EXALEAD OnePart – 3. Del: Zmanjševanje števila podvojenih kosov

Featured Video Play Icon

Kot smo videli v objavi EXALEAD OnePart – 2. Del: Ponovna uporaba obstoječih kosov, OnePart podjetjem pomaga pri optimizaciji ponovne uporabe komponent in kosov, s čimer se izognejo ​​ustvarjanju duplikatov. To prispeva k prizadevanjem za zaustavitev širjenja nepotrebnih procesov in stroškov skozi celotno podjetje. OnePart se lahko uporabi tudi za identifikacijo in odstranjevanje obstoječih duplikatov. Med iskanjem lahko uporabnik naleti na dva ali več kosov, ki so praktično enaki. Z dostopom do vseh povezanih metapodatkov je odločitev, kateri kos ohraniti, spremeniti ali ponovno uporabiti in katere od starejših kosov je treba čez čas predelati, bolj očitna. Poglejmo, kako je mogoče ta postopek avtomatizirati.

Gremo še korak dlje

V primeru ko ima podjetje odprtih več tisoč ali celo več milijonov serijskih številk, ali ko se sooča z združitvijo ali prevzemom podjetja, ki še za nekajkrat poveča število kosov, je iskanje in odstranjevanje podvojenih kosov vse prej kot lahka naloga. EXALEAD OnePart nalogo poenostavi tako, da kose razvrsti v skupine in kategorije, nato pa je mogoče hitro sprejeti odločitev o tem ali se lahko določen kos ponovno uporabi, prilagodi ali izbriše.

OnePart uvaja nov način dela, ki se osredotoča na grupiranje obstoječih kosov glede na njihove metapodatke in obliko. Ne vsebuje vnaprej definiranih skupin, pač pa podjetje izbere smiselno razvrstitev svojih kosov, OnePart pa se prilagodi željam. Te kategorije se nato vključijo tudi v PDM in ERP sisteme, da se omogoči lažje upravljanje s kosi v prihodnosti in se s tem prihrani čas in denar.

Kako deluje?

  • Najprej inženirji za kakovost določijo vrste skupin, ki obstajajo znotraj nabora obstoječih kosov. Na primer, bakreni kosi, ki so bili kupljen od zunanjih dobaviteljev, bi lahko sestavljali eno skupino. Kose, ki izpolnjujejo te pogoje, je mogoče najti s pomočjo OnePart-ove možnosti iskanja po metapodatkih.
  • Nato so skupine segmentirane v skupke (gruče) glede na svojo obliko. En skupek bi na primer lahko predstavljale vse spone iste velikosti. Inženir želi najprej zmanjšati skupek vpenjalnih spon, ki predstavlja največji strošek skladiščenja (glede na ceno na kos x število kosov na zalogi).
  • Skupek prikazuje vse vsebovane kose. Na začetku skupka so tisti, ki imajo oznako »master« (se najbolj ujemajo s pravili, določenimi s strani oddelkov razvoja, proizvodnje in/ali nabave). Priporočljivo je izbrati kose, ki imajo najbolj nedavno in aktivno zgodovino v ERP sistemu z REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) odobritvijo.
  • Ko so vsi kosi v skupku označeni kot »master«, »alternative« ali »obsolete«, je rezultat tega viden tudi v orodju OnePart, prenese pa se lahko tudi v ERP sistem.

Ker se množica kosov skrči, imajo inženirji in oblikovalci na voljo več časa za kreativnost kot bi ga imeli v primeru, da bi le oblikovali (ali ponovno oblikovali) potrebne kose. Širok izbor obstoječih možnostih pa lahko vodi še do nadaljnje ustvarjalnosti in inovativnosti.

Nova paradigma za neposredno optimizacijo delovnega kapitala

Nabava je eden od manj očitnih oddelkov, ki imajo korist od zmanjševanja števila duplikatov. Osebje odgovorno za nabavo ima možnost iskanja v ERP sistemu in povezovanja njegove vsebine z dokumentacijo iz drugih sistemov. Lahko gredo še korak dlje in izkoristijo rezultate uporabe orodja OnePart za izločitev podvojenih kosov. To poenostavlja sistem in odgovornosti ekipe za nabavo, saj se lahko glede na količino bolje pogajajo z dobavitelji. Zmanjšanje števila kosov za finančnega kontrolorja predstavlja upoštevanje stroškovne analize, kar neposredno vpliva na bilanco stanja, znižanje stroškov skladiščenja in predvsem na delovni kapital.

Prednosti uporabe orodja OnePart so tu očitne. Nadaljnje oblikovanje novih kosov bi vodilo do dodatnih stroškov, s ponovno uporabo pa podjetje prihrani čas in denar. Izvajanje le-tega, kot del ustaljene prakse za upravljanje kosov, dolgoročno prinaša občutno prednost.

Zaključek

V teh treh delih smo videli, da oblikovalci in inženirji potrebujejo rešitev, ki poišče in zbere skupaj vse obstoječe informacije, ki so povezane s kosom, ne glede na različne formate datotek. Poleg iskanja po obliki je potrebno namreč upoštevati tudi podobnost, metapodatke in pomensko povezane dokumente ter ostale relevantne informacije. Uporabnikom naj bi rešitev omogočala preprosto filtriranje seznama potencialno uporabnih modelov, dodajanje le-teh v ožji izbor, primerjavo kosov, preverjanje podobnosti, preiskovanje relacij starš/otrok in tvorbo povezav med dokumenti. S tem lahko hitro odkrijejo ali ustrezen kos že obstaja, z namenom da ga nato ponovno uporabijo, zmanjšajo število duplikatov in spodbudijo razvoj izdelkov v podjetju.

EXALEAD OnePart – 1. Del: Odkrivanje obstoječih kosov
EXALEAD OnePart – 2. Del: Ponovna uporaba obstoječih kosov

Vir: 3D Perspectives from Dassault Systèmes