Novosti v CAMWorks 2021

Whats New in CAMWorks2021

Podjetje HCL je kot že vrsto let dominanten na svojem področju in to kaže tudi z novostmi in napredkom, ki jih naredijo vsako leto. Nova verzija CAMWorks 2021 vsebuje tako nadgradnje že obstoječih funkcij in nove funkcije, ki skrajšajo čas  programiranja, povečajo produktivnost in izboljšajo kakovost izdelkov. Več o tem si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

 

CAMWorks 2021 SP0

Podprte platforme (samo 64 bit)
CAD Program  

SOLIDWORKS 2021

SOLIDWORKS 2020

CAMWorks Solids 2020

 

Operacijski sistem 64-bitne verzije:

·         Windows 10

·         Windows 8.1

·         Windows 7 (SP1 ali novejši)

 

[»Home Edition« verzije niso podprte]

 

 

MIll (Rezkanje)

Novo – ukaz za ponoven preračun pri spremembi surovca

Funkcija omogoča ponoven izračun gradnikov, operacij in obdelav kadar spremenimo parametre surovca. Funkcija zajema tako prizmatične modele kot modele za struženje.

Po spremembi parametrov surovca se prikaže okno, ki zajema informacije o spremembah, ki jih je potrebno posodobiti. Z klikom na gumb »Yes« se omenjene spremembe posodobijo (Slika 1: CAMWorks okno z opozorili).

Slika 1: CAMWorks okno z opozorili

S klikom na gumb »No« pa se na gradniki pokaže obvestilo oz. znak za obvestilo (Slika 2: Prikaz obvestila).

Slika 2: Prikaz obvestila

Obvestilo lahko preverimo s izbiro gumba »What’s Wrong«, ki nam prikaže napako (Slika 3: Prikaz napake).

Slika 3: Prikaz napake

Pri prikazu napake lahko izberemo možnost, ki nam omogoča, da to napako odpravimo (Slika 4: Urejanje napake).

Slika 4: Urejanje napake

Obvestilo za prikaz opozoril pri spremembi parametrov surovca lahko tudi izklopimo / vklopimo.

To lahko naredimo v nastavitvah CAMWorks (Slika 5: Prikaz / izklop obvestila).

Slika 5: Prikaz / izklop obvestila

 

Novo – Dodatne funkcije pri izbiri surovca; Cilindrična oblika

V prejšnjih verzija je bila privzeta možnost za izbiro surovca kocka. Za kakšno koli drugo obliko je bilo potrebno izbrati drug način določanja surovca.

Novost v verziji 2021 je izbira cilindričnega surovca (Slika 6: Cilindrična oblika surovca).

Slika 6: Cilindrična oblika surovca

Nova funkcija omogoča tudi lažji način izbire nulte točke glede na surovec. V našem primeru glede na cilinder. Nulto točko lahko tako brez predpriprav določimo na vrhu, sredini in na dnu surovca (Slika 7: Nulte točke).

Slika 7: Nulte točke

Da dosežemo pravilno obliko surovca, lahko izbiramo med več načini rotacij glede na kinematično os

(Slika 8: Funkcije rotacij cilindričlnega surovca).

Slika 8: Funkcije rotacij cilindričlnega surovca

 

Izboljšava – Pred-določeni / standardni surovci

Izboljšana funkcija za izbiro pred določenih surovcev nam omogoča hitrejšo izbiro surovca oz. izbiro standardnih velikosti surovcev (Slika 9: Izbira standardnih surovcev). V primeru da uporabljamo kot je na primer surovce odrezane iz standardnih velikosti palic / profilov nam funkcija omogoči veliko lažjo izbiro ter seveda vso kontrolo pri surovcih. Predhodno smo na podoben način lahko uporabljali SOLIDWORKS Design Library, kjer smo si s pomočjo Excell tabele in konfiguracij pred določili standardne oblike.

