Kako FARO Quantum merilna roka in VTube-LASER programska oprema rešujeta izzive pri krivljenju cevi in profilov?

Ali želite poenostaviti ter posodobiti postopke krivljenja cevi in profilov?

3D skeniranje krivljene cevi s FARO Quantum merilno roko.

Če ste odgovorili z “DA” vas vabimo, da si ogledate webinar, ki je nastal v sodelovanju podjetja FARO in podjetja Advanced Tubular, ki ponuja rešitve na področju krivljenja cevi in profilov. Webinar govori o nekaterih ključnih izzivih, s katerimi se soočajo proizvajalci cevi. Prikazuje pristop h kontroli in predstavlja rešitev VTube-LASER in Faro Quantum Arm®, ki omogočata visoko stopnjo proizvodnih in inženirskih zmogljivosti skozi celoten življenjski cikel proizvodnje.

Od načrtovanja, do kontrole in neposredne komunikacije z CNC krivilnimi stroji.

Teme webinarja:

  • Uvoz CAD modelov za definiranje glavnih (nominalnih) podatkov cevi
  • Nadziranje dovoljenih toleranc krivljenih cevi in profilov preko GD&T
  • Ugotavljanje ali so ravni in ukrivljeni deli v tolerančnih mejah
  • Popravki nastavitve CNC programa s pomočjo pridobljenih podatkov
  • Priprava končnih poročil o oblikovni pravilnosti
  • Vzvratni inženiring in povezava s SOLIDWORKS.
S pomočjo 3D skeniranja zajeti podatki se prek avtomatskega procesa v VTube-LASER programski opremi pretvorijo v 3D model. Direktna povezava s SOLIDWORKS programsko opremo pa omogoča modifikacijo ustvarjenega 3D modela.
Zmogljiva kombinacija FARO Quantum merilne roke in VTube-LASER programske opreme.