Izvoz študij gibanja v SOLIDWORKS Visualize Professional

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS Visualize Professional vsebuje nekaj dodatnih funkcij, katera razširjajo njegovo uporabnost poleg poročija klasičnega renderiranja. Tako lahko izdelate lastne animacije v okolju Visualize z uporabo ključnih okvirov na časovni osi. Že od verzije 2017 lahko izvozimo animacije in študije gibanja, katere smo izdelali v SOLIDWORKS-u neposredno na časovno od v Visualize.

Pri uporabi te funkcionalnost je potrebno vedeti, da v primeru uvoza SOLIDWORKS sestava v Visualize, s tem ne uvozimo animacij. To naredimo z uporabo SOLIDWORKS Visualize vtičnika v okolju SOLIDWORKS, kjer uporabimo opcijo Export Advanced. Ko to izberemo, se moramo še odločiti, katero študijo gibanja bomo izvozili.
Izvoz študij gibanja v SOLIDWORKS Visualize Professional

Spodaj lahko vidite originalno animacijsko časovnico v SOLIDWORKS-u. Izvozime lahko enostavne animacije, katero smo naredili z Animatorjem ali Mate Controllerjem, lahko pa tudi kompleksne animacije, katere smo izdelali z modulom SOLIDWORKS Motion Analysis.
Izvoz študij gibanja v SOLIDWORKS Visualize Professional

Na spodnji sliki je prikazana animacijska časovnica v programu Visualize po izvedbi ukaza Export Advanced. Opomba: poti animiranih komponent znotraj programa Visualize ne moremo več spreminjati. Je pa znotraj programa Visualize možno spreminjati kamere, okolje in luči ter nastavljati vizualne lastnosti kosov.
Izvoz študij gibanja v SOLIDWORKS Visualize Professional

Izvoz študij gibanja ali animacij iz SOLIDWORKS-a je še posebej dobrodošlo v primeru uporabe relacij (t.j. mates) pri animaciji sestava. Priporočljivo je, da si v ovežitev predhodno pogledamo video What’s New in SOLIDWORKS 2016: Mate Controller (https://www.youtube.com/watch?v=pi_KcH6G9a8) kako uporabljati Mate Controller. S tem je omogočeno precej lažja izdelava animacij v okolju SOLIDWORKS.

Vir: https://blogs.solidworks.com/tech/2018/12/how-to-export-motion-studies-to-solidworks-visualize-professional.html