GD&T za začetnike

Koncepte geometrijskega dimenzioniranja in toleriranja je sprva pogosto težko doumeti, sploh za začetnike, ki imajo težave z razumevanjem osnovnih principov. Eden od glavnih razlogov za to je težava z vizualnim predstavljanjem 3D konceptov v 2D dokumentaciji.

Cilj te objave je na razumljiv način predstaviti princip največje količine materiala (maksimalni materialni pogoj, v nadaljevanju MMP) na čepu (gredi) s 3D kontekstom na preprostem primeru. Uporabili smo zelo povečane dimenzije toleranc z namenom lažje predstave koncepta.

Preprosti definiciji mere največje in najmanjše količine materiala

Mera največje količine materiala(v nadaljevanju Max) je tista velikost čepa ali luknje, pri kateri izdelek vsebuje največjo možno količino(volumen) materiala, t.j. najmanjšo luknjo ali največji čep, znotraj dane tolerance.
Mera najmanjše količine materiala(v nadaljevanju Min) je tista velikost čepa ali luknje, pri kateri izdelek vsebuje najmanjšo možno količino(volumen) materiala, t.j. največjo luknjo ali najmanjši čep, znotraj danega tolerančnega območja.

V našem primeru smo uporabili Max 25mm ter Min 15mm, kot vidno na diagramu 2.

Zakaj uporabiti koncept MMP?

Predvsem zato, ker nam koncept MMP definira najslabšo možnost, ki še omogoča (saj je še znotraj tolerančnega območja), da dosežemo ustrezno ujemanje čepa in luknje v sestav. Z drugimi besedami, MMP nam zagotavlja možnost, da sestavimo največji možni čep(Max) v tolerančnem območju z najmanjšo luknjo(prav tako Max). Zaradi tega se MMP pogosto uporablja v primerih, kjer uporabljamo ujeme.

Koncept dodatka toleranci

Dodatek toleranci sestava se poveča, če sta dejanski velikosti čepa ter luknje manjši od njunih Max vrednosti. Če je čep manjši od vrednosti Max, ter je bližje vrednosti Min, lahko ta ohlap uporabimo kot dodatek geometrijski toleranci (prikazano na diagramu 3).

Primer 1: premer čepa pri Max

Premer čepa pri Max = 25mm
Dodatek toleranci = 0
Geometrijska toleranca pri Max = 5mm
Koncept MMP in dodatka tolerance je bolj očiten v 3D prikazu.
V prvem videu se srednjica valja, ki predstavlja čep pri vrednosti Max, premika po krožnici premera 5mm, ki definira geometrijsko toleranco položaja.

Primer 2: premer čepa pri Min

Premer čepa pri Min = 15mm
Dodatek tolerance = Premer čepa pri Max – Premer čepa pri Min = 25mm – 15mm = 10mm
Geometrijska toleranca pri Min = 5mm(toleranca položaja pri Max) + 10mm(Dodatek tolerance) = 15mm
Vidimo lahko, da ima ob dosegu vrednosti Min čep lahko večjo vrednost tolerance položaja.
V drugem videu se srednjica valja, ki predstavlja čep pri vrednosti Min, premika po krožnici premera 15mm, ki definira geometrijsko toleranco položaja. Vidimo, da je geometrijska toleranca položaja v tem primeru precej večja kot v primeru Max, saj imamo dodatek tolerance. Z drugimi besedami, z odstopanjem dimenzije čepa od Max vrednosti se nam sorazmerno poveča geometrijska toleranca.

Primer 3: premer čepa med Max in Min

Premer čepa = 20mm
Dodatek toleranci = Premer čepa pri Max – Premer čepa = 25mm – 20mm = 5mm
Geometrijska toleranca = 5mm(toleranca položaja pri Max) + 5mm(dodatek toleranci) = 10mm
V tretjem videu se srednjica valja, ki predstavlja čep pri poljubni vrednosti, premika po krožnici premera 10mm, ki definira geometrijsko toleranco položaja.

Vir: