Intervju z dr. Simonom Raabom

dr. Simon Raab

FARO je ETIČNO in intelektualno močno vezan na TEHNOLOGIJO

Gradbena podjetja lahko sedaj izvajajo stalno skeniranje in takoj opozorijo, da je npr. steber nepravilno nameščen, da tla niso ravna ali da nosilec ne nudi ustrezne opore. 3D skeniranje povzroča revolucijo v načinu gradnje, podjetje FARO® pa je pripravljeno, da s svojimi inovativnimi strojnimi in programskimi tehnologijami izboljša učinkovitost digitalnega inženiringa in gradnje.

dr. Simon Raab, soustanovitelj, generalni direktor in predsednik, FARO® Tehnologies

Kakšne so prednosti uporabe 3D skeniranja v digitalnem inženiringu? Kako ga je mogoče uporabiti v civilni infrastrukturi in v gradbeništvu?

Pri celotnem procesu gre za evolucijo procesa, ki že dolgo poteka v tovarnah. Preden je določen predmet izdelan v tovarni, ga na začetku predstavlja zapletena risba oziroma načrt, izdelan z računalniško podprtim načrtovanjem (CAD). Med proizvodnim procesom bo ta predmet podvržen kontroli kakovosti, kar pomeni, da se izdelava preverja in primerja z originalno CAD risbo ali načrtom z uporabo tehnologije skeniranja.

Isti scenarij sedaj prevladuje v nekaterih delih gradbene industrije. Vse projektiranje se izvede z uporabo CAD. Temelji lahko na obstoječem projektiranju z obratnim inženiringom ali na novo ustvarjenem projektiranju. Podobno se lahko z uporabo tehnologije skeniranja ti CAD načrti sedaj uporabljajo za spremljanje in preverjanje glede na CAD, tako da se lahko dejansko gradnjo spremlja in beleži med procesom gradnje.

Verjetno je zaradi narave tehnologije dolgo trajalo, da je 3D skeniranje prodrlo v industrijo.

Natančnost in ločljivost podatkov sta bistvenega pomena, nujna pa je tudi enostavnost uporabe. V tovarniškem meroslovju pri delu na avtomobilih, letalih ali motorjih delamo z mikronsko natančnostjo. Na področju gradnje in geodetske dejavnosti delamo z milimetrsko natančnostjo, vendar pogosto v bolj zahtevnih in težkih okoliščinah.

Naši izdelki za skeniranje danes omogočajo, da je fizična velikost optimizirana za gradbeno in geodetsko industrijo, z natančnostjo v razponu milimetra in manj, ki je primerna za industrijske aplikacije. Programska oprema pa se razvija, da posnema tipične delovne postopke na gradbišču.

FARO ima na voljo široko paleto laserskih skenerjev glede na zahteve uporabe, npr. glede na to, ali gre za notranje ali zunanje prostore, dolge ali kratke razdalje, visoko ali nizko natančnost.

Poleg tega smo uporabili našo metrološko programsko opremo, ki smo jo razvili v okviru CAD in merjenja predmetov glede na CAD, in jo pretvorili v tako imenovano metrološko programsko opremo za gradbeno okolje.

To lahko označimo kot vrednotenje gradnje ali zemljemerstva, v bistvu pa gre za isto stvar. Pri gradnji v skladu s CAD lahko s stalnim skeniranjem med izvedbo celotnega projekta dosežete popolno kakovost. V okviru gradbeništva je postopek veliko bolj izpopolnjen, saj se na vsakem koraku izvaja 3D skeniranje, primerjave s CAD in preverja, da ni prišlo do napak. V gradbeni industriji pridobimo dodatno vrednost, ki je v industrijski meroslovni industriji ni, in sicer tako imenovani projekt izvedenih del.

S projektom izvedenih del lahko tako vzamete del zgradbe, se prestavite nazaj v času in dejansko vidite skozi zidove do celotne gradbene konstrukcije – kje so cevi, žice … – in to zagotavlja visoko stopnjo natančnosti. To predstavlja resnično novo raven vrednosti, saj je projekt izvedbenih del dragocen za vse, ki so vključeni v življenjski cikel gradbenega projekta in v vzdrževanje ter spreminjanje tekom celotne življenjske dobe zgradbe.

Področje gradbeništva je bilo vedno med najpočasnejšimi pri sprejemanju novih tehnologij in digitalizacije. Kaj pričakujete glede sprejetja teh novih tehnologij, zlasti laserskega skeniranja, v prihodnjih letih?

Namesto da kritiziramo počasnost gradbene industrije na tem področju, bi rajši rekel, da prej omogočanje te tehnologije res ni bilo možno. Šele v zadnjem desetletju je to na trgu omogočeno z uvedbo cenejših, robustnejših in natančnejših 3D naprav za skeniranje. Šele pred kratkim smo prišli do ustrezne programske opreme, ki bo omogočala 3D merjenje na področju gradbeništva za primerjavo z informacijami CAD. Tako se zdaj zelo hiti pri izkoriščanju te učinkovitosti v gradbeni industriji.

