SheetMetal2DXF – Verzija 1.0.20.0

Vmesnik SheetMetal2DXF omogoča uporabnikom preprost način izvoza pločevinastih kosov narejenih s Sheet Metal modulom v SOLIDWORKS-u.

Nova verzija caddy4SW prinaša posodobljeno in nadgrajeno funkcionalnost SheetMetal2DXF.
Nove funkcionalnosti so:

 • Možnost izvoza pločevin na nivoju kosa in sestava
 • Izvažanje posameznih teles večtelesnih kosov pločevin
 • Podprte konfiguracije pločevin, z možnostjo izbire:
  • Nivo kosa: možnost izbire ene ali več konfiguracij
  • Nivo sestava: izvoz aktivne konfuracije sestava z predhodno določenimi konfiguracijami pločevinastih kosov
 • Ime DXF datoteke je sestavljeno iz naslednjih segmentov – »SheetMetal-Ime kosa-Ime konfiguracije-Ime gradnika »Flat-Pattern«-debelina pločevine(število kosov v sestavu).dxf«
 • Dodano statusno okno z seznamom uspešno izvoženih pločevinFunkcionalnosti:
  • Nivo kosa
   • Možnost risanja večtelesnih pločevinastih kosov
   • Izdeleva različnih konfiguracij pločevinastih kosov
   • Izvoz v DXF:
    • Izvoz vseh aktivnih teles pločevinastega kosa
    • Izbira ene ali več konfiguracij za izvoz v enem koraku
    • Za posamezno telo se ustvari samostojna DXF datoteka

 • Nivo sestava
 • Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov predhodno določene konfiguracije v sestavu
 • Izvoz aktivne konfiguracije sestava
 • Izvoz v DXF:
  • Za posamezni kos in posamezno telo kosa se ustvari samostojna DXF datoteka

Novo verzijo SOLIDWORKS vmesnika si lahko prenesete na naslednji povezavi na IB-CADDY Forumu viewtopic.php?f=23&t=832 .