Novosti v CAMWorks 2021

Podjetje HCL je kot že vrsto let dominanten na svojem področju in to kaže tudi z novostmi in napredkom, ki jih naredijo vsako leto. Nova verzija CAMWorks 2021 vsebuje tako nadgradnje že obstoječih funkcij in nove funkcije, ki skrajšajo čas  programiranja, povečajo produktivnost in izboljšajo kakovost izdelkov. Več o tem si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

CAMWorks 2021 Beta (EV1)

Podprte platforme (samo 64 bit)
CAD Program  

SOLIDWORKS 2020

SOLIDWORKS 2019

 

Operacijski sistem 64-bitne verzije:

·         Windows 10

·         Windows 8.1

·         Windows 7 (SP1 ali novejši)

 

[»Home Edition« verzije niso podprte]

 

MIll (Rezkanje)

Novo – ukaz za ponoven preračun pri spremembi surovca

Funkcija omogoča ponoven izračun gradnikov, operacij in obdelav kadar spremenimo parametre surovca. Funkcija zajema tako prizmatične modele kot modele za struženje.

Po spremembi parametrov surovca se prikaže okno, ki zajema informacije o spremembah, ki jih je potrebno posodobiti. Z klikom na gumb »Yes« se omenjene spremembe posodobijo (slika 1).

Slika 1: CAMWorks okno z opozorili

S klikom na gumb »No« pa se na gradniki pokaže obvestilo oz. znak za obvestilo (slika 2).

Slika 2: Prikaz obvestila

Obvestilo lahko preverimo s izbiro gumba »What’s Wrong«, ki nam prikaže napako (slika 3).

Slika 3: Prikaz napake

Pri prikazu napake lahko izberemo možnost, ki nam omogoča, da to napako odpravimo (slika 4).

Slika 4: Urejanje napake

Obvestilo za prikaz opozoril pri spremembi parametrov surovca lahko tudi izklopimo / vklopimo.

To lahko naredimo v nastavitvah CAMWorks (slika 5).

Slika 5: Prikaz / izklop obvestila

Novo – Dodatne funkcije pri izbiri surovca; Cilindrična oblika

V prejšnjih verzija je bila privzeta možnost za izbiro surovca kocka. Za kakšno koli drugo obliko je bilo potrebno izbrati drug način določanja surovca.

Novost v verziji 2021 je izbira cilindričnega surovca (slika 6).

Slika 6: Cilindrična oblika surovca

Nova funkcija omogoča tudi lažji način izbire nulte točke glede na surovec. V našem primeru glede na cilinder. Nulto točko lahko tako brez predpriprav določimo na vrhu, sredini in na dnu surovca (slika 7).

Slika 7: Nulte točke

Da dosežemo pravilno obliko surovca, lahko izbiramo med več načini rotacij glede na kinematično os

(slika 8).

Slika 8: Funkcije rotacij cilindričlnega surovca

 

Izboljšava – Pred določeni / standardni surovci

Izboljšana funkcija za izbiro pred določenih surovcev nam omogoča hitrejšo izbiro surovca oz. izbiro standardnih velikosti surovcev (slika 9). V primeru da uporabljamo kot je na primer surovce odrezane iz standardnih velikosti palic / profilov nam funkcija omogoči veliko lažjo izbiro ter seveda vso kontrolo pri surovcih. Predhodno smo na podoben način lahko uporabljali SOLIDWORKS Design Library, kjer smo si s pomočjo Excell tabele in konfiguracij pred določili standardne oblike.

Sedaj lahko naše standardne surovce izberemo neposredno pri izbiri surovca in prav tako jih lahko shranimo neposredno v tehnološko bazo podatkov, kar posledično omogoča tudi enak sistem za ostale uporabnike.

Slika 9: Izbira standardnih surovcev

Novo – Nov način vnosa vrednosti parametrov pri točkovnih ciklih

Globino vrtanja pri točkovnih ciklih, kjer funkcija omogoča večkratne ponovitve, lahko sedaj določimo na več načinov (slika 10):

  • Vrednost v mm  : globina vrtanja je absolutna.
  • V odstotkih premera orodja  : globina se izračuna v odvisnosti glede na premer orodja in odstotka, ki je vpisan.
  • Glede na odstotek dolžine rezilnega dela orodja  : globina se izračuna v odvisnosti glede na dolžino rezilnega dela orodja in odstotka ki je vpisan.

