Avtomatizacija proizvodnje z DELMIA in SOLIDWORKS orodji

Featured Video Play Icon

Kako modernizirati tovarno brez obstoječe dokumentacije dejanskega stanja? Kako optimizirati obstoječa sredstva za večji donos?Veliko podjetij nima posodobljene dokumentacije realnega stanja svojih proizvodnih kapacitet, v primeru starejših obratov pa se je ta dokumentacija izgubila, ali pa obstaja le v papirni 2D obliki. Kako v takem primeru pristopiti k modernizaciji obrata?


V tem blogu vam bom predstavil možnost, ki lahko vas in vaše podjetje najhitreje popelje do modernega in učinkovitejšega obrata.

Ko dokumentacije obrata nimamo oziroma je v obliki, ki ni primerna za nadaljnjo digitalno obravnavo, moramo postopek začeti z zajemom podatkov. Odvisno od željene natančnosti lahko uporabimo različne tehnologije zajema. Ena izmed natančnejših, a še vedno hitrih tehnologij je 3D skeniranje s stacionarnim laserskim skenerjem, kot je FARO Focus Premium. Po končanem skeniranju pridobimo oblak točk, ki predstavlja digitalizirano podobo našega obrata, sestavljeno iz več milijonov točk. Natančnost podatkov je zelo visoka, saj znaša 2 milimetra na razdalji 10 metrov.


Od oblaka točk, oziroma drugih načinov zajetja obstoječega stanja naprej obstaja več korakov. Podatke lahko uporabimo takšne kot so in delo nadaljujemo z oblakom točk, ali pa oblake točk prevedemo v CAD oziroma BIM modele. Datoteke oblakov točk so v primerjavi s CAD in BIM dosti večje, tako da je za nadaljnje delo primerjalno potreben zmogljivejši računalnik, res je pa, da prihranimo veliko časa in inženirskih ur, saj ni potrebno kreirati geometrije.

Za namen optimizacije prostorske razporeditve vaših sredstev po proizvodnem prostoru vam predstavljam aplikacijo DELMIA Plant Layout Design. Ta aplikacija je del vloge Factory Simulation Engineer in je del Dassaultove platforme 3DEXPERIENCE. Ta platforma povezuje več Dassaultovih programskih rešitev v celovito inženirsko izkušnjo, med drugim tudi priljubljena CAD modelirnika SOLIDWORKS in CATIA.

V tem blogu se osredotočamo na hitrost in učinkovitost sprejemanja odločitev modernizacije. V nadaljevanju bom predstavil delovni proces dela z oblaki točk.

Po uvozu oblaka točk v aplikacijo se lahko po oblaku točk »sprehajamo« podobno kot v 3D modelu. Našo digitalizirano tovarno lahko vrtimo in približamo ter tako pogledamo iz vseh možnih perspektiv.


Glede na to kaj delamo imamo različne pristope. Lahko »izpraznimo« celoten obrat in začnemo vse postavljati od začetka, podatke lahko uporabimo samo za umeščanje novega stroja, ali pa prestavimo obstoječe stroje ali druga sredstva iz ene lokacije na drugo. Postopek prestavljanja sredstev je precej inovativen, saj moramo le izbrati točke ki predstavljajo naše sredstvo in že je pripravljeno za premikanje. V primeru, da imamo CAD modele obstoječih strojev lahko z njimi nadomestimo oblake točk in tako omogočimo nekoliko lažje nadaljnje delo.

Optimizacija delovnih poti
S skenom in 3D modeli novih sredstev imamo možnost prostorske umestitve. S tem lahko ugotovimo ali novi stroj resnično ustreza prostoru, ki smo mu ga namenili, ali ne. Ne vemo pa, ali je to resnično optimalna lokacija z vidika našega delovnega procesa. To lahko enostavno potrdimo ali ovržemo s simulacijo našega delovnega procesa v aplikaciji Factory Flow Simulation, ki je prav tako del vloge Factory Simulation Engineer. V tej aplikaciji lahko vizualiziramo naš celotni delovni proces in primerjamo staro konfiguracijo procesa s predlagano konfiguracijo. Na takšen način hitro ugotovimo kako spremembe v postavitvi stroja in ostalih sredstev vplivajo na hitrost naše proizvodnje, simuliramo pa lahko tudi različne “kaj če” scenarije, kot so na primer okvare ali prekinitve v dobavi materiala. Tako lahko te simulacije uporabimo tudi kot metodo optimizacije medfazne zaloge, povečanje robustnosti procesov in ocenimo KPI-je še preden smo s prenovo postavitve in procesa sploh pričeli.

Za več informacij o vlogi Factory Simulation Engineer in platformi 3DEXPERIENCE obiščite: https://3dexperience.ib-caddy.com/