Ko smo leta 1993 v tovarniškem meroslovnem okolju uvedli našo prvo merilno tehnologijo (FARO), so ljudje potrebovali čas – skoraj ena cela generacija se je zamenjala – da so se nanjo navadili in se ponovno odprli glede možnosti 3D. Ljudje so navajeni delati na stari način in se morajo naučiti novega načina ter se nanj prilagoditi; to ponavadi zahteva generacijsko spremembo.

Naša industrija zdaj dobavlja izdelke in orodja, ki povečujejo učinkovitost, in dovzetnost zanje na trgu je resnično neverjetna.

Kako je po vašem mnenju te tehnologije mogoče izkoristiti za pospeševanje arhitekturne, inženirske in gradbene dejavnosti? Lahko navedete nekaj napovedi?

Trenutno je na voljo zelo malo orodij za izogibanje odpadkom in predelavi v proizvodni industriji. Do odpadkov pride, kadar neustrezno izdelanega dela ni mogoče popraviti in ga je treba zavreči. Do predelave pride, če odkrijemo napako v sestavi in ga imamo možnost predelati.

Ta dva elementa sta v gradbeništvu zelo pomembna. Toleranca za težave z odpadki in predelavo v gradbeništvu je trenutno zelo visoka, saj velja za del običajnega poslovanja. V bližnji prihodnosti to ne bo več dopustno v enakem obsegu.

Z izogibanjem predelavi je mogoče doseči približno 50-odstotno zmanjšanje stroškov. S 3D skeniranjem lahko gradbena podjetja izvajajo stalno skeniranje in takoj opozorijo, da je npr. steber nepravilno nameščen, da tla niso ravna ali da nosilec ne nudi ustrezne opore. Tako zgodnje odkrivanje omogoča doseganje boljših rezultatov izvajalcev in arhitektov. Napake se ne kopičijo in stroški predelave se zato zmanjšajo.

Eno od področij, kjer bo skeniranje izredno pomembno, so zemljevidi z visoko ločljivostjo, pri katerih se to uporablja v avtomatiziranih avtomobilih, pri internetu stvari ipd. Kako menite, da se bo razvil ta trg?

Ta trg sestoji iz dveh delov. Imamo trg avtonomnih vozil, ki je dosegel ogromen padec stroškov pri uporabi opreme za zaznavanje in določevanje svetlobe (LIDAR) na osnovi polprevodnikov, ki pri identifikaciji objektov deluje v centimetrskem razponu.

Potem je tu še drugo področje, in sicer visoka ločljivost. Podatki z visoko ločljivostjo so potrebni za izdelavo preračunov med izdelavo ali gradnjo in opazovanj v forenziki, kjer se zahteva visoka raven podrobnosti, tako slike kot 3D.

Trg je torej zares razcepljen na dva dela – na trg za visoko hitrost, nizko ločljivost in nizko natančnost za trg avtonomnih vozil; in na trg za zelo visoko ločljivost ter visoko natančnost za geodetski zajem slik in 3D meritve. Mi ne ciljamo na trg avtonomnih vozil z nizko ločljivostjo in nizko natančnostjo. Osredotočili se bomo na trg z visoko ločljivostjo in visoko natančnostjo.

 

»Šele pred kratkim smo prišli do ustrezne programske opreme, ki bo omogočala 3D merjenje na področju gradbeništva za primerjavo z informacijami CAD. Tako se zdaj zelo hiti pri izkoriščanju te učinkovitosti v gradbeni industriji.«

dr. Simon Raab, soustanovitelj, generalni direktor in predsednik, FARO® Tehnologies

 

Kot soustanovitelj FARO-ja ste od njegovega nastanka leta 1982 vodili upravni odbor. Od ustanovitve podjetja do januarja 2006 ste tudi opravljali funkcijo generalnega direktorja. Zakaj ste se odločili, da boste ponovno prevzeli nadzor nad vsakodnevnimi operacijami?
Kot ustanovitelj in snovatelj nekaterih tehnologij sem globoko etično in intelektualno vezan na tehnologijo in na pomen trga. Od ustanovitve podjetja sem bil vključen v skoraj vsako pomembno zadevo. Ko se je stopnja rasti podjetja FARO Technologies konec leta 2015 začela zmanjševati, na trg pa so začeli vstopati novi konkurenti z najnovejšimi tehnologijami, sta se upravni odbor in vodstvena ekipa odločila preoblikovati in prestrukturirati podjetje, da bo lahko bolje konkuriralo na novih trgih, med katere spada tudi informacijsko modeliranje stavb (BIM) in računalniško integrirana proizvodnja (CIM) v gradbeništvu. Strinjal sem se, da prevzamem vlogo generalnega direktorja in pomagam podjetju pri organizaciji in usklajevanju prizadevanj za vstop v nove vertikale in za splošno ponovno oživitev podjetja ter njegovega tehnološkega načrta.

