramo izvoziti posamezna telesa v svoje datoteke.

Osnovne možnosti funkcije Weldment Export:

 • Varjene konstrukcije lahko izvozimo na nivoju kosa ali sestava.
 • Izvozijo se vsa telesa ki so bila narejena z SOLIDWORKS Weldment modulom.
 • Izvozimo lahko eno ali več konfiguracij produkta hkrati.
 • Za izvoz imamo na voljo tri formate in sicer STEP203, STEP214 in Parasolid.
 • Pred izvozom imamo možnost definiranja lokacije shranjevanja datotek pod “Output directory”. Ob zagonu funkcije je privzeta lokacija shranjevanja enaka lokaciji v SOLIDWORKS-u odprte datoteke.
 • Ko izvažamo iz sestava lahko z opcijo “Relative to part documents” določimo shranjevanje izvoženih datotek na lokaciji kjer se nahajajo datoteke kosa z varjenci. V tem primeru opcija “Output directory” ni več aktivna.
 • Imena map in datotek lahko kombiniramo na osnovi naslednjih lastnosti:
  • Integriranih CADDY4SW lastnosti
  • SOLIDWORKS lastnosti (Custom Properties ali Configuration Specific)
  • Lastnosti razrezne liste (Cut List Properties)
 • Količina profilov se samodejno izračuna in zapiše v imenu izvožene datoteke v oklepaju.
 • V oknu za definiranje imena datoteke imamo opcijo da določimo ali se izvožene datoteke shranijo in grupirajo v mape ali ne. To dosežemo z vpisom poševne linije “/”.
 • Možnosti definiranja imena

Struktura vpisa “Ime mape / Ime profila

[fn]                      – Ime kosa (CADDY4SW lastnost)

[cfg]                    – Ime konfiguracije (CADDY4SW lastnost)

[prp:name]        – SOLIDWORKS lastonsti na nivoju kosa (SOLIDWORKS Custom Properties ali Confgiuration Specific)

[wbfn]                 – Ime grupe profilov (CADDY4SW lastnost)

[wbmn]               – Ime materiala definiranega na nivoju kosa ali profila (CADDY4SW lastnost)

[wldprp:name]  – SOLIDWORKS lastnosti iz razrezne liste (SOLIDWORKS Cut List Properties)

/                            – Ločilo za definranje imena mape in grupiranje profilov (CADDY4SW lastnost)

Opombe:

 • Ob prvem zagonu funkcije imamo privzeto sestavljeno ime iz lastnosti kot je bilo v predhodnih verzija in sicer:

Weldments-Ime SOLIDWORKS materiala/Ime datoteke-Ime konfiguracije-Ime Cut List (število kosov)

ki je prikazano na naslednji način:

Weldments-[wbmn]/[fn]- [cfg]- [wbfn]

 • Pri vpisu lastnosti iz razrezne liste je potrebno biti pozoren na velike/male črke. V nasprotnem ne prepozna vrednosti.
 • Definiranje mape je opcijsko. V primeru da v definiciji imena ne vpišemo poševne “/” s tem se ne ustvarijo podmape za grupiranje profilov.
 • Za pravilni izvoz je potrebno upoštevati razlike v vrednostih lastnosti. Funkcije za izvoz ne primerjajo geometrije ampak definirane lastnosti katere sestavljajo ime datoteke. V primeru da lastnosti privedejo do istega imena datoteke bo to pomenilo povečanje količine kosov.

Slika 1: Možnosti izvoza profilov

 1. Z klikom na Browse imamo opcijo izbire poljubne lokacije za shranjevanje izvožnih datotek. Privzeto ob zagonu funkcije se nastavi pot kjer je shranjen aktivni odprti SOLIDWORKS dokument.
 2. Opcija nam omogoča izvoz datotek glede na relativno lokacijo datotek iz katerih izvažamo. S tem se nam ne shranijo vse datoteke na eno lokacijo v primeru da imamo več map ali podmap projekta.
 3. Polje za definiranje imena map in datotek.
 4. Z klikom na vprašaj se nam odpre okno z dodatnimi obrazložitvami glede definiranja imen map in datotek.
 5. Možnost izbire konfiguracij za aktivni dokument iz katerega izvažamo.
 6. Izbira formata za izvoz.

Primer izvoza na nivoju sestava (primer iz predstavitvenega filma):

 1. V odprtem sestavu imamo štirikrat razmoženo varjeno konstrukcijo nadstreška.

Slika 2: Sestav nadstreška

Ker je nadstrešek razmnožen štirikrat pomeni da bomo imeli količino posameznih profilov štirikrat večjo.

 2. Nastavitve za izvoz bodo naslednje:

Slika 3: Nastavitve izvoza

    a. Ker imamo odprt sestav in kosi varjencev so shranjeni na drugi lokaciji kot sestav lahko odkljukamo opcijo “Relative to part documents”. S tem se bodo datoteke profilov shranile tam kjer so datoteke kosa.

    b. Ime datoteke sestavimo iz naslednjih parametrov:

[prp:Naročnik]                 -> SOLIDWORKS Custom Property – V tem primeru ime naročnika

[fn]                                     -> Ime datoteke kosa

[wldprp:Description]      -> Cut List Property – Opis profila

[wbmn]                              -> Material – SOLIDWORKS material na nivoju kosa ali profila

/                                           -> Ločilo za mape

[wldprp:Description]      -> Cut List Property – Opis profila

[wldprp:LENGTH]          -> Cut List Property – Dolžina profila

 

Tako da v polje za definiranje imena vpišemo naslednje

[prp:Naročnik] [fn] [wldprp:Description] [wbmn]/[wldprp:Description] [wldprp:LENGTH]

Enkrat vpisana definicija imena mape in datoteke se ta shrani za naslednjo rabo.

3. Za izvozni format izberemo Step214.
4. Ker na nivoju sestava v tem primeru imamo samo eno konfiguracijo je ta tudi izbrana samodejno.

       a. Ustvarjene mape glede na definirano ime v točki 2.b.

V pod mapi Weldments kjer se nahaja datoteka varjenca imamo nove ustvarjene mape na osnovih katerih so grupirani profili.

Slika 4: Grupiranje profilov glede na definirano ime mape

Primer sestavljenega imena ene od map glede na definirane lastnosti:

[prp:Naročnik]                 = IB-CADDY

[fn]                                      = Nadstrešek

[wldprp:Description]      = 70x40x5

[wbmn]                              = 1.4031(X39Cr13)

         b. Ustvarjene datoteke glede na definirano ime v točki 2.b.

Slika 5: Imena izvoženih STEP datotek glede na definirano ime

Primer imena enega od profilov:

[wldprp:Description]                      = 70x40x5

[wldprp:LENGTH]                          = 1400

Samodejno izračunana količina    = (40)

 

5. Primer izvoženega profila

Slika 6: Primer izvoženega profila v eDrawings