Obvladovanje referenc s SOLIDWORKS PDM Professional 2020

Ena od pomembnejših novih funkcij v SOLIDWORKS PDM Professional 2020 je možnost določitve Child Reference State pogoja na tranzicijah delovnega toka. Kaj to pomeni in kako vam lahko koristi?

Pogoj Child Reference State vam omogoča, da konfigurirate tranzicijo delovnega toka tako zagotovite, da vse referenčne datoteke ustrezajo merilom, ki jih določite. Recimo, da ne želite, da datoteka sestava preide v stanje izdaje, razen če so vsi njeni podsestavi in ​​kosi že v tem stanju ali pa se bodo premaknili zdaj. To bo zagotovilo, da za ta dizajn nimamo datotek v različnih stanjih. Drugi primer uporabe je, če želite preprečiti izdajo katerega koli sestava, ki vsebuje zastarele kose ali sestave. V obeh primerih lahko s tem prihranite čas in se izognete ponovnemu delu.

Poglejmo kako dodati tak pogoj. Ti primeri temeljijo na ACME PDM zalogovniku, ki se uporablja pri usposabljanju za administracijo SOLIDWORKS PDM. V urejevalniku delovnega toka v programu PDM Administration odprite delovni tok CAD Files, izberite tranzicijo Release Documents ter izberite zavihek Conditions. Za polju Variable izberite Child Reference State. V polju Comparison bo privzeto izbirana možnost Text Equal To, kar je ravno to kar želimo. V polju Value izberite CAD Files.Released, kliknite OK in shranite delovni tok.

Zdaj bo sprememba stanja s tranzicijo Release Documents blokirana, če katera od referenčnih datotek še ni v stanju Release ali pa vanj prehaja hkrati z nadrejeno datoteko. Upoštevati morate, da sistem preverja pogoj le na neposrednih referencah datotek, izbranih za tranzicijo.

V nadaljevanju poglejmo kako zagotovite, da datoteke ni mogoče izdati z referencami, ki so zastarele (angl. obsolete). Po tem ko ste dodali stanje Obsolete v delovni tok, se vrnite na tranzicijo Release Documents in dodajte še en Child Reference State pogoj, kot je prikazano na sliki. Pazite, da je v tem primeru v polju Comparison izbrana možnost Text Not Equal To.

To bo preprečilo spremembo stanja v Release, če so referenčne datoteke v stanju Obsolete.

Prejšnji primeri so obravnavali datoteke samo v delovnem toku CAD Files. Toda kaj, če imate priložene dokumente ECO, ki bi jih bilo prav tako treba izpolniti? Polje Value za Child Reference State pogoj v spustnem seznamu vsebuje vse delovne tokove in ​​njihova stanja. Zato je treba v pogoj le vključiti ustrezno stanje z uporabo operatorja Or, kot je prikazano spodaj.

Tako lahko koristno uporabite to novo vrsto pogojev v svojih delovnih tokovih. Omogoča vam, da pri delu z referenčnimi datotekami v SOLIDWORKS PDM Professional ohranite red. Preglejte obstoječe delovne tokove, da vidite, kako lahko izkoristite to novo funkcijo. Zagotovitev izdaje modelov vključno z vsemi referencami in brez zastarelih kosov in sestavov, bo vaše podjetje rešila pred dragimi napakami!

 

Vir: https://blogs.solidworks.com/tech/2020/04/keep-the-children-in-line-with-solidworks-pdm-professional-2020.html