Modeliranje cevovodov, stebrov ali drugih cilindričnih elementov v As-Buit Modeler

Modeliranje cevovodov, stebrov ali drugih cilindričnih elementov v As-Buit Modeler je drugi najbolj pogost razlog za uporabo te zmogljive programske opreme. Podjetja, ki načrtujejo ali nadgrajujejo procesno tehnologijo, plinovode, toplovode in ostale cevne napeljave lahko v funkciji modeliranja cevovodov najdejo odlično orodje za poenostavitev njihovih procesov. Z enkratnim skeniranjem na lokaciji uporabnik namreč zabeleži vse potrebne podatke in tako pridobi digitalni dvojnik realnega stanja. Z neomejenim dostopom do zajetih podatkov preko programskih oprem FARO SCENE in FARO As-Built Modeler lahko izvaja meritve na zajetih podatkih. Poleg meritev As-Built Modeler omogoča prenos geometrije v poljubni CAD sistem. Na podlagi zajete geometrija lahko v CAD sistemu uporabnik načrtuje nadgradnje, sanacije, itd.

Modeliranje cilindičnih oblik

As-Built Modeler ponuja dve možnosti ustvarjanja cilindričnih oblik. In sicer nadzorovano modeliranje in nenadzorovano modeliranje oziroma polavtomatizirano funkcijo »Create Cylinder« in popolnoma avtomatizirano funkcijo »Detect Cylinder«.

 

Create Cylinder

Funkcija Create Cylinder omogoča ustvarjanje cilindričnih oblikov z dvema klikoma. Deluje tako da na oblaku točk izberemo dve mesti med katerima bo algoritem v množici točk poiskal cilindrično obliko in z najboljšim ujemanjem ustvaril ravno cev primernega preseka. Create Cylinder funkcija je odlična za modeliranje posameznih cevovodov kjer lahko uporabnik nadzira potek cevovoda in istočasno išče rešitev za njegovo nadgradnjo ali spremembo.

Detect Cylinder

Funkcija Detect Cylinder omogoča avtomatsko ustvarjanje cilindričnih oblik v območju, ki ga omeji uporabnik. Uporabnik lahko nadzira presek in dolžino cevi za katere želi, da jih algoritmi pravilno zaznajo in umestijo glede na oblak točk. Ta metoda je bolj primerna za hitro modeliranje cevovodov, ki niso cilj sprememb ampak služijo zgolj za informacijo o geometriji, ki se ji je potrebno izogniti pri načrtovanju novih elementov.

Pri modeliranju ceovodov je v pomoč tudi funkcija Edit Grip Points s katero uporabnik prilagaja dolžino posameznega cilindra.

 

Izvoz geometrije cilindrov v STEP format se rezultira kot solid body (ne kot površine), kar v CAD sistemih omogoča izračun volumnov za potrebe izračuna količine prevoza demontiranih elementov.