CAMWorks 2021 – NOVO – Vnos kota pri merjenju

Featured Video Play Icon

Izboljšava – Dodatne metode pri tri točkovnemu merjenju

V prejšnji verziji je pri tri točkovnem merjenju bil kot merjenja vedno konsistenten 120° (stopinj) glede na točko merjenja.

V novi verziji lahko sedaj sami določimo pod kakšnim kotom želimo, da je določna točka merjena (Slika 1: Uporabniško določeni koti merjenja).

Slika 1: Uporabniško določeni koti merjenja