Sedaj lahko naše standardne surovce izberemo neposredno pri izbiri surovca in prav tako jih lahko shranimo neposredno v tehnološko bazo podatkov, kar posledično omogoča tudi enak sistem za ostale uporabnike.

Slika 9: Izbira standardnih surovcev

Novo – Nov način vnosa vrednosti parametrov pri točkovnih ciklih

Globino vrtanja pri točkovnih ciklih, kjer funkcija omogoča večkratne ponovitve, lahko sedaj določimo na več načinov (Slika 10: Načini za nastavitev globine vrtanja):

  • Vrednost v mm : globina vrtanja je absolutna.
  • V odstotkih premera orodja : globina se izračuna v odvisnosti glede na premer orodja in odstotka, ki je vpisan.
  • Glede na odstotek dolžine rezilnega dela orodja : globina se izračuna v odvisnosti glede na dolžino rezilnega dela orodja in odstotka ki je vpisan.

Slika 10: Načini za nastavitev globine vrtanja

 

Izboljšava – Dodatne metode pri tri točkovnemu merjenju

V prejšnji verziji je pri tri točkovnem merjenju bil kot merjenja vedno konsistenten 120° (stopinj) glede na točko merjenja.

V novi verziji lahko sedaj sami določimo pod kakšnim kotom želimo, da je določna točka merjena (Slika 11: Uporabniško določeni koti merjenja).

Slika 11: Uporabniško določeni koti merjenja

 

Izboljšava – dodatni parametri v ciklih za merjenje

Dodatni parametri uporabnikom omogočajo večji in bolj natančen nadzor pri uporabi funkcij za merjenje v CAMWorks-u (Slika 12: Dodatni parametri pri merjenju).

Slika 12: Dodatni parametri pri merjenju

Dodatne parametre lahko vključimo s klikom na »More Parameters« v oknu »Probe Parameters« v zavihku »Probe« (Slika 13: Dodatni parametri pri merjenju).

Slika 13: Dodatni parametri pri merjenju

Novo – Kontakt orodja pri 3D obdelavi čez rob   (Waterfall Ends)

Nova funkcija omogoča izbiro, da lahko orodju dovolite pot če mejo obdelave pri tem pa orodje še vedno ostane v kontaktu (Slika 14: Waterfall Ends opcija).

Možnost potrditvenega polja Waterfall Ends vam omogoča, da določite, ali se bo pot orodja prevrnila po robovih površin ali bo prirezana na kontaktno točko orodja. Omogočena bo samo za operacije Constant Stepover in Pattern Project, če je metoda generiranja poti 3 osi nastavljena na Advanced Method v nastavitvah CAMWorks.

Slika 14: Waterfall Ends opcija

Novo – Samodejna prepoznava luknje s poglobitvijo kot navadna luknja

Možnost prepoznavanja korakov lukenj tipa Counterbore kot posamezne lukenje (Slika 15: Vklop funkcije prepoznavanja luken; jSlika 16: način prepoznavanja luknje Counterbore).

Slika 15: Vklop funkcije prepoznavanja lukenj

Slika 16: način prepoznavanja luknje Counterbore

 

Novo – Izboljšana samodejna prepoznava gradnikov z posnetji ali zaokrožitvami

Izboljšano samodejno prepoznavanje gradnik tako, da se prepoznajo oblike z neenakomernimi zgornjimi in / ali spodnjimi zaorožitvami, posntji ali ugrezi (Slika 17: Gradniki z neenakomernimi zaokrožitvami ; Slika 18: Gradniki z neenakomernimi posnetji).

Slika 17: Gradniki z neenakomernimi zaokrožitvami

Slika 18: Gradniki z neenakomernimi posnetji

Tehnološka baza podatkov

Novo – Možnost ročnega vnosa lokacije post procesorja

Nova možnost omogoča lažji nadzor pri izbiri post procesorja za določen stroj oz. mapo s post procesorji. Predhodno je za izbiro privzetega post procesorja za določen stroj bilo potrebno predhodno to narediti na nekem testnem kosu.

