Modeliranje ravnin v As-Built Modeler

Na kratko o As-Built Modeler:

V primeru, ko želi uporabnik v CAD modelirnik, ki ne podpira uvoza skeniranih podatkov, uvoziti skenirano geometrijo si lahko pri tem pomaga s programsko opremo As-Built Modeler. Proces dela, kako priti do geometrije je sledeč:

  • S 3D laserskim skenerjem se zajame geometrijo okolice.
  • Nato se v programski opremi SCENE procesira in registrira zajete podatke.
  • Na podlagi oblaka točk se v programski opremi As-Built Modeler modelira želeno geometrijo, ki jo izvozi kot STEP datoteko.
  • Uvoz STEP datoteke v poljuben CAD  modelirnik.

V As-Built Modeler se lahko modelira tako ravnine, kot tudi cilindre (cevi, stebre, itd.) ter ustvarja vektorske prereze oblaka točk.

Modeliranje ravnin:

V blogu so predstavljeni trije pristopi modeliranja ravnin na podalgi skeniranih podatkov v programski opremi As-Built Modeler.

Create Region

Najenostavnejši način modeliranja oziroma ekstrahiranja ravnin je zmogljiva funkcija Create Region. S preprostim klikom na oblak točk funkcija na podalgi enostavno nastavljivih parametrov ekstrahira želeno ravnino.

 

Ravnina v poljubnem koordinatnem prostoru

Druga možnost je uporaba poljubnega koordinatnega prostora, ki ga uporabnik postavi na oblak točk s preprostimi tremi kliki na oblaku točk. Nato uporabnik z orodjem »Draw Region on UCS« prosto izriše želeno ravnino v ustvarjeni koordinatni prostor.

 

Vzporedni koordinatni prostor

V primeru, ko želi uporabnik modelirati ravnino, kjer zaradi manjkajočih skeniranih podatkov to ni mogoče, se lahko na podlagi poljubne ravnine ustvari vzporedni koordinatni prostor. V novo ustvarjenem koordinatnem prostoru se nato modelira želeno ravnino.

 

Za osnovni pregled programske opreme As-Built Modeler vas vabimo da si ogledate tudi pregled Faro As-Built Modeler