Simulacije v strojegradnji

Featured Video Play Icon

Simulacije so lahko nepogrešljiv del načrtovanja v strojegradnji. Konstrukterji in dizajnerji lahko namreč s pomočjo simulacij preverijo svoj produkt zgodaj v razvojnem ciklu in s tem ugotovijo morebitne težave na izdelku. S simulacijami se lahko tudi zelo hitro oceni spremembe na obliki. Na ta način se hitro išče izboljšave na faktorju varnosti, masi, ceni itd. Prav v strojegradnji so simulacije posebej uporabne, saj so lahko projekti zelo veliki in zelo kompleksni.


Ne glede na specifično aplikacijo so projektanti pri strojegradnji neprestano pod pritiskom svojih kupcev po izboljšani zanesljivosti, hitrejši izvedbi projekta in boljših produktih. Orodja za simulacije znižajo stroške projekta preko zmanjšane potrebe po spremembah pozno v razvojnem ciklu. S tem produkti pridejo hitreje na trg in omogočijo zajem čim večjega tržnega deleža. Poleg tega pa simulacijska orodja omogočajo inženirjem proste roke pri preučevanju novih zasnov in uporabi novih materialov. Z vsemi temi prednostmi se lahko načrtuje boljše produkte za manjšo ceno v krajšem času.

SOLIDWORKS uporabniki imajo na voljo pri simulacijah rešitve iz dveh svetov. Prve so rešitve na osnovi SOLIDWORKS Simulation. Le-te odlikuje preprosta uporaba in popolna integriranost v SOLIDWORKS okolje. Druge pa so osnovane na SIMULIA produktih in so torej poznane pod znamko SIMULIAworks. Te rešitve so vključene v 3DEXPERIENCE platformo. SIMULIAworks rešitve odlikuje izredno napredna in priznana Abaqus tehnologija in oblačna platforma preko katere lahko kompleksne sisteme preračunavate preko preračuna na oblaku in ne le preko procesorja v vašem računalniku.

Če želite prebrati več o SOLIDWORKS Simulation orodjih, lahko pogledate prispevke na našem blogu. Prav tako lahko tam vidite prispevke o SIMULIAworks orodjih.