Slika 10: Načini za nastavitev globine vrtanja

Izboljšava – Dodatne metode pri tri točkovnemu merjenju

V prejšnji verziji je pri tri točkovnem merjenju bil kot merjenja vedno konsistenten 120° (stopinj) glede na točko merjenja.

V novi verziji lahko sedaj sami določimo pod kakšnim kotom želimo, da je določna točka merjena (slika 11).

Slika 11: Uporabniško določeni koti merjenja

Izboljšava – dodatni parametri v ciklih za merjenje

Dodatni parametri uporabnikom omogočajo večji in bolj natančen nadzor pri uporabi funkcij za merjenje v CAMWorks-u (slika 12).

Slika 12: Dodatni parametri pri merjenju

Dodatne parametre lahko vključimo s klikom na »More Parameters« v oknu »Probe Parameters« v zavihku »Probe« (slika 13).

Slika 13: Dodatni parametri pri merjenju

Tehnološka baza podatkov

Novo – Možnost ročnega vnosa lokacije post procesorja

Nova možnost omogoča lažji nadzor pri izbiri post procesorja za določen stroj oz. mapo s post procesorji. Predhodno je za izbiro privzetega post procesorja za določen stroj bilo potrebno predhodno to narediti na nekem testnem kosu.

Sedaj lahko post procesor oz. lokacijo post procesorja izberemo s klikom na mapo v oknu »Post Processor Path« (slika 14) kjer izberemo našo mapo s post procesorji.

Slika 14: Lokacija post procesorjev

Novo – Možnost menjave sekvence operacij za določen gradnik

Nova funkcija omogoča menjavo vrstnega reda sekvence obdelav v tehnološki bazi podatkov za določen gradnik, ki je že shranjen v tehnološki bazi. Predhodno je za menjavo bilo potrebno kopirati in brisati sekvence obdelav, da smo lahko dosegli pravilen vrstni red. Sedaj lahko to naredimo enostavno z gumbi »Move Up« in »Move Down« (slika 15).

Slika 15: Menjava sekvence obdelav

Novo – Izbira privzetih nastavitev za gradnike tipa »Part Perimeter«

Nova funkcija omogoča uporabniku, da lahko sam izbere svojo privzeto velikost samodejno prepoznanega gradnika tipa »Part Perimeter«. Uporabniku tako ni več potrebno ročno popravljati samodejno prepoznanih gradnikov, ki so bili predhodno določeni / prepoznani po celotnem področju kosa (slika 16).

Slika 16: Part perimeter nastavitve

Struženje z gnanimi orodji

Novo – Uporaba funkcij za merjenje (Probing) v načinu struženja z gnanimi orodji.

Nova funkcija za merjenje enako kot za rezkanje omogoča načine merjenja tudi pri stružnicah z gnanimi orodji oz. pri več kanalnih strojih (slika 17).

Slika 17: Merjenje pri struženju z gnanimi orodji

Večosne obdelave

 Izboljšano – dodatni parametri pri večosnih operacijah

Ena od novosti je minimalen nagib orodja (slika 18) kadar uporabljate večosno rezkanje pod naslednjimi pogoji:

  • »Gouge Checking« je nastavljen na »Tilt tool«
  • »Angle Definition« je nastavljen na »Automatic«
  • V »Preference« oknu je izbran »Equal tilting and rotary«

Slika 18: Nov parameter v multiaxis obdelavi

Nov parameter je dodan tudi v strategijo »Swarf« pri večosnih obdelavah (slika 19). Parameter je na voljo kadar v zavihku »Multiple Cuts« izberete:

  • »Stapdown Pattern« -> »Pattern«: nastavljen na »Morph«
  • »Direction«: nastavljen na »Along Tool Axis«

V takšnem primeru imate sedaj na voljo v oknu »Sorting« ta razporedite poti orodja glede na spiralo »Spiral« (slika 19).

Slika 19: Nov parameter – Spiral

Dodatno so bili narejeni še parametri v zavihku »Entry/Retract« in sicer v oknu »Leadin« in »Leadout«. V tem oknu lahko sedaj izberete nov parameter »Automatic Arc« (slika 20).

Slika 20: Nov parameter – Automatic Arc

ShopFloor Publisher

Novo – mogočnost dodajanja dodatnih datotek k ShopFloor datoteki

Nova funkcija nam omogoča, da pri izvozi informacij v CAMWorks ShopFloor datoteko, dodatno dodamo še ostale referentne datoteke kot so bolj podrobni načrti, slike, in drugo (slika 21)…

Slika 21: Dodajanje dodatnih datotek v ShopFloor