Sedaj lahko post procesor oz. lokacijo post procesorja izberemo s klikom na mapo v oknu »Post Processor Path« (Slika 19: Lokacija post procesorjev) kjer izberemo našo mapo s post procesorji.

Slika 19: Lokacija post procesorjev

 

Novo – Možnost menjave sekvence operacij za določen gradnik

Nova funkcija omogoča menjavo vrstnega reda sekvence obdelav v tehnološki bazi podatkov za določen gradnik, ki je že shranjen v tehnološki bazi. Predhodno je za menjavo bilo potrebno kopirati in brisati sekvence obdelav, da smo lahko dosegli pravilen vrstni red. Sedaj lahko to naredimo enostavno z gumbi »Move Up« in »Move Down« (Slika 20: Menjava sekvence obdelav).

Slika 20: Menjava sekvence obdelav

 

 

Novo – Izbira privzetih nastavitev za gradnike tipa »Part Perimeter«

Nova funkcija omogoča uporabniku, da lahko sam izbere svojo privzeto velikost samodejno prepoznanega gradnika tipa »Part Perimeter«. Uporabniku tako ni več potrebno ročno popravljati samodejno prepoznanih gradnikov, ki so bili predhodno določeni / prepoznani po celotnem področju kosa (Slika 21: Part perimeter nastavitve).

Slika 21: Part perimeter nastavitve

 

Novo – Funkcionalnost uvoza orodij iz kataloga Harvey & Helical Tools v TechDB

Možnost uvoza novih katalogov orodij iz podjetja Harvey Performance (Slika 22: Uvoz orodja).

Slika 22: Uvoz orodja

 

Struženje z gnanimi orodji

Novo – Uporaba funkcij za merjenje (Probing) v načinu struženja z gnanimi orodji.

Nova funkcija za merjenje enako kot za rezkanje omogoča načine merjenja tudi pri stružnicah z gnanimi orodji oz. pri več kanalnih strojih (Slika 23: Merjenje pri struženju z gnanimi orodji).

Slika 23: Merjenje pri struženju z gnanimi orodji

 

 

Novo – Možnost pretvorbe krožnih lokov pri struženju z simultano B osjo

V prejšnjih različicah CAMWorks, ko so bile generirane poti orodij za kontinuirano obračanje osi B, so bili vsi prisotni premiki loka pretvorjeni v premike črt.

Od različice CAMWorks 2021 SP0 naprej bo možnost, da obdržite ali ne obdržite premikov loka.

Funkcija z imenom »Spline Output«, ki je prisotna v zavihku »Advanced« za operacije »Turn«, je bila preimenovana v »Lines and Arcs« (Slika 24: Pretvorba križniv s simultano B osjo).

Slika 24: Pretvorba križniv s simultano B osjo

 

Novo – Programiranje stružnic ali stružnic z gnanimi orodji v načinu sestava

Namen je razširitev funkcije, da lahko programirate v načinu sestava tudi stružnice ali stružnice z gnanimi orodji. Funkcija omogoča, da lahko v programiranje vključite več obdelovalnih kosov in ostale elemente (Slika 25: Struženje v načinu sestava).

Slika 25: Struženje v načinu sestava

Slika 26: Več kosov za struženje

Slika 27: Surovci v načinu struženja v sestavu

Slika 28: Konfiguracija kosov v sestavu za struženje

Slika 29: Nulte točke v sestavu za struženje

 

Novo – Nastavitev smeri vretena za struženje

Namen je zagotoviti mehanizem, s katerim lahko uporabniki nastavijo smer vretena (za stroje za obračanje in rezkanje) v smeri urinega kazalca glede na upravljavca stroja (Slika 30: Nastavitev smeri vretena za struženje).

Slika 30: Nastavitev smeri vretena za struženje

 

Novo – Vzajemna ekskluzivnost vrstnega reda operacij, navedenih v Sync Manager in Operation Tree

Namen je možnost samostojnega prerazporejanja operacij v uporabniškem vmesniku CAMWorks Sync Manager brez omejitev, ki jih nalaga zaporedje operacij v drevesu operacij (Slika 31: Vnov CAMWorks sinhronizator kanalov).

