CAMWorks ShopFloor – Zakaj ga vaši operaterji potrebujejo?

CAMWorks ShopFloor je sodobna programska oprema in orodje specifično zasnovano za CNC operaterje v proizvodnji. Cilj CAMWorks ShopFloor-a je prihodnost, ki se nahaja v Industriji 4.0 in Smart manufacturing.

CAMWorks ShopFloor CNC operaterjem v industriji omogoča brezhibno, enostavno in zanesljivo prejemanje informacij s strani tehnologa. Z le eno datoteko operater prejme vse informacije za pripravo stroja in varno izvajanje obdelave brez napak. S tem se bistveno skrajša čas priprave stroja, zmanjša možnost pomot pri menjavi revizij ter znižajo stroški vzdrževanja.

 

Prednosti

  • Zaneslivejše, hitrejše in enostavnejše sporazumevanje z operaterji v delavnici s pomočjo digitalne tehnologije.
  • Znižajte stroške vzdrževanja in čas priprave kosa za obdelavo.
  • Izvedba napačne revizije obdelave tukaj ne pride več v upoštev, saj se datoteke samodejno posodobjo takoj ko tehnolog uvede spremembe.
  • S pomočjo simulacije operater lahko še dodatno preveri obdelavo kar še dodatno zmanjša možnost napak.
  • Zaradi obširne informacije od priprave orodij do načina vpetja obdelovanca se za pripravo stroja bistveno skrajša čas.
  • Izognite se trkom, ki bi zahtevali visoke stroške popravila.
  • Višja kakovost in konsistenca produktov.
  • Hitrejša izdelava in dobava produktov.


Slika 1: CAMWorks ShopFloor prednosti

 

Funkcije

Operater lahko v CAD okolju opravlja vse osnovne funkcije kot so rotiranje 3D modela, meritev dimenzij, prerezi in ogled ključnih dimenzij s strani tehnologa. Delavniške risbe praktično niso več potrebne.

Operater ima dostop do ogleda celotne ISO kode, katero prenese na stroj in prične z obdelavo.

Simulacija in vizualni prikaz poti orodja omogočata operaterju pogled virtualne obdelave.

Operater lahko na CAD modelu preveri dimenzije, tolerance, preseke, MBD in PMI informacije.

Obdelava je lahko prikazana skupaj s pripravo za vpogled točno določene pozicije obdelovanca.

Celoten seznam orodij, dimenzije vpetega orodja ter njihove pozicije na stroju.

Je povsem samostojni program in je neodvisen od katere koli CAD programske opreme.

ShopFloor je zasnovan za delo s številnimi tipi strojev kot so 3-, 4- in 5-osni CNC stroji, stružni centri vseh vrst ter stružnice z gnanimi orodji.

Tabela 1: Primerjava kolaborativnosti operaterja in tehnologa brez (levo) in s (desno) CAMWorks ShopFloor-om.

 

SOLIDWORKS kompatibilnost –  ShopFloor Publisher

Imenovani CAMWorks ShopFloor Publisher je vključen v CAMWorks in je na voljo kot brezplačni vtičnik za SOLIDWORKS CAM.

Ko v SOLIDWORKS sestavu ali kosu dokončno izdelamo program in je pripravljeno za obdelavo, vse informacije združimo v eno datoteko z vtičnikom ShopFloor Publisher. Ta zajame vse informacije katere potrebuje operater in sicer CAD modele, CAM podatke, 3D simulacije obdelave, namestitveni list, seznam orodji in ISO kodo obdelave za CNC stroj.

Izboljšajte svojo proizvodnjo z orodji prihodnosti in se približajte Smart Manufacturing-u ter Industriji 4.0, ki vam zmanjšajo stroške in povišajo produktivnost za le del cene standardnega CAD/CAM programa.

 

Za dodatne informacije o CAMWorks ShopFloor-u nam pišite na elektronsko pošto info@ib-caddy.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 566 12 55.