EXALEAD OnePart – 1. Del: Odkrivanje obstoječih kosov

Zaradi poslovnih inovacij in tehnološkega napredka so v podjetjih oddelki za raziskave in razvoj vedno bolj kompleksni in sodelujejo z ekipami po vsem svetu. To vodi do bolj zapletenega razvoja izdelkov, s to zapletenostjo pa prihaja do raznolikih informacijskih sistemov, kar ima za posledico več podatkov o izdelkih, ki jih je treba upravljati.

S posameznimi kosi izdelkov so povezane velike količine podatkov: od CAD modelov in risb do informacij o dobaviteljih in poročil o zalogi. Podjetja, ki so sposobna sprejemati hitre in informirane odločitve o tem ali ustrezen kos, ki ga potrebujemo, že obstaja, se lahko nato odločijo ali:

  • ga je mogoče ponovno uporabiti ali
  • ga je treba pred uporabo prilagoditi ali pa
  • ga je treba ustvariti ali kupiti.

Toda, da bi sprejeli to odločitev, morajo projektanti in inženirji najprej ugotoviti, ali tak kos dejansko že izdelan. To pa je lahko težko in dolgotrajno opravilo.

Izzivi iskanja informacij o kosih

Za pridobivanje potencialne vrednosti, ki se skriva v gori podatkov, so potrebne učinkovite metode za iskanje obstoječih dizajnov, ki bodo olajšali nadaljnji razvoj izdelka z njihovo ponovno uporabo. Iskanje enega samega kosa v zbirki podatkov preteklih projektov, ki lahko vsebuje tudi več kot milijon datotek, predstavlja precejšen izziv.

Številne tehnologije (od upravljanja z življenjskim ciklom izdelka (PLM) do sistemov za preiskovanje zbirk 2D/3D podatkov) že omogočajo poizvedbe po obstoječih podatkih glede na obliko kosa (shape search). Vendar pa ti sistemi običajno ne komunicirajo med seboj in zato zahtevajo nerodno iskanje po vsakem posebej. Poleg oblike pa potrebujemo še druge informacije o kosih, da lahko sprejmemo preudarne in informirane odločitve, ki omogočajo največjo možno ponovno uporabo kosov in učinkovitost v nadaljevanju proizvodnega procesa.

Omejitve iskanja zgolj po obliki

Orodja, ki temeljijo zgolj na iskanju po obliki, težko zadovoljijo potrebe današnjih proizvodnih podjetij. Kot že rečeno, običajno podpirajo le iskanje znotraj določenega CAD ali PLM sistema, ali pa pri iskanju ne upoštevajo še ostalih informacij o izdelku, ki jih ima podjetje na voljo. Iskanje zgolj po obliki kosa lahko primerjamo z iskanjem po spletu z eno samo besedo le na delu interneta. Zaradi majhnega nabora preiskanih podatkov bodo rezultati nepopolni in bo njihova uporabnost morda omejena.

Ko v CAD sistemu skiciramo obliko s katero bomo iskali, smo lahko premalo natančni, da bi prišli do ustreznih rezultatov, in tako po nepotrebnem izgubljamo čas. Izdelava dovolj natančne skice pa pogosto traja skoraj toliko časa kot celotnega oblikovanje novega kosa, poleg tega pa ta možnost niti ni na voljo uporabnikom brez CAD licence. Takšne aplikacije so zato običajno namenjene oblikovalcem in inženirjem saj drugim oddelkom ne morejo zagotoviti dostopa do teh pomembnih informacij.

Informirane odločitve zahtevajo celovito iskanje

Kar za ta namen v resnici potrebujemo je orodje, ki poišče in v en sistem zbere vse obstoječe informacije povezane z nekim kosom (podatkom o geometrijski podobnosti doda metapodatke in informacije o drugih pomensko povezanih dokumentih) in nam nudi preprost način iskanja, podoben dobro uveljavljenemu načinu v spletnih iskalnikih in spletnih trgovinah.

Odkrivanje obstoječih informacij z EXALEAD OnePart

Iskanje kosa po njegovi geometrijski obliki je le en od korakov v postopku zbiranja informacij potrebnih za določitev ali je kos za nas dejansko uporaben ali ne. EXALEAD OnePart uvaja novo iskalno paradigmo, ki standardne iskalne sposobnosti na osnovi 3D oblike združuje z iskanjem po besedilu, 2D risbah, metapodatkih kosov, ter pomensko povezanih dokumentih in informacijah. To nam omogoča podrobno preiskovanje obstoječih podatkov našega podjetja in odkrivanje potencialno dragocenih informacij, ki se skrivajo v njih.

V 2. delu si bomo pogledali kakšni so stroški, povezani s kreiranjem novega kosa, ter komu vse lahko koristi ponovna uporaba obstoječih kosov: EXALEAD OnePart – 2. Del: Ponovna uporaba obstoječih kosov

Vir: 3D Perspectives from Dassault Systèmes