Minilo je skoraj dve leti, odkar ste ponovno prevzeli vodenje. Katere ključne korake ste naredili za preoblikovanje podjetja in pripravo na uspešno prihodnost?

Predvsem je bil opravljen pregled za oceno konkurenčnih in organizacijskih pomanjkljivosti. Po analizi je bila uvedena pobuda »Going Vertical in Harmony (GVH)« oziroma harmonična usmeritev v vertikalo. Ta pobuda je bila sestavljena iz dveh primarnih komponent.

Ena je bila opredelitev vertikalnih podjetij, v katerih naše podjetje pretežno posluje.

FARO je v svojem jedru podjetje za tridimenzionalne meritve in zato je bilo ugotovljeno, da so bili izdelki, ki so bili osredotočeni predvsem na tovarniško meroslovje, kljub svoji izjemni učinkovitosti preveč splošni pri obravnavi ključnih zahtev za druge tržne segmente. Da bi te izdelke in razvoj lahko načrtovali tako, da bi se bolje uskladili z drugimi specifičnimi tržnimi segmenti, kot sta javna varnost ali BIM-CIM v gradbeništvu, je organizacija morala razviti izdelke in jih prodati na način, ki je primeren za te vertikale.

Tako so nastale številne vertikalne poslovne skupine, ki so temeljile na specifičnih na uporabnike osredotočenih področjih, ki so vključevala tovarniško meroslovje, BIM-CIM v gradbeništvu, forenziko za namene javne varnosti in oblikovanje izdelkov. Prav tako je bila uvedena nova vertikala za več rešitev po meri, ki se imenuje 3D Machine Vision.

V tem času je bilo tudi ugotovljeno, da je organizacija postala geografsko ločena na tri zmerno različna podjetja po svetu. To je povzročilo določene neučinkovitosti, trg pa je bil zaskrbljen glede donosnosti podjetja. Treba je bilo globalizirati in uskladiti prizadevanja za povečanje rasti in optimizacijo upravnih in raziskovalnih stroškov z globalno uskladitvijo, ki je bila druga komponenta te pobude.
18-mesečna prizadevanja v okviru pobude FARO GVH so bila uspešna in izpolnili smo večino ciljev, ki so bili načrtovani do sredine leta 2017.

Katera so ključna merila in metrike uspeha, na podlagi katerih bi lahko na koncu ocenili, da je bil vaš povratek v vlogi generalnega direktorja uspešen?

Želim si, da bi se FARO vrnil na stopnjo rasti prihodkov okoli 13-17 %, obenem pa bi želel, da bi do leta 2019 tudi operativne marže bile v istem območju. Poleg tega želi podjetje zagotoviti, da se bruto marža vrne na zgodovinsko povprečje okoli 60 %. Torej, obstajajo tri komponente – stopnja rasti prihodkov od 13-17 %, bruto marža 60 % ali več, in operativne marže v območju od 13-17 %. V končni fazi pa mi bi bilo najpomembnejše to, da FARO še naprej vodi svoje izbrane vertikale z najboljšimi rešitvami v razredu, ki podajajo odlične vrednostne ponudbe.

Kje vidite FARO čez pet let?

FARO namerava biti najzanesljivejši in vodilni ponudnik rešitev za 3D meritve. Prizadevamo si biti vodilni v tehnologiji in želimo imeti osrednjo vlogo v vertikalah, ki smo jih identificirali. Verjamem, da bo trg BIM-CIM v gradbeništvu vreden več milijard dolarjev. Trg, ki ga je mogoče nasloviti, je dejansko bistveno večji kot trg meroslovja za tovarne. Tudi trg javne varnosti postaja vse bolj pomemben. Na vseh teh področjih smo sposobni delovati in nameravamo ohraniti vodstvo. V naslednjih desetih letih želimo postati več milijard vredno podjetje, k čemur bo pripomogel naš uspeh v teh specifičnih vertikalah.

Uspeh podjetja FARO je nedvomno povezan z voditelji organizacije. Kakšen je vaš stil vodenja, ki je omogočil, da se to ohranja, da ste dosegli uspeh in da to traja že toliko časa?

Verjamem, da bi morali biti vsi prežeti z željo po vodilni vlogi v tehnologiji in po preoblikovanju sveta, v katerem delujemo. Navdih je treba črpati iz sposobnosti tehnologije, da spremeni naše življenje in industrije, ki nas zanimajo. To je tisti navdih, zaradi katerega nenehno iščemo nove in inovativne pristope in odkrivamo, kako biti del te revolucije. Takšen duhovni navdih sem poskušal ponovno vpeljati v podjetje. Prizadevamo si, da smo vedno v samem vrhu, da nudimo predloge z dodano vrednostjo in visoko produktivna orodja po zelo ugodnih cenah. Naš namen je biti vodilni pri nudenju izdelkov, ki so tako poenostavljeni, da jih lahko uporablja vsakdo. To je tisto, kar nas motivira za uspeh.

Original je na http://blog.faro.com/2018/01/an-interview-with-simon-raab-phd-co-founder-ceo-and-president-of-faro/