V uporabniškem vmesniku CAMWorks Sync Manager zagotovite ukazne gumbe za izvajanje koraka skozi orodno pot in naknadno obdelavo.

Funkcija CAMWorks Sync Manager za modele in sestave, obdelane z dvo ali večstopenjskimi stroji za struženje ali struženje z gnanimi orodji, omogoča sinhronizacijo poti orodij, ki jih obdelujejo orodja v glavnem in pomožnem vretenu. To dosežemo s ponovnim razvrščanjem operacij na zavihku Sync Manager uporabniškega vmesnika CAMWorks Sync Manager. Optimalna sinhronizacija lahko drastično skrajša čas, potreben za obdelavo delov / sklopov

V prejšnjih različicah programa CAMWorks je bila prilagodljivost prerazporeditve operacij, obdelanih z orodji spredaj in zadaj, omejena v uporabniškem vmesniku CAMWorks Sync Manager, saj je bilo zaporedje operacij povezano z zaporedjem operacij in nastavitvami v drevesu operacij. Za optimalno zaporedje delovanja so morali uporabniki ročno razdeliti in / ali preurediti nastavitve. To je pogosto povzročilo napihnjene nastavitve in zmedeno zaporedje operacij.

Slika 31: Nov CAMWorks sinhronizator kanalov

Večosne obdelave

 Izboljšano – dodatni parametri pri večosnih operacijah

Ena od novosti je minimalen nagib orodja (Slika 24: Nov parameter v multiaxis obdelavi) kadar uporabljate večosno rezkanje pod naslednjimi pogoji:

  • »Gouge Checking« je nastavljen na »Tilt tool«
  • »Angle Definition« je nastavljen na »Automatic«
  • V »Preference« oknu je izbran »Equal tilting and rotary«

Slika 32: Nov parameter v multiaxis obdelavi

Nov parameter je dodan tudi v strategijo »Swarf« pri večosnih obdelavah (Slika 33: Nov parameter – Spiral). Parameter je na voljo kadar v zavihku »Multiple Cuts« izberete:

  • »Stapdown Pattern« -> »Pattern«: nastavljen na »Morph«
  • »Direction«: nastavljen na »Along Tool Axis«

V takšnem primeru imate sedaj na voljo v oknu »Sorting« ta razporedite poti orodja glede na spiralo »Spiral« (Slika 33: Nov parameter – Spiral).

Slika 33: Nov parameter – Spiral

Dodatno so bili narejeni še parametri v zavihku »Entry/Retract« in sicer v oknu »Leadin« in »Leadout«. V tem oknu lahko sedaj izberete nov parameter »Automatic Arc« (Slika 34: Nov parameter – Automatic Arc).

Slika 34: Nov parameter – Automatic Arc

 

ShopFloor Publisher

Novo – mogočnost dodajanja dodatnih datotek k ShopFloor datoteki

Nova funkcija nam omogoča, da pri izvozi informacij v CAMWorks ShopFloor datoteko, dodatno dodamo še ostale referentne datoteke kot so bolj podrobni načrti, slike, in drugo (slika 35)…

Slika 35: Dodajanje dodatnih datotek v ShopFloor

 

 Feed & Speed Library

Izboljšana posodobljena zbirka parametrov za obdelavo.

Zbirka je posodobljena tudi za 64-bitne sisteme in omogoča veliko bolj enostaven inovativen način vnosa algoritmov za samodejno računanje in izbiro parametrov glede na različne materiale in podobno. Funkcija omogoča tudi vnos novih materialov za katere lahko uporabniki določijo različne lastnosti in s tem omogočijo da program razmišlja o parametrih namesto njih (Slika 36: 64-bitna zbirka parametrov za obdelavo).

Slika 36: 64-bitna zbirka parametrov